Extra körfält för kollektivtrafik och utryckningsfordon är det effektivaste sättet att stimulera till ökat kollektivåkande, menar debattören.
Extra körfält för kollektivtrafik och utryckningsfordon är det effektivaste sättet att stimulera till ökat kollektivåkande, menar debattören. Bild: Mia Höglund

Öckerö behöver kollektivtrafik – inte en bro

Om alla som kör till och från Öckerö, Hjuvik och Hästevik betalade trängselskatt skulle vägen till färjelägena kunna breddas för kollektivtrafik. Och med en förbättrad kollektivtrafik behövs det inte längre några broar, skriver Jan Gustafsson, Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

En fråga om bro till Öckerö med tillhörande förstärkt vägnät har återigen aktualiserats. Med bakgrund av kunskapen att det inte går att bygga bort trängsel samt aktuell klimatkris är det nu dags för Göteborgsregionens politiker att fatta modiga beslut för att gå före och bidra till att hållbara färdmedel underlättas.

LÄS MER:Öckerös toppolitiker sluter upp bakom bro-motståndarna

Om beslut i denna riktning inte tas kommer Trafikverkets prognos om cirka 20 procent trafikökning fram till 2040 med största sannolikhet att uppfyllas. Följden av detta blir ökade koldioxidutsläpp, större ohälsa på grund av luftföroreningar och buller samt mindre yta för människor och upplevelser till förmån för mer yta för bilar i stadsrummet. Vi vill inte att broar byggs till Öckerö!

ANNONS

LÄS MER:Riksdagsledamoten Attefjord: "Trafikverket har varit tondöva”

I samband med att Västsvenska paketet skulle finansieras infördes trängselskatt i och kring Göteborg. Naturskyddsföreningen har länge argumenterat för trängselskatt för att begränsa trafiken och förbättra miljön för människor i centrala Göteborg och längs trafiklederna. För oss i de lokala Naturskyddsföreningarna i och runt Göteborg är det helt självklart att vi måste dämpa trafiken för att göra Göteborg till en stad för människor att bo och trivas i. Den aktuella klimatsituationen visar att detta är akut och ofrånkomligt.

Fler borde betala trängselskatt

Den utredning Trafikverket nu presenterat och som ska accepteras av Göteborg, Öckerö med flera myndigheter berör frågan om huruvida broar ska byggas till skärgården, men inkluderar även breddning de sista kilometerna ut till färjelägena vid Lilla Varholmen, Hjuviksvägen. Extra körfält för kollektivtrafik och utryckningsfordon är det effektivaste sättet att stimulera till ökat kollektivåkande. Med en väsentlig överflyttning från privatbilism till kollektivtrafik skulle broar vara onödiga.

LÄS MER:Trafikverket slår fast: Bro till Öckerö det bästa alternativet

Naturskyddsföreningen anser att en ny betalstation behövs för detta. Om alla som kör till och från Öckerö, Hjuvik och Hästevik tillsammans betalade solidariskt, skulle vägen kunna breddas inom rimlig tid. Alla som vill nå Göteborg från angränsande kommuner eller förflytta sig längre sträckor inom Göteborg måste i dag betala trängselavgifter. Det vore logiskt om även de längst ut i väster får göra så.

ANNONS

Med en väsentlig överflyttning från privatbilism till kollektivtrafik skulle broar vara onödiga.

För att inte Trafikverket trafikprognos ska bli verklighet är det nu dags för Göteborgsregionens politiker att våga fatta beslut för att gynna en stad med hållbart resande. Detta skulle skapa en stad grundad i barnperspektivet, det vill säga en stad för människor att vara i. De invånare som fortfarande har bilen som förstahandsval behöver stöd i att ställa om till mer yteffektiva och hållbara resvanor. I detta har ni som är våra folkvalda politiker ett stort ansvar.

Jan Gustafsson, vice ordförande Naturskyddsföreningen Göteborg

LÄS MER:Bygg ny väg i tunnel till Öckeröbron

LÄS MER:Så dyrt blir bygglovet i din kommun – stora skillnader i Göteborgsregionen

ANNONS