Ska segregationen minska måste både allmännyttan och privata hyresvärdar ta ansvar och följa samma regelverk, skriver debattörerna.
Ska segregationen minska måste både allmännyttan och privata hyresvärdar ta ansvar och följa samma regelverk, skriver debattörerna. Bild: Sveriges Allmännytta

Ny bostadspolitik minskar inte hemlösheten

Vi delar Stadsmissionens problembild om hemlösheten, men inte förslaget till lösning. Det behövs en generell bostadspolitik som ser till att hela bostadsmarknaden fungerar bra och inte en politik som reduceras till att träda in där marknaden misslyckas, skriver Anders Nordstrand och Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta.

ANNONS

Replik

Hemlöshet, 13/11.

Hemlösheten ökar och något måste göras för att komma tillrätta med problemet skriver företrädare för Göteborgs stadsmission. De föreslår att tanken om en bostadspolitik för alla ska överges och ersättas av särskilda lösningar för de grupper som är mest ekonomiskt och socialt utsatta.

Sveriges Allmännytta delar Stadsmissionens problembild, men inte förslaget till lösning. Vi menar att det behövs en generell bostadspolitik som ser till att hela bostadsmarknaden fungerar bra och inte en politik som reduceras till att träda in där marknaden misslyckas.

Den generella bostadspolitiken behöver dock kompletteras med åtgärder som underlättar för svaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden

Den generella bostadspolitiken behöver dock kompletteras med åtgärder som underlättar för svaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden. Men att utveckla en svensk modell med socialbostäder skulle snarast förvärra den stigmatisering och segregation som Stadsmissionen säger sig vilja undvika.

ANNONS

Att införa socialbostäder med en låg hyra skulle kräva mycket kraftiga subventioner, oavsett om de inryms i särskilda hus eller sprids ut. Det kräver ett omfattande regelverk och en effektiv kontrollapparat, för att förhindra att lägenheterna hyrs ut till andra än de mest inkomstsvaga. Samtidigt blir det nästan omöjligt att hindra inlåsningseffekter. Vem vill skaffa sig ett bättre betalt jobb om inkomstökningen äts upp av en hyreshöjning?

Förstärk bostadsbidraget

Vad behöver då göras för att alla ska ha en bostad?

Vår utgångspunkt är att hushåll med vanliga arbeten ska har råd med en lämplig bostad på den ordinarie marknaden. Hushåll med låga inkomster måste få bostadsbidrag så att de kan efterfråga en lämplig bostad, där delar vi Stadsmissionens uppfattning att bostadsbidraget måste förstärkas och riktas till fler än i dag.

Hushåll med låga inkomster måste få bostadsbidrag så att de kan efterfråga en lämplig bostad

För människor som inte bara är ekonomiskt utan också socialt utsatta är detta inte tillräckligt utan det krävs ytterligare åtgärder. Sociala kontrakt eller Bostad först kan för många vara en väg in på bostadsmarknaden.

Att tvinga allmännyttan att slopa inkomstkraven skulle leda till en oönskad uppdelning genom att personer med de lägsta inkomsterna samlas hos allmännyttan. Ska segregationen minska måste både allmännyttan och privata hyresvärdar ta ansvar och följa samma regelverk.

Vi vill bidra till att minska hemlösheten, men inte genom att avveckla den generella bostadspolitiken, utan genom att utveckla den och komplettera den med riktade åtgärder som träffar de olika problem som behöver lösas. Och alla aktörer på bostadsmarknaden måste hjälpa till.

ANNONS

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS