Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Med modellen Bostad först får personers långvariga situation med akut hemlöshet ett slut, samtidigt som deras övriga livskvalitet påverkas till det bättre, skriver debattörerna. Bild: Pressbilder, Jari Välitalo
Med modellen Bostad först får personers långvariga situation med akut hemlöshet ett slut, samtidigt som deras övriga livskvalitet påverkas till det bättre, skriver debattörerna. Bild: Pressbilder, Jari Välitalo

Nu måste vi agera mot den ökade hemlösheten

Stadsmissionens hemlöshetsrapport avslöjar att den akuta hemlösheten har ökat i Sverige. En femtedel av alla hushåll som saknar bostad i Göteborg är barnfamiljer. Vi kan bättre än så. Det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo, men trots det verkar nuvarande politik inte kunna lösa hemlöshets- frågan. Nu uppmanar vi till förändring, skriver Lotta Säfström och Johan Skaghammar, Göteborgs stadsmission.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hemlöshet representerar en av de mest extrema formerna av utanförskap och fattigdom. Göteborgs kartläggning av hemlöshet i april 2019 visade att 3 489 vuxna och 1 526 barn är hemlösa i vår stad. Det är 3 489 vuxna och 1 526 barn för många. För oss är det tydligt att dagens åtgärder inte räcker till på långa vägar.

Vi tycker det är dags att överge tanken om en samlad bostadspolitik för alla

Vi tycker det är dags att överge tanken om en samlad bostadspolitik för alla. I stället behöver vi utveckla särskilda lösningar för de grupper som är mest ekonomiskt och socialt utsatta. Det innebär en kombination av nationella och kommunala insatser och ett tätt samarbete mellan politiker, civilsamhälle, fastighetsbranschen och andra intressenter. Vi vill bland annat utveckla en svensk modell för sociala bostäder, krav på Bostad först-modellen, förstärkt bostadsbidrag riktat till alla grupper i social och ekonomisk utsatthet samt slopat inkomstkrav för att hyra bostad i landets alla kommunala bostadsbolag.

En definitionsfråga

Stadsmissionens rapport visar att det finns stora skillnader mellan hur Socialstyrelsen och olika kommuner mäter hemlöshet. 2018 uppgav Göteborgs kommun en total hemlöshet på 94 personer per 10 000 invånare jämfört med 68 personer enligt Socialstyrelsen. Det finns flera orsaker till att bilden ser så olika ut. En orsak är att definitionen av hemlöshet skiljer sig mellan Socialstyrelsen och olika kommuner. Det kan till exempel handla om ifall barn ska räknas in eller inte. Personer som inte är kända av Socialstyrelsen syns till exempel inte i deras statistik, vilket tyder på att det finns ett stort mörkertal.

Att barn ska inkluderas i bedömningen anser vi är en självklarhet

Vi menar att alla kommuner måste följa den nationella standard som finns för hur hemlöshet ska definieras, mätas och rapporteras. Risken är annars att mätningarna skiljer sig åt så mycket att politikerna förleds att tro att problemet är mindre allvarligt än vad det är och därför inte fattar nödvändiga beslut. Att barn ska inkluderas i bedömningen anser vi är en självklarhet.

Svensk modell på sociala bostäder

I hemlöshetsrapporten lyfts sociala bostäder som en metod som skulle ge oss nya, värdefulla verktyg mot hemlöshet. Sociala bostäder är en strukturerad, förutsägbar och offentligt understödd bostadsförsörjning för ekonomiskt och socialt utsatta hushåll. Sociala bostäder innebär särlösningar där bostäder öronmärks för de utsatta hushållen till hyror under marknadspris. Vi tror på modellen men vill inte att bostäderna byggs med låg kvalitet i särskilda områden dit människor hänvisas.

För att undvika stigmatisering och segregering vill vi skapa en svensk modell som är inspirerad av våra grannländer där metoden har fungerat väl

För att undvika stigmatisering och segregering vill vi skapa en svensk modell som är inspirerad av våra grannländer där metoden har fungerat väl. Finland är ett bra exempel som med hjälp av kontinuerliga åtgärdsprogram, kombinerat med en aktiv och samordnad politik på området, har lyckats minska hemlösheten. Till exempel är hälften av alla hyresrätter i Finland sociala bostäder och fördelningen sker utifrån bedömt behov och ekonomisk situation. Det finns även en stor social hyresvärd, Y-stiftelsen, som äger 17 000 lägenheter över hela landet och endast hyr ut till hushåll som bedöms befinna sig i hemlöshet eller riskerar att bli det.

Konkreta åtgärder för att skapa en sådan modell är att inrätta ett kompetenscenter för sociala bostadslösningar, lansera ett program för social innovation på bostadsområdet riktat till civilsamhället samt en ökad användning av kommunala styrmedel för en socialt hållbar bostadsmarknad.

Bostad först – störst i Göteborg

Göteborgs stadsmission vill att det ska bli krav på att arbeta med Bostad först-modellen. Bostad först är en evidensbaserad och av Socialstyrelsen rekommenderad modell för att motverka hemlöshet, som går ut på att personen först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Förutom att personernas långvariga situation med akut hemlöshet har fått ett slut har också deras övriga livskvalitet påverkats till det bättre

Göteborgs stadsmission är en av de första aktörerna som introducerade modellen i Sverige, med mycket goda resultat. I dag är Göteborg störst i Sverige när det gäller metoden och sedan starten har flera hundra personer fått ett eget boende via modellen som drivs av både Göteborgs stadsmission och Göteborgs stad. Förutom att personernas långvariga situation med akut hemlöshet har fått ett slut har också deras övriga livskvalitet påverkats till det bättre.

Krafttag och samarbete krävs

Enligt Boverkets senaste mätning uppgav hela 83 procent av landets 240 kommuner att det rådde underskott på bostäder i kommunen. Här finns en stor del av förklaringen till att 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige i dag.

Vi måste jobba på flera fronter och vi måste göra det tillsammans

De insatser Göteborg har valt att satsa på i stadens hemlöshetsplan 2020-2022, som Bostad först och att reservera lägenheter i allmännyttan för bostadslösa barnfamiljer, är bra men det räcker inte. Göteborgs stadsmission har jobbat med hemlöshet i snart 70 år och vi har hög kompetens i frågan. Vi måste jobba på flera fronter och vi måste göra det tillsammans.

Vi tycker inte det är för mycket begärt att alla göteborgare ska kunna säga – ”nu åker jag hem”.

Lotta Säfström, direktor, Göteborgs stadsmission

Johan Skaghammar, verksamhetschef Boende och Beroende, Göteborgs stadsmission