Barnen är Göteborgs framtid och vi demokrater ser det som en självklarhet att de ska få den bästa starten i livet genom en förskola som gynnar deras utveckling och lärande, skriver debattörerna.
Barnen är Göteborgs framtid och vi demokrater ser det som en självklarhet att de ska få den bästa starten i livet genom en förskola som gynnar deras utveckling och lärande, skriver debattörerna. Bild: Pontus Lundahl/TT

Nu måste alla Göteborgspolitiker prioritera förskolan

Göteborg har förskolor med fantastisk personal som gör sitt yttersta för att våra barn ska få en trygg och utvecklande förskoletid. Demokraterna i förskolenämnden har länge sett behoven inom stadens förskolor. Nu krävs rejäla satsningar från samtliga partier, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

Förskoleupproret, 5/1

Under det gångna året har vi sett konsekvenserna av att allt fler rektorer inom förskolan har svårt att få en budget i balans, då de tilldelade resurserna inte räcker för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Vi har även träffat och lyssnat på en mängd representanter från professionen inom förskolan.

En sak är tydligt gemensam – önskan om att få bättre förutsättningar i förskolan. Vi instämmer därför i vad förskollärarna Katrin Nörthen och Anki Jansson skriver i sin debattartikel, om att situationen i förskolan på många håll är ohållbar. Det är hög tid att de som styr vår stad prioriterar förskolan så att personalen får de förutsättningar som krävs för att möta upp läroplanens intentioner och för att vara det första steget i utbildningstrappan.

ANNONS

Det är hög tid att de som styr vår stad prioriterar förskolan så att personalen får de förutsättningar som krävs för att möta upp läroplanens intentioner

Men alliansen i Göteborg lade i stället fram en budget som innebar en nedskärning på 60 miljoner kronor i förskolan. Vi i Demokraterna valde då att tillsammans med Socialdemokraterna återremittera budgeten. Det resulterade i att alliansens nedskärningar blev 37 miljoner mindre.

Gynna utveckling och lärande

Debattörerna efterfrågar mod hos oss politiker och att väl genomtänkta, hållbara och långsiktiga förslag presenteras utifrån förskolans läroplan och barnkonventionen. Vi Demokrater gör vårt bästa för att förbättra för stadens pedagoger och barn. Göteborgs stad behöver en öppen dialog mellan professionen och politiken samt en politisk vilja att prioritera. Klarar man som politiker inte av att prioritera samhällets yngsta medborgare bör man nog fundera på om man är lämplig som politiker.

Klarar man som politiker inte av att prioritera samhällets yngsta medborgare bör man nog fundera på om man är lämplig som politiker

Barnen är Göteborgs framtid och vi demokrater ser det som en självklarhet att de ska få den bästa starten i livet genom en förskola som gynnar deras utveckling och lärande. Om vi ska lyckas skapa en attraktiv och trygg förskoleverksamhet där såväl barn som pedagoger trivs och utvecklas, måste det få lov att kosta. Demokraternas budget för 2020, innehåller därför den största satsningen på förskolan av alla partier, 100 miljoner utöver uppräkning. Göteborg är en rik kommun och det går att omfördela tillräckliga resurser till förskolan.

Jessica Blixt (D), kommunalråd och ledamot i förskolenämnden

ANNONS

Birgitta Lindgren Karlsson (D), ledamot förskolenämnden

Simon Engström (D), ersättare förskolenämnden

ANNONS