Nu ska den som behöver specialistvård för postcovid remitteras direkt till specialist från primärvården, skriver Åsa Lundgren Nilsson.
Nu ska den som behöver specialistvård för postcovid remitteras direkt till specialist från primärvården, skriver Åsa Lundgren Nilsson. Bild: Jonas Dagson

Nu kan primärvården ta hand om postcovid-patienter

Antalet remisser för patienter med postcovid har minskat den senaste tiden. Nu finns det inte längre behov av en central mottagning och primärvården kan i dag ta huvudansvaret för uppföljning och rehabilitering av dessa patienter, skriver Åsa Lundgren Nilsson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

4/7 Ni sviker de sjukaste när ni lägger ned postcovid-mottagningen på Östra

De senaste drygt två åren har hundratusentals människor i Västra Götaland haft covid-19. De allra flesta blir helt friska även om det kan ta lite längre tid för vissa. Ett relativt fåtal personer får långvariga besvär och inom den gruppen finns en stor variation från lätta symtom till svår problematik.

Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset startade våren 2020 en av Sveriges första uppföljningsmottagningar för personer som insjuknat i covid-19. Modellen blev snabbt en föregångare, men var redan från början tänkt som en tillfällig lösning. Den ursprungliga planen var alltid att återgå till regionens ordinarie arbetssätt inom primärvård och specialistvård när covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom.

ANNONS

När nu antalet remisser för patienter med postcovid minskar finns inte längre behov av en central mottagning och primärvården står i dag rustad att ta huvudansvaret för uppföljning och rehabilitering av dessa patienter.

Mer kunskap om postcovid

Postcovid är samlingsbegrepp för en stor flora av symtom som kan påverka patienter långt efter att de haft covid-19. Kunskap om och möjlighet att behandla, följa upp, rehabilitera och stödja patienter har ökat inom primärvården sedan pandemins start och evidensgrupper för att följa ny kunskap finns.

Sjukhusen kommer fortsatt att använda sin samlade erfarenhet och kompetens i samarbete med primärvården för att hjälpa de som har problem efter sin covidinfektion. Ökad kunskap och vidare forskning är avgörande för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om patienter med kvarvarande besvär efter covidinfektion. Vi kommer fortsatt inom Västra Götalandsregionen att samarbeta med forskare och följa ny kunskap.

Som invånare i Västra Götaland ska du känna dig trygg med att Västra Götalandsregionen även i fortsättningen kommer att ta hand om dig som lider av postcovidsymtom. Precis som tidigare utgår arbetet från den enskilda patientens situation. Skillnaden blir att den som behöver specialistvård inte tar vägen via en postcovidmottagning utan remitteras direkt till specialist från primärvården.

Åsa Lundgren Nilsson, docent och ordförande Regionalt processteam uppföljning efter covid-19 Västra Götalandsregionen

ANNONS

LÄS MER:Sverige lägger covid-19 bakom sig – men för Karolin är det inte över

LÄS MER:Kraftig ökning av covid-19 i äldreomsorgen

LÄS MER:Sahlgrenska skärper covid-19-åtgärderna

ANNONS