I fallet med Kärra handlar det om pågående stadsutvecklingsplaner med en väsentlig upprustning av Kärra centrum, där målet på sikt är helt nya bättre bibliotekslokaler. När det gäller Trulsegården är det en anpassning till att biblioteken kraftigt tappat fysiska besökare till följd av bland annat ökat digitalt läsande, skriver debattören. Bild: Jesper Hallén
I fallet med Kärra handlar det om pågående stadsutvecklingsplaner med en väsentlig upprustning av Kärra centrum, där målet på sikt är helt nya bättre bibliotekslokaler. När det gäller Trulsegården är det en anpassning till att biblioteken kraftigt tappat fysiska besökare till följd av bland annat ökat digitalt läsande, skriver debattören. Bild: Jesper Hallén Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Nödvändigt att lägga ned bibliotek med för få besökare

Sveriges författarförbund kritiserar nedläggningen av biblioteken i Kärra och Trulsegården och menar att Göteborgs kulturbudget är för snålt tilltagen. Det är dock förändrade besöksmönster och inte kulturnämndens totala budget som är orsaken till nedläggningen. Biblioteken har fått mer pengar sedan det rödgröna styret tog över makten, skriver Pär Johansson (S), kulturnämndens ordförande.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

16/4 Stäng inte Kärras och Trulsegårdens bibliotek

Medan det förra högerstyret skar ner på kulturbudgeten med minst 1,5 procent varje år har Göteborgs rödgröna styre ökat budgeten med 6% år 2023 och sedan 4,1 procent år 2024, för att skydda biblioteken mot inflation och regeringens nedskärningar. Den totala kulturbudgeten för Göteborgs stad har alltså inte minskat. Tvärtom har den ökat.

Sveriges Författarförbund föreslår att vi bör låna pengar, omprioritera pengar eller höja skatten för att finansiera de två biblioteken. Att låna pengar till drift vore direkt oansvarigt. Förr eller senare måste de betalas tillbaka och just nu finns ingenting som tyder på att regeringen och Sverigedemokraterna kommer att ändra kurs från de senaste årens nedskärningspolitik mot kommunerna i allmänhet och mot biblioteken i synnerhet. Att höja kommunalskatten har vi valt att inte göra i år eftersom det är en platt skatt och många hushåll med lägre inkomster befinner sig i ett särskilt sårbart ekonomiskt läge till följd av den höga inflationen.

ANNONS

Omfördela resurser

Återstår då att omprioritera i stadens budget. Detta har vi gjort, och gör hela tiden. Vi har infört en särskild anställningsprövning som syftar till att omfördela resurser till själva välfärdsverksamheterna – exempelvis skolor, förskolor och bibliotek – genom att alla nyanställningar som sker utanför välfärdsverksamheten kräver aktivt godkännande av ansvariga politiker. Vi har lagt om politiken från det förra högerstyrets årliga miljardöverskott och besparingar på bland annat kultur till att öka välfärdens – inklusive kulturens – budgetramar mer än vad något tidigare styre har gjort. Vi har också stoppat massiva utförsäljningar av kulturhistoriskt viktiga byggnader för att värna om våra gemensamma kulturskatter. Därför har vi också råd att prioritera biblioteken.

I fallet med Kärra handlar det om pågående stadsutvecklingsplaner med en väsentlig upprustning av Kärra centrum, där målet på sikt är helt nya bättre bibliotekslokaler. När det gäller Trulsegården är det en anpassning till att biblioteken kraftigt tappat fysiska besökare till följd av bland annat ökat digitalt läsande. Genom att lägga ner ett bibliotek med väldigt få besökare frigörs resurser till att erbjuda alla kommuninvånare bättre service både genom e-böcker och på andra bibliotek.

Genom att lägga ner ett bibliotek med väldigt få besökare frigörs resurser till att erbjuda alla kommuninvånare bättre service både genom e-böcker och på andra bibliotek

Samtidigt öppnar vi också nya fysiska bibliotek, inte minst i förorts- och glesbygdsområden. Södra Skärgården och Tynnered är två exempel på områden som i närtid fått nya bibliotek. Ett av det rödgröna styrets första beslut var att inrätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården.

ANNONS

Vi är helt eniga med Sveriges författarförbund om att biblioteken måste värnas, och vi ser med stor oro på den kulturslakt som sker runt om i landet, men Göteborgs rödgröna styre kommer fortsätta värna om god tillgång till bra och välbesökta bibliotek.

Pär Johansson (S) kulturnämndens ordförande

ANNONS