I tider av desinformation och ryktesspridning har biblioteken en särskilt viktig roll. Här finns kunskapen - digitalt och i bokform. Här finns tidningar och tidskrifter. Här ordnas program som kan samla medborgare till bildande och inspirerande möten. Inte minst finns här  bibliotekarier som kan hjälpa oss att hitta det vi söker efter, skriver debattörerna. Bilder: Olof Näslund, Paul Wennerholm
I tider av desinformation och ryktesspridning har biblioteken en särskilt viktig roll. Här finns kunskapen - digitalt och i bokform. Här finns tidningar och tidskrifter. Här ordnas program som kan samla medborgare till bildande och inspirerande möten. Inte minst finns här bibliotekarier som kan hjälpa oss att hitta det vi söker efter, skriver debattörerna. Bilder: Olof Näslund, Paul Wennerholm Bild: Henrik Montgomery

Stäng inte Kärras och Trulsegårdens bibliotek

Efter stora protester räddades Kärras och Trulsegårdens bibliotek i Göteborg från nedläggning 2019. Nu hotas biblioteken igen, när kulturnämnden vill spara två miljoner kronor. Detta är ett svek mot utnämningen av Göteborg till en av Unesco:s litteraturstäder. Ompröva beslutet, skriver Peter Nilsson och Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborg blev 2022 en av UNESCO:s litteraturstäder. Den enda i Sverige, till och med. Staden framhävde sitt rika litteraturliv, som i och med den prestigefyllda utnämningen skulle utvecklas ytterligare. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Axel Josefson, (M), talade om ett ansvar som förpliktigar, om Göteborg som ett ljus i en mörk tid. Det var klang och jubel.

Två år har gått. De stolta orden från ceremonin i mars 2022 verkar dessvärre redan ha fallit i glömska.

För att spara drygt två miljoner kronor ska två välfungerande bibliotek läggas ned, Kärras och Trulsegårdens. De var hotade redan 2019, tillsammans med fyra andra bibliotek, men räddades efter kraftiga protester. Nedläggning idag är lika olämpligt som för fem år sedan.

ANNONS

Här ordnas program som kan samla medborgare till bildande och inspirerande möten

De alternativ som kulturnämnden anvisar, obemannade servicestationer och extra hållplatser på bokbussens runda, är ingen fullgod ersättning. Ett bibliotek kräver bemanning med utbildad personal och fast lokal.

I tider av desinformation och ryktesspridning har biblioteken en särskilt viktig roll. Här finns kunskapen - digitalt och i bokform. Här finns tidningar och tidskrifter. Här ordnas program som kan samla medborgare till bildande och inspirerande möten. Inte minst finns här bibliotekarier som kan hjälpa oss att hitta det vi söker efter.

Biblioteken och den fria tillgången till böcker och andra media är ett demokratiskt fundament. Sådant måste få kosta!

Förpliktigande ansvar

Beslutet att stänga Kärras och Trulsegårdens bibliotek är ett svek mot utnämningen av Göteborg till en av UNESCOS:s litteraturstäder, som tvärtom var tänkt att leda till bland annat ”fokus på (…) läsning (och) litteraturens plats i det offentliga rummet”.

Det finns anledning att påminna om Axel Josefsons ord om det förpliktigande ansvaret. Inte endast för åtagandena gentemot Unesco, utan för litteraturen, läsandet, ja, för demokratin som sådan.

Mellan 2012 och 2021 lades 32 bibliotek eller filialer ned i Västra Götaland, 15 procent av beståndet. Samtidigt ökade folkmängden med drygt 150 000. Fyra av tio bibliotek i Sverige har öppet högst 20 timmar i veckan.

ANNONS

Denna trend måste vändas och litteraturstaden Göteborg bör gå i spetsen. Det skulle kunna göras genom ett beslut om nolltolerans mot nedläggningar av bibliotek.

Göteborgs kulturbudget är hursomhelst uppenbarligen för snålt tilltagen. Sveriges Författarförbund kräver att staten skjuter till extra medel till kommunerna för att trygga och rusta upp landets folkbibliotek. I väntan på ett sådant beslut finns tre vägar att gå för Göteborg: låna pengar till ändamålet, omprioritera i stadens budget eller höja kommunalskatten.

Ompröva beslutet att stänga Kärras och Trulsegårdens bibliotek.

Peter Nilsson, regional bevakare för Sveriges Författarförbund

Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund

ANNONS