Förutom att vara ett svartbygge, symboliserar Nimis för många även osämja och polarisering till följd av skaparens andra gärningar, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson
Förutom att vara ett svartbygge, symboliserar Nimis för många även osämja och polarisering till följd av skaparens andra gärningar, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson

Nimis är en symbol för islamofobi och bör brännas ner

Hanteringen av Lars Vilks konstverk visar hur myndigheter och politiska partier använder sig av dubbla måttstockar och underminerar svensk lagstiftning, skriver bland andra Mikail Yüksel, partiledare Partiet Nyans.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Konstverket Nimis som är skapat på Östra Kullabergs strand av konstnären Lars Vilks, har blivit ett alltmer omdebatterat ämne efter hans bortgång. Det är just nu oklart vad som kommer hända med bygget, men de flesta riksdagspartierna är helt eniga om att Nimis behöver bevaras. Höganäs kommun har därtill framfört ett önskemål om att Kulturdepartementet ger stöd för att säkerställa att konstverket även framöver kan bevaras.

Det finns dock flera juridiska svårigheter som gör framtiden oklar för Nimis. Det 40-åriga verket är olovligt placerat i Kullabergs naturreservat i Skåne. Med andra ord är Nimis ett svartbygge inom ett reservat. Inte vilket naturreservat som helst utan ett Natura-2000-reservat. Ett friluftsområde med väldigt känslig natur.

Farligt för allmänheten

Dessutom bedömer räddningstjänsten att Nimis är farligt för allmänheten. Flera gånger har de fått rycka ut för att hjälpa människor som skadat sig när de besökt området.

Hanteringen av Nimis visar också hur myndigheter och politiska partier använder sig av dubbla måttstockar och underminerar svensk lagstiftning. Detta kontroversiella verk är inte den första byggnad som olovligt placerats i ett naturreservat. Vi minns fallet med Anita Gimvalls kåta som byggdes i Vindelfjällens naturreservat där hon fiskat sedan barnsben. Gimvall är av samisk börd. Hennes särskilda minoritetsrättigheter skyddas i grundlagen. Men detta grundlagsskydd har inte utgjort ett hinder för länsstyrelsen att bränna ner hennes kåta flera gånger med hänvisning till att tillstånd saknades.

Det finns flera moraliska aspekter att väga in i beslutet om Nimis framtid. Bland Sveriges medborgare finns det mycket starka känslor om verkets skapare Lars Vilks. En del ser honom som yttrandefrihetens hjälte, en del som nationalistisk legend och andra som rasistisk provokatör. Det ingen kan frångå är att han genom sin "konst" var drivande i arbetet för att polarisera det svenska samhället. Det är viktigt att påtala att det inte enbart var hans konst som var problematisk. Han vistades i rasistiska sammanhang och samarbetade med rasistiska organisationer och personer, senast i en "kontroversiell" utställning i det alltmer högerextrema Polen.

För många, däribland muslimer, är det ett elände att se Nimis stå kvar.

Förutom att vara ett svartbygge, symboliserar Nimis för många även osämja och polarisering till följd av skaparens andra gärningar. Att bevara Nimis skapar inte bara oklarheter rörande den svenska rättssäkerheten, utan kommer också bidra till ytterligare polarisering. För många, däribland muslimer, är det ett elände att se Nimis stå kvar. Det har kommit att symbolisera normalisering och acceptans av islamofobi och rasism i samhället. Därför bör Nimis omgående brännas ner av länsstyrelsen. Det vore inte en dag för sent.

Mikail Yüksel, partiledare Partiet Nyans

Adisa Hadzihalilovic, andre vice partiordförande, Partiet Nyans

Sead Busuladzic, partistyrelseledamot Skåne, Partiet Nyans

LÄS MER: "Nimis" i miniformat ställs ut

LÄS MER: Inget museum kommer våga ta in Vilks teckning

LÄS MER: Höganäs kommun: Vilks Nimis måste stå kvar