Genom att reglera alla former av tobak kan svenska politiker främja både folkhälsa, miljö och mänskliga rättigheter, skriver debattören.
Genom att reglera alla former av tobak kan svenska politiker främja både folkhälsa, miljö och mänskliga rättigheter, skriver debattören. Bild: Mostphotos

Ni låter tobaksindustrin fortsätta locka unga in i beroende

Riksdagen har röstat ja till hårdare regler för nya nikotinprodukter, men nej till förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter. För att kunna ta beslut om ett smakförbud inväntar riksdagen en sammanställning av olika nikotinprodukters skadlighet. Mängder av oberoende forskning visar på detta, men riksdagen behöver alltså få den sammanställd för att kunna se till barn och ungas hälsa, skriver Helen Stjerna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Tobaksförebyggande organisationer har länge efterlyst och välkomnar en reglering av nya nikotinprodukter, men anser att regeringens förslag var otillräckligt. Drygt var tredje gymnasieelev har använt vitt snus, men ändå omfattade förslaget om smakförbud enbart e-cigaretter. Vitt snus marknadsförs till ett värde av miljontals kronor i sociala medier, men ändå föreslogs inget totalförbud mot sådan reklam. Den 21 juni röstade riksdagen ja till majoriteten av regeringens förslag, men motsatte sig förbudet mot smaker i e-cigaretter.

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att 44 procent av unga i 14-18 års ålder tror att tilltalande smaker kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter. 26 procent uppger att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Risken är stor att bristerna i de nya reglerna ger tobaksindustrin fortsatt utrymme att locka unga in i beroende.

ANNONS

Vilseledande reklam

Genom att marknadsföra vitt snus som ”tobaksfritt” har industrin kunnat kringgå tobakslagens alla regler som åldersgräns och förbud mot reklam samt smaksättning. Att snuset kallas ”tobaksfritt” och smakar godis gör att det både framstår som mindre farligt och lockar till att testa. I den nya undersökningen svarade 57 procent av unga och 72 procent av vuxna att de tror att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter.

Helen Stjerna.
Helen Stjerna.

Nya nikotinprodukter framställs även som effektiva verktyg för vuxna som vill sluta röka, trots att detta helt saknar stöd i oberoende forskning. Världen över driver industrin nu en ”skademinimeringsagenda” för att främja och legitimera sin expansion, med det underliggande syftet att skapa fritt spelrum att rekrytera framtida kunder bland barn och unga. Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare.

Nikotinets hälsorisker

Riksdagen röstade nej till förslaget om smakförbud i e-vätskor för att invänta en kunskapssammanställning om olika nikotinprodukters skadlighet. Vetenskaplig evidens för nikotinets hälsorisker saknas alltså inte, men riksdagen vill få den sammanställd för att ta rätt beslut. Rätt beslut för vem? Att invänta en sammanställning av befintlig forskning främjar enbart tobaksindustrins intressen och förlänger deras möjligheter att rekrytera barn in i ett skadligt missbruk.

ANNONS

Det är tyvärr tydligt att bolagens marknadsföring och lobbying har fått större inflytande i politiken än den oberoende forskningen - som visar att nikotin ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och psykisk ohälsa. Att utsättas för nikotin tidigt i livet när hjärnan utvecklas är extra skadligt, och ökar även mottagligheten för andra droger.

Allmänhetens stöd

Medan svenska politiker stoppar förslag för att skydda barn mot nikotin, lanseras allt fler offensiva tobaksförebyggande insatser runtom i världen. Övriga Norden har striktare tobakslagar på i princip alla punkter, exempelvis hård reglering av nya nikotinprodukter, högre tobaksskatter och en lag om tobaksfri skoltid. Malaysia, Nya Zeeland och Storbritannien planerar att totalförbjuda tobaksköp för alla medborgare födda efter ett visst årtal.

Vi kräver att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och sätter barns hälsa framför tobaksindustrins intressen

I den nya undersökningen svarar 59 procent av vuxna och hela 64 procent av unga att de är positiva till ett liknande förbud i Sverige. Trots allmänhetens starka stöd till ökad reglering, såsom höjda tobaksskatt och en tobaksfri skoltid, lyser den politiska viljan med sin frånvaro.

En hållbar framtid

Alla riksdagspartier anser att ungas hälsa är en prioriterad fråga och att det är viktigt med ett hållbart näringsliv, men ändå får tobakspreventiva insatser inte den prioritet som de förtjänar. Tobaksindustrin motverkar samtliga 17 globala mål för hållbar utveckling och upprätthåller oacceptabla arbetsvillkor, fattigdom och barnarbete, samt bidrar till omfattande miljöproblem. Genom att reglera alla former av tobak kan svenska politiker främja både folkhälsa, miljö och mänskliga rättigheter.

ANNONS

Evidensläget är tydligt. Nikotin är hälsoskadligt och introduktionen av nya nikotinprodukter leder främst till en växande generation av nya nikotinister bland våra ungdomar. Vi kräver att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och sätter barns hälsa framför tobaksindustrins intressen. Samtliga nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel bör regleras som tobak:

• Förbjud smaktillsatser och alla former av reklam.

• Inför tobaksfri skoltid.

• Höj tobaksskatten och inför en hållbarhetsskatt.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

LÄS MER:Nytt krav för att få sälja farliga e-vätskor

LÄS MER:Philip Morris lägger ett bud på svenska Swedish Match

LÄS MER:Tobaksfritt snus med nikotin – farligt eller fräscht?

ANNONS