Om en etablerad rökare lyckas fimpa med hjälp av exempelvis snus innebär det stora hälsovinster. Varför detta faktum skulle vara fel i sak lyckas inte Helen Stjerna förklara i sin replik, skriver debattörerna.
Om en etablerad rökare lyckas fimpa med hjälp av exempelvis snus innebär det stora hälsovinster. Varför detta faktum skulle vara fel i sak lyckas inte Helen Stjerna förklara i sin replik, skriver debattörerna. Bild: Lee Jin-man / TT

Narkotikapolitik handlar om mer än snusande ungdomar

Vi förstår att A non smoking generation fokuserar på tobaks- och nikotinprodukterna men vi vill påminna om att ANDTS-strategin är betydligt bredare än så, skriver riksdagsledamöterna Johan Hultberg (M) och Pia Steensland (KD).

ANNONS
|

Slutreplik

8/6 Därför stoppar vi regeringens nya narkotikastrategi

14/6 M och KD väljer att gå tobaksindustrins ärenden

Det är en märklig och till stora delar missriktad kritik Helen Stjerna, generalsekreterare för A non smoking generation, riktar mot oss för att vi i dag avslår regeringens undermåliga ANDTS-strategi. Stjerna beskyller oss för att Sverige kommer stå utan en strategi. Den kritiken bör i stället riktas mot regeringen som varken la fram en strategi i tid eller en strategi med stöd i riksdagen.

Stjerna menar vidare att ”nödvändiga insatser för att skydda barn från att fasta i skadliga beroende uteblir” när strategin avslås. Det är ett påstående som är svårt att förstå. En av huvudanledningarna till varför sex av riksdagens åtta partier nu avslår regeringens strategi är nämligen att de konkreta insatserna lyser med sin frånvaro.

ANNONS

För att skydda barn från att fastna i skadliga beteenden är det avgörande att det preventiva arbetet utvecklas. Därför är vi glada att vi samlat en majoritet bakom förslaget om ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention.

Snus i fokus

I sin replik ägnar Stjerna stort utrymme åt nikotinprillor. Liksom Stjerna är vi kritiska till att dessa produkter är oreglerade och regeringens saktfärdighet beklagar vi. Nikotinprodukter bör alla vara reglerade, särskilt för att skydda minderåriga, men på en central punkt är vi uppenbart djupt oeniga med Stjerna. För även om det otvetydigt är så att även nikotin är skadligt för hälsan går det inte bortse ifrån att det är en stor skillnad på skadeeffekterna från röktobak och exempelvis snus eller nikotinprillor. Därför är det orimligt att reglera alla produkter likadant och därför bör det övergripande målet för tobakspolitiken vara att minska skadorna.

Stjerna menar att minskade skador bara fås genom minskat bruk. Det är inte riktigt sant. Att de tobaksrelaterade dödsfallen och skadorna kraftigt har minskat i Sverige förklaras till stor del av ett förändrat tobaksbruk. Betydligt färre röker men fler snusar. Nu har Sverige EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet. Det bästa är att inte alls bruka tobak och nikotin.

Arbeta förebyggande

Det är också därför som vi betonar vikten av att arbeta förebyggande för att unga varken ska börja röka eller använda nikotinprodukter. Men om en etablerad rökare lyckas fimpa med hjälp av exempelvis snus innebär det trots allt stora hälsovinster. Varför detta faktum skulle vara fel i sak lyckas inte Stjerna förklara utan väljer i stället att misskreditera oss genom att anklaga oss för att gå industrins ärenden. Vi beklagar att Stjerna vill ta debatten till en så låg nivå.

ANNONS

Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet och när regeringen lägger fram en strategi som inte heller ger svar på hur denna dödlighet ska minskas ja då vore det direkt ansvarslöst av riksdagen att släppa igenom strategin.

Avslutningsvis förstår vi att A non smoking generation fokuserar på tobaks- och nikotinprodukterna men vi vill påminna om att ANDTS-strategin är betydligt bredare än så. Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet och när regeringen lägger fram en strategi som inte heller ger svar på hur denna dödlighet ska minskas ja då vore det direkt ansvarslöst av riksdagen att släppa igenom strategin. Nu måste regeringen göra sin bakläxa och återkomma med en bättre strategi.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot i Socialutskottet

Pia Steensland (KD), riksdagsledamot, partiets talesperson för ANDTS-frågor och beroendeforskare vid Karolinska Institutet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS