Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I vår rapport ger vi utrymme åt såväl kritiska synpunkter som mer positiva synpunkter när det gäller adoptioner, skriver debattören. Bild: Thomas Carlgren, Malin Bonde
I vår rapport ger vi utrymme åt såväl kritiska synpunkter som mer positiva synpunkter när det gäller adoptioner, skriver debattören. Bild: Thomas Carlgren, Malin Bonde

Missriktad kritik mot adoptionsutredningen

Statskontorets adoptionsutredning ger utrymme åt såväl kritiska som mer positiva synpunkter när det gäller adoptioner. Dessutom bygger den inte bara på fyra, utan ett 40-tal intervjuer, skriver Annelie Roswall Ljunggren och Michael Kramers på Statskontoret.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

19/2 Statskontorets adoptionsutredning gränsar till korruption

I en debattartikel ifrågasätter Maria Fredriksson och Lisa Wool-Rim Sjöblom det intervjuurval som Statskontoret gjort i sin rapport om Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten. Debattörerna är kritiska till att vi intervjuat fyra adopterade som är engagerade i Adoptionscentrum.

Statskontoret intervjuade dessa fyra personer vid ett och samma tillfälle. Debattörerna hävdar att denna intervju varit en starkt bidragande orsak till de slutsatser Statskontoret drar i sin rapport.

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige samt överväga om organiseringen behöver förändras. I dag delar kommuner, ideella föreningar på ansvaret för internationella adoptioner. Kommuner utreder om sökande är lämpliga att adoptera, ideella föreningar förmedlar och staten utövar tillsyn.

Baseras på 40-tal intervjuer

Statskontorets slutsatser baseras inte på enstaka intervjuer utan på en stor mängd insamlat material. Vi har bland annat genomfört ett 40-tal intervjuer med företrädare för bland annat adopterade, adoptionsförmedlingar, tillsynsmyndigheten MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) och kommuner. Därutöver har vi gått igenom och analyserat en stor mängd dokumentation, till exempel beslut om auktorisation av förmedlingar, tillsynsrapporter och auktorisationsansökningar från förmedlingar.

För Statskontoret är det alltid viktigt att ge en allsidig belysning av en viss fråga. Under våren och försommaren 2020 träffade Statskontoret företrädare för flera organisationer som företrädde en kritisk syn på adoption och som själva var adopterade. Vi intervjuade företrädare för Adopterades etiopiers och eritreaners förening, Chileadoption.se, Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn samt Transnationellt adopterades riksorganisation.

Vi intervjuade inte dem i egenskap av deras engagemang i Adoptionscentrum utan i deras egenskap av adopterade. I vår rapport ger vi utrymme åt såväl kritiska synpunkter som mer positiva synpunkter när det gäller adoptioner.

Företrädare för dessa föreningar framförde kritik mot adoptionsprocessen, bland annat vad gäller bristande rättssäkerhet. För att också kunna få en bild från adopterade som kunde tänkas företräda en annan syn på adoptioner än den kritiska valde vi att kontakta Adoptionscentrum. Adoptionscentrum var tydliga med att de adopterade som de föreslog hade ett engagemang i Adoptionscentrum. Men vi intervjuade inte dem i egenskap av deras engagemang i Adoptionscentrum utan i deras egenskap av adopterade. I vår rapport ger vi utrymme åt såväl kritiska synpunkter som mer positiva synpunkter när det gäller adoptioner.

Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret

Michael Kramers, utredare, Statskontoret