Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Sofie Hermansson och Lisbeth Sundén Andersson är några av de inblandade som vill profilera Göteborgs folkhögskola mot hedersförtryck och extremism. Bild: Stefan Berg
Ann-Sofie Hermansson och Lisbeth Sundén Andersson är några av de inblandade som vill profilera Göteborgs folkhögskola mot hedersförtryck och extremism. Bild: Stefan Berg

Missförstånd om Selma folkhögskolas framtida planer

Selma Folkhögskoleförenings ambition om att profilera Göteborgs folkhögskola mot utbildning om hedersförtryck och extremism har vantolkats som ett angrepp mot skolans nuvarande verksamhet. Somliga har påstått att den skulle brista i demokratisk fostran. Ingenting kunde vara mer felaktigt, skriver bland andra Lisbeth Sundén Andersson, ledamot för Selma Folkhögskoleförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 24 november skrev GP om Selma Folkhögskoleförenings planerade satsning. Vi på Selma anser att Göteborgs folkhögskola skulle ha möjlighet att utvecklas till profileringen mot hedersförtryck och extremism just på grund av att skolan är så välfungerande, inte minst i demokratiskt avseende. Dock saknas de kurser och utbildningar om till exempel hedersproblematik som vi vill föra in.

Verksamheten ska fortgå

Personalens oro är fullt förståelig. Det finns nog inte en arbetsplats i Sverige där förändringar inte skapar funderingar om framtiden, både för verksamheten och för personalen. Men vi upprepar vår försäkran att nuvarande verksamhet ska fortgå som vanligt. Nu gör vi det igen: De kurser och utbildningar som existerar i dag skulle göra det även om Selma blev folkhögskolans huvudman. Justeringar i utbudet i framtiden skulle inte ske i större omfattning än vad som är normalt. Uppgifterna i ett inslag i SVT Kultur den 4 december om att vi vill styra filmutbildningen på skolan är totalt felaktiga.

De kurser och utbildningar som existerar i dag skulle göra det även om Selma blev folkhögskolans huvudman

Beträffande frågan om i vilken ordning man med sina planer vänder sig till personal och huvudman står vi också fast – vi har ingen annan möjlighet än att först kontakta Västra Götalandsregionen med våra önskemål. En annan tågordning vore närmast att likna vid ett kuppförsök.

Bevisad expertis

Sverigedemokraten Håkan Lösnitz – i den aktuella frågan i ohelig allians med Vänsterpartiet – kommer i en debattartikel (GT, 4/11) med det häpnadsväckande påståendet att Selma skulle sakna erfarenhet av utbildning. Det torde vara svårt att hitta bättre expertis än den skolchef för två av arbetarrörelsens folkhögskolor som är adjungerad till styrelsen. Fler styrelseledamöter har folkhögskoleledning och utbildning på sina CV. Dessutom har vi två folkhögskolor som kommer att fungera som fadderskolor om Selma blir huvudman.

Följ Löfvens råd

17 december behandlas frågan i regionstyrelsen. Inför det mötet vill vi påminna om vad Stefan Löfven lovade i regeringsförklaringen den 21 januari 2019:

”Jag önskar att jag kunde säga att hederskulturen har tryckts tillbaka. Men så är inte fallet. Den finns kvar, och den hotar alltjämt människors frihet och säkerhet. Insatserna har inte varit tillräckliga. Vi måste göra mer. Vi ska göra mer. Vi ska skärpa straffen, öka kunskapen och förstärka arbetet i skola och socialtjänst.”

På partikongressen i mars underströk statsministern sitt budskap:

”Därför vill jag att socialdemokratin ska vara den ledande kraften i Sverige i detta arbete <mot hedersförtrycket>. Och därför förväntar jag mig också av er, kamrater, i varje landsting, i varje kommun, i varje skola, i varje del – se det, hata det, bekämpa det, befria dessa ungdomar!”

”I varje landsting”, sa alltså Löfven på partikongressen. Vi har svårt att tro att det är en formulering som undantar VGR. Inför regionstyrelsens möte den 17 december vill vi därför uppmana S-ledamöterna att i regeringsförklaringens anda rösta i solidaritet med hedersförtryckets offer. Vi behöver vara så många som möjligt som drar åt samma håll för att på allvar kunna ta itu med det svenska samhällets kanske allra största hot mot jämställdhet och mänskliga rättigheter – hedersförtrycket.

Ledamöter av styrelsen för Selma Folkhögskoleförening:

Lisbeth Sundén Andersson, ordförande Selma Folkhögskoleförening, tidigare riksdagsledamot

Anna-Lena Holberg, ordförande Moderatkvinnorna Västra Götaland

Mikael Thörnqvist, journalist och författare, medlem i Riksorganisationen GAPF

Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjouren

Per Westerberg, tidigare riksdagens talman, tidigare industri- och näringsminister

Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride