Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marknadshyra kommer aldrig lösa bostadsbristen

Det som är verkligt oroväckande är inte Hyresgästföreningens strävan att skydda boende i hyresrätt utan det är okunskapen hos våra främsta politiska företrädare, skriver Kristofer Lundberg och Christina Abrahamsson, i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Hyresgästföreningen skräms med marknadshyror, 2/8

Att tvångsförflytta människor genom höjda hyror för att öka rörligheten hos dem som redan har högst rörlighet på bostadsmarknaden är felinriktade insatser och en tydlig klasspolitik. Det stämmer att människor får lämna sina hem när marknadshyra införs, vad vi efterfrågar är svar på vart de ska ha råd att flytta på en bostadsmarknad där antalet hyresrätter med rimlig hyra reducerats och ersatts med nyproducerade och nyrenoverade bostäder där hyran är dubblerad.

Januariöverenskommelsen är ett verktyg som med kirurgisk precision underminerar hyresrätten. Hyresgästföreningen presenterar därför en konsekvensbeskrivning baserad på fakta från skrivningen i Januariöverenskommelsen. Vi förstår att dessa fakta upplevs som skrämmande och svåra att ta in då konsekvenserna blir ett helt nytt samhälle där helt nya grupper berörs. Vi avser en medelklass som idag upprätthåller konsumtion, hälsa och bostäder och därmed spelar en avgörande roll i att upprätthålla trygghetssystemen.

Samtliga är svaret skyldiga om vart de som inte har råd att bo kvar vid en hyreshöjning ska flytta

Det som är verkligt oroväckande, Ola Johansson (C), förutom vinstjakten hos fastighetsbolagen och en Januariöverenskommelse som hotar att driva människor in i fattigdom och hemlöshet, är inte Hyresgästföreningens strävan att skydda boende i hyresrätt utan det är okunskapen hos våra främsta politiska företrädare. Vi efterfrågar analys- och konsekvensbeskrivning av ”flyttkedjor via hyreshöjning” från såväl bostadsminister Per Bolund och näringslivets tankesmedjor som Fores och Timbro som konsekvent sprider dessa myter. Samtliga är svaret skyldiga om vart de som inte har råd att bo kvar vid en hyreshöjning ska flytta.

Fakta är även att marknadshyra (så kallad fri hyressättning) ger fastighetsägaren rätt att ensam bestämma hyresnivån utan förhandling med motpart. Konsekvensen blir att fastighetsbolagen, vilkas mål är vinstmaximering, höjer hyresnivån för en tvåa på 6 000 kronor till 12 000 kronor eller ännu högre om bostaden ligger i stadskärnan. Ännu en konsekvens är att man tränger ihop sig och vi är tillbaka i trångboddhetens Sverige när man sov i skift och där barnfamiljer delade ett rum och kök med inneboende. Samtliga länder med marknadshyra har socialbostäder. Hur vill Centerpartiet att socialbostäderna ska utformas i Sverige: husvagnar i stadens utkanter som i USA eller kanske nödbostäder som fanns vid sekelskiftet när hyressättningen var fri?

Ännu en konsekvens är att man tränger ihop sig och vi är tillbaka i trångboddhetens Sverige när man sov i skift och där barnfamiljer delade ett rum och kök med inneboende

Vi hittar ingen forskning som underbygger att marknadshyror ökar bostadsbyggandet. Det är sannolikt inte heller byggregler eller höga kostnader som hindrar byggbolagen att bygga hyresrätter, utan ekonomiska incitament, för det är jämförelsevis mer lönsamt att bygga och avyttra bostadsrätter. Samtidigt har Sverige ett av Europas mest generösa ränteavdrag för dem som äger sin bostad där den rikaste tiondelen av hushållen får tjugo gånger mer subventioner än den ekonomiskt svagaste och där man sammanlagt fått dela på 25 miljarder kronor i ränte- och rotavdrag under 2017.

Ditt påstående att Hyresgästföreningen har vetorätt vid förhandling är obegripligt. Hyresregleringen avskaffades 1974 och ersattes med gemensamt förhandlade hyror och en konsumentskyddslag för att skydda människor mot oskäliga hyreshöjningar och garantera dem ett reellt besittningsskydd. Förhandlingssystemet är ett självreglerande system mellan marknadens aktörer helt utan statlig inblandning. Det balanserar olika intressen och möjliggör både långsiktigt god avkastning för fastighetsägare och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster.

Presumtionshyra (hyressättningssystem för nybyggda lägenheter där hyran ska täcka produktionskostnaden, under avgränsad tid, vilken oftast är högre än bruksvärdet) var en ansträngning för att anpassa marknaden till marknadshyra och ett svårt nederlag för hyresgästkollektivet för det höjer hyresnivån i hela bostadsbeståndet.

Hyresgästföreningen är den starkaste rösten för att bostaden ska omfattas av välfärden likt skola, vård och omsorg

Nyliberalismen är faktaresistent för samhälleliga konsekvenser, då den förespråkar en välfärd som ska ombesörjas av den enskilde. Och det är också därför socialliberaler protesterar högljutt. Hyresgästföreningen menar att det är politikens uppgift att ta ett helhetsansvar så inte kriminalitet och ohälsa kopplad till social problematik skenar och där våra unga är särskilt utsatta.

Hyresgästföreningen är den starkaste rösten för att bostaden ska omfattas av välfärden likt skola, vård och omsorg. Kommunen är ålagd ett bostadsförsörjningsansvar men staten har tillsynsansvar. Vi kan se att samtliga riksdagspartier, bortsett från Vänsterpartiet, sviker arbetar- och hyresgästkollektivet. Vi kommer inte att tystna utan avslöja samtliga riksdagspartier som inte tar sitt samhällsansvar för bostadsbristen. Marknadshyra kommer aldrig lösa bostadsbristen utan svaret är; bygg hyresrätter med rimlig hyra. Det är vår förhoppning att bostadsminister Per Bolund (MP) och Ola Johansson (C) kommer fram till detsamma, annars kommer ni möta hyresgästkollektivets massiva protester.

Kristofer Lundberg

ordförande, Hyresgästföreningen västra Sverige, ordförande, HGF Angered Göteborg

Christina Abrahamsson

ledamot, regionstyrelsen Hyresgästföreningen västra Sverige, ordförande, HGF Centrum Göteborg