Säkerställ att området runt Järntorget kan fortsätta att vara en plats där det myllrar av oberoende kulturliv, där kulturinstitutionerna är djärva och dit besökare från när och fjärran vill komma, skriver debattörerna.
Säkerställ att området runt Järntorget kan fortsätta att vara en plats där det myllrar av oberoende kulturliv, där kulturinstitutionerna är djärva och dit besökare från när och fjärran vill komma, skriver debattörerna.

Låt kulturen växa på höjden – bygg nytt kulturhus på Järntorget

När exploateringen av Masthuggskajen inleds tycks Göteborgs stad ignorera eller helt enkelt vara ointresserade av beslutet om kulturkvarter. Lyft blicken och tänk större vad gäller tomträtten där linbanestationen skulle placeras, skriver Lotta Lekvall, vd Folkteatern och Alex Bergström (S), ordförande Folkteatern och regionråd.

ANNONS
|

Göteborgs kommun håller på att tappa bort möjligheterna till en enastående kulturell utveckling i området kring Järntorget och Masthuggskajen. Det tar lång tid för ett kulturliv i en stad att växa fram och ta form – men det kan gå fort att rasera. Det riskerar nu att ske i detta område. Stadsutvecklingens centrala aktörer visar sig okunniga om eller ovilliga att medverka i förverkligandet av de lovande planer som finns. Detta trots att de senaste cirka 20 årens forskning visar på kulturens stora betydelse för en stads utveckling.

Inspirerande exempel

Många inspirerande exempel finns. Kings Cross i London, övergivet av industrin, har under senare år tack vare kulturinvesteringar utvecklats på ett storartat sätt. På 1990-talet inleddes en stadsutvecklingsprocess med ambitionen att knyta samman kulturaktiviteter med näringsliv och lokala gemenskaper. År 2008 invigdes Kings Place, en modern fastighet med kontor i de övre våningarna och kulturverksamheter i och under gatuplan. Hyrorna i kontorsdelen hjälper till att hålla hyresnivåerna rimliga för kulturen. Kings Place visar att storskalig exploatering i en stadsdel inte med nödvändighet gentrifierar bort kulturlivet. Med klok planering kan det bli tvärtom.

ANNONS

Tar man rulltrappan upp i Kings Place kommer man till dagstidningen The Guardians redaktionslokaler. Tidningen gjorde för ett år sedan ett reportage från Järntorget som lyriskt beskrev området som myllrande av liv och ett av de ”tio coolaste områdena i Europa”. Järntorgsområdet och Långgatorna är kvarter där småskaliga kulturentreprenörer möter konstnärer, där mindre teatrar samsas med institutionsteatern, där förlag, tidskrifter, boklådor ligger i samma område som filmfestival och filmbolag. Det alternativa och experimentella musiklivet samsas med pop och rock. Kaféer och restauranger kantar gator och torg, nya initiativ och hybridverksamheter växer fram. Detta har internationell lyskraft.

Dessa kvaliteter ska inte drivas bort när nu exploateringen av Masthuggskajen inleds. Fastighetsägarna vill det inte. Det konsortium av företag som ska bebygga Masthuggskajen har fattat beslut om att området ska utvecklas till ”kulturkvarter”. Man vill med både befintliga verksamheter och nyetableringar förstärka områdets kulturella karaktär. Stora planer på ett Filmens hus finns, men beslut måste fattas (se det fortfarande aktuella reportaget i GP 15/3 2020). Lena Andersson, vd på Älvstranden Utveckling, sade i samband med byggstarten förra året att Masthuggskajen är ”en central del där vi vill behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya”. Responsen från Göteborgs kommuns övriga aktörer på denna utsträckta hand har dock varit obefintlig.

ANNONS

Varför är det så? Det är inte lätt att förstå. Göteborgs stadsutveckling förefaller ibland planeras, med stadsarkitekt Björn Siesjös målande uttryck, av ”en höna utan huvud”. Nämnderna samarbetar inte och det blir som det blir. Ett lika illustrativt som nedslående exempel är när en tjänsteman på Fastighetskontoret, som häromveckan lät sig intervjuas i GP, sade att på den tomt där en linbanestation tidigare var tänkt att byggas kan nu i stället en kontorsfastighet ta plats, kanske upp till 35 meter hög. Inte ett ord om vad byggnaden ska innehålla eller tillföra området. Inte ett ord om kulturkvarteren. En enda sak står i fokus: hur mycket pengar kommunen kan få vid försäljningen av tomträtten. Så byggs inte en stad.

Lyft blicken

De beslut som nu tas – eller inte tas – får betydelse för generationer framöver. Lyft blicken blicken och utveckla idén om kulturkvarter. Vi presenterar här en vision om en byggnad på tomträtten som i stället skulle bli ett nav och en lika levande som kreativ plats för Göteborgarna, Västragötalänningarna och tillresta besökare. Precis som Kings Place i London huserar det kulturverksamheter i bottenvåningarna och kommersiella kontorsytor högre upp. Det knyter ihop det ”gamla” Järntorgsområdet med de nya kvarteren och passar utmärkt in i planerna på ett ”horisontellt kulturhus” på Masthuggskajen.

ANNONS

Säkerställ att området runt Järntorget kan fortsätta att vara en plats där det myllrar av oberoende kulturliv, där kulturinstitutionerna är djärva och dit besökare från när och fjärran vill komma

Med denna vision riktar vi oss nu till Göteborgs politiker: Engagera er i kulturkvarteren! Inled dialog med fastighetsägarna och Västra Götalandsregionen om områdets framtid. Säkerställ att området runt Järntorget kan fortsätta att vara en plats där det myllrar av oberoende kulturliv, där kulturinstitutionerna är djärva och dit besökare från när och fjärran vill komma. Ta vara på den unika möjlighet som nu står till buds och låt Göteborg växa med kulturlivet – inte utan det!

Lotta Lekvall, vd Folkteatern

Alex Bergström, ordförande Folkteatern (och regionråd för S)

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS