Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna

Läget för hyresrätten är akut

För alla oss som värnar om hyresrätten är läget akut. Därför är det bra att vi är flera som på olika plan arbetar för en snar förändring, så att förhandlingssystemet kan verka för, snarare än mot, hyresrättens framtida utveckling, skriver Rikard Ljunggren från Fastighetsägarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Hyresförhandlingarna, 29/5

Nationellt pågår två olika processer. Den ena är trepartssamtalen som Sveriges Allmännytta (SA) refererar till i sin replik. Den andra är tillsättandet av ett antal utredningar som har till syfte att rätta till några av systemfelen i rådande hyreslagstiftning. Vi ser bara fördelar med att dessa två processer pågår parallellt och vi är övertygade om att Fastighetsägarna och SA har samma uppfattning om lösningarna på hyresmarknadens problem.

Bjöd in till trepartssamtal

Det var därför som vi gemensamt bjöd in Hyresgästföreningen till trepartssamtal samt lanserade en gemensam vägledning inför årsförhandlingarna med ett tydligt budskap: för att hyresrätten ska kunna behålla och utveckla sin roll på bostadsmarknaden måste den ges långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Då måste hyran kunna följa med den allmänna ekonomiska utvecklingen.

ANNONS

Idag grundas beslut i den partssammansatta Hyresmarknadskommittén på redan genomförda överenskommelser. De är i sin tur grundade på Hyresgästföreningens veto, oavsett om ordförande är opartisk eller inte

Idag grundas beslut i den partssammansatta Hyresmarknadskommittén på redan genomförda överenskommelser. De är i sin tur grundade på Hyresgästföreningens veto, oavsett om ordförande är opartisk eller inte. Vi tror därför att det behövs en oberoende tvistelösningsfunktion för hela hyresmarknaden, med ett gemensamt regelverk som anger på vilka grunder de årliga hyresförhandlingarna ska bedrivas.

Har inga incitament för förändring

Vår och SA:s ambition var att trepartssamtalen skulle vara klara under hösten 2018 för att kunna tillämpas i förhandlingarna för 2020 års hyror. Så blev det inte. Anledningen är att Hyresgästföreningen inte har några incitament att förändra rådande ordning. Skulle någon omvändelse ske under galgen, inom ramen för de redan utdragna trepartssamtalen, är det naturligtvis välkommet. Annars är förändrad lagstiftning det enda alternativet.

För alla oss som värnar om hyresrätten är läget akut. Därför är det bra att vi är flera som på olika plan arbetar för en snar förändring, så att förhandlingssystemet kan verka för, snarare än mot, hyresrättens framtida utveckling.

Rikard Ljunggren

näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR

ANNONS