Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.
Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.

Samtal pågår om framtidens hyresmodell

Trepartssamtal pågår redan för att framtidssäkra den svenska hyressättningsmodellen så att den blir begriplig och förutsägbar för både hyresgäster och hyresvärdar, skriver Susanna Höglund, chefsekonom Sveriges Allmännytta.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hyresförhandlingarna , 28/5

Sommaren 2018 bjöd Sveriges Allmännytta, tillsammans med Fastighetsägarna, in Hyresgästföreningen till trepartssamtal för att lösa de två frågeställningarna som vi är överens om; grunderna för förhandlingen och utveckling av ett opartiskt tvistelösningsorgan.

Direktiv för samtalen togs vid årsskiftet och samtal pågår. I dessa samtal pågår det gemensamma arbetet med att framtidssäkra den svenska hyressättningsmodellen så att den blir begriplig och förutsägbar för både hyresgäster och hyresvärdar. Målsättningen är att vi också på lång sikt ska kunna erbjuda bra hyresbostäder.

Vi ska ge förslag till modell för oberoende tvistelösning vilket vi alla tre parter och ansvariga politiker efterfrågar.

Arbetsgruppen består av representanter från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Vårt uppdrag är just att lämna förslag på hur den övergripande ortspecifika utvecklingen ska påverka den allmänna hyresutvecklingen på orten, samt ge förslag till modell för oberoende tvistelösning vilket vi alla tre parter och ansvariga politiker efterfrågar.

De allmännyttiga bostadsföretagen har möjlighet att hänskjuta tvisten till Hyresmarknadskommittén. Det är en instans och praxis som funnits i drygt 60 år och som kan användas av våra medlemmar om man frivilligt tecknar en sådan förhandlingsordning. Genom att denna partssammansatta funktion finns, så har våra medlemmar möjlighet att få tvisten avgjord och Hyresgästföreningen har därmed inte samma styrka i sitt veto som gentemot de privata Fastighetsägarna.

Sedan drygt ett år tillbaka har Hyresmarknadskommittén möjlighet att ta in en opartisk ordförande om parternas delegater inte kan komma överens.

Sedan drygt ett år tillbaka har Hyresmarknadskommittén möjlighet att ta in en opartisk ordförande om parternas delegater inte kan komma överens. På så sätt finns en möjlighet till opartisk tvistelösning. Många av våra medlemmar har också, utifrån Hyresmarknadskommitténs rekommendation, tecknat en tilläggsöverenskommelse om att tillämpa en maximal förhandlingsperiod på tre månader avseende den årliga hyresjusteringen.

Vi, alla tre parterna, delar dock uppfattningen att bristen på motsvarande funktion för de privata fastighetsägarna skapar en stor obalans i systemet.

Mot denna bakgrund ställer vi oss frågande till Fastighetsägarnas inlägg i debatten. Ni deltar ju redan i ett utvecklingsarbete som syftar till att lösa problem ni identifierat. Det vore bra att lyfta fram att vi tillsammans ska bidra till en reform av tillämpningen av det nuvarande systemet för att långsiktigt värna hyresrätten och låt oss koncentrera oss på detta arbete.

Susanna Höglund

chefsekonom, Sveriges Allmännytta