Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd
Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd

"Jag står upp för en grönare stad"

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ulf Kamne </strong>(MP), miljökommunalråd
Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd

Slutreplik

Grönare Göteborg, 11/12 och 18/12

Trädplan Göteborg visar ett stort engagemang i att värna stora träd i innerstaden. Det är jag glad för, det är en av många pusselbitar i att bevara biologisk mångfald. Men de radar upp flera missförstånd och kommer med ogrundade anklagelser.

I deras replik kommer flera svepande anklagelser om ”grundlös avverkning” eller att ”På Hisingen skövlas de sista skogarna i rasande fart”. Det stämmer dåligt. Jag, Miljöpartiet och de rödgrönrosa partierna har höga miljöambitioner och arbetar för att Göteborg ska nå dem.

Märkliga anklagelser

Trädplan anklagar mig för att ha lovat bort Sjöbergen till nybyggen. Tvärtom har jag tagit ställning för att bevara Sjöbergen med sitt koloniområde. Vi i MP har även försökt stoppa logistikbyggen på Hisingen. Anklagelsen om att förstöra Ardalsberget är också märklig. Vid beslutet om bergtäkten var Miljöpartiet det enda parti som röstade emot.

ANNONS

Göteborgs stad har en stor bostadsbrist och många saknar god kollektivtrafik. Därför måste vi bygga en tätare stad där människor får bostad och nära till kollektivtrafik. Västlänken är nödvändig för att fler ska kunna komma till arbete och utbildning utan att tvingas köra bil. Den möjliggör också minskade godstransporter på vägarna med minskade utsläpp som ger klimatnytta och bidrar till att behålla den biologiska mångfalden på längre sikt.

Finns alltid intressekonflikter

Vid förtätning av staden finns alltid intressekonflikter. Det finns områden där behovet av bostäder väger tyngre än enskilda träd. Men vid nybyggnation görs alltid en värdering av naturvärden för att i första hand bevara och i andra hand att kompensera, till exempel genom att återplantera i närområdet. Framtida generationer ska både kunna bo och leva i en grön stad. Som stad arbetar vi också för att bevara större sammanhängande naturområden och skydda många träd, bland annat i Kvillebäcken, Billdals skärgård, men även att anlägga parker i Frihamnen och vid Masthuggskajen med flera platser.

Vårt mål är precis, som Trädplans, att Göteborg fortsatt ska vara en grön stad med plats för både djur och människor. Men skillnaden är kanske att vi samtidigt vill att människor ska ha bostad och att staden ska utvecklas.

ANNONS

Ulf Kamne (MP)

miljökommunalråd

ANNONS