Den centrala platsen är alldeles för värdefull för göteborgarna för att låta en svåranvänd industribyggnad som inte längre tjänar sitt syfte stå kvar, skriver debattörerna.
Den centrala platsen är alldeles för värdefull för göteborgarna för att låta en svåranvänd industribyggnad som inte längre tjänar sitt syfte stå kvar, skriver debattörerna. Bild: Roger Granat/Göteborgs-Posten

Innerstaden behöver fler bostäder – inte en rejvklubb

Rosenlundsverket i nuvarande utformning förstör och förfular stadsbilden kring den nya stadsdelen Masthugget som växer fram. I stället för att som Centerpartiet föreslå att byggnaden görs om till en rejvklubb anser vi att det aktuella området vid Rosenlundsverket passar utmärkt för nya fina stadskvarter i klassisk stil, skriver företrädare för L, M, KD och D.

ANNONS

Med ett supercentralt läge precis vid början av Kungsgatan och med en vacker utsikt vid älven är området och tomten där Rosenlundsverket i dag står ett av Göteborgs mest attraktiva lägen. Göteborg behöver bli bättre på att tillvarata tomter som denna och utnyttja stadens närhet till vattnet.

När verksamheten i Rosenlundsverket upphör är det mest rimliga att låta den levande staden växa ner mot vattnet. Bostadshus för vanliga göteborgare är det som efterfrågas i dag och är dessutom det bästa sättet att skapa en levande och trygg stad, även efter att affärerna har stängt. Marken behöver sannolikt saneras, vilket kommer att kosta pengar men det kan finansieras genom att bygga bostäder. Sannolikt är också att ekonomin i projekt Masthuggskajen kommer att gå med stora minussiffror vilket innebär att Rosenlundstomten behöver utvecklas för att täcka upp de kommunala förlusterna. Ett uttjänt gammalt värmekraftverk med sättningar och saneringsbehov är svårt att bevara och levandegöra. Centerpartiets förslag att göra det till en kommunal revjklubb har flera nackdelar.

ANNONS

Svåranvända industribyggnad

– Den centrala platsen är alldeles för värdefull för göteborgarna för att låta en svåranvänd industribyggnad som inte längre tjänar sitt syfte stå kvar.

– Det är inte en kommunal angelägenhet att diktera var folk ska festa eller gå på nattklubb. Sådana verksamheter får växa fram organiskt.

– Centrala Göteborg är dessutom i stort behov av fler boenden för att skapa trygghet och en levande innerstad.

Om privata intressen vill skapa en rejvklubb så finns det både fastigheter och platser som är lämpligare. Helt klart är dock att läget och utsikten över älven förtjänar ett bättre öde än vad som är fallet i dag med en stor och folktom industribyggnad med skorstenar.

Det finns sedan tidigare ett beslut i Göteborg om att avveckla Rosenlundsverket till år 2040 - 2045, men vårt kommunala bolag, Göteborgs Energi, har lyft att det är möjligt redan till första halvan av 2030-talet. Tomten har också blivit alltmer aktuell i takt med att den närliggande detaljplanen Skeppsbron havererat. Staden kommer behöva hitta lösningar i andra planer som kan väga upp ekonomiskt för detta – annars hamnar till slut notan hos skattebetalarna.

Genom att bygga bostäder – förslagsvis uppblandat med affärer och restauranger där man kan sitta och blicka ut över älven – ökar vi också trygghetskänslan i området

Från Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraternas sida anser vi att det aktuella området vid Rosenlundsverket passar utmärkt för nya fina stadskvarter i klassisk stil. För att få tillräcklig ekonomi behöver man bygga med stor andel bostäder. Markpriserna kommer, när Rosenlundsverkets tomt blir byggbar, också att ha ökat, vilket ökar möjligheten till god ekonomi för staden. Genom att bygga bostäder – förslagsvis uppblandat med affärer och restauranger där man kan sitta och blicka ut över älven – ökar vi också trygghetskänslan i området.

ANNONS

Göteborgs centrum är dessutom i stort behov av fler bostäder. Här bor cirka 2 procent av invånarna i centrum, medan samma siffror i Malmö är 8 procent och i Stockholm hela 12 procent. Det har en hämmande effekt på handel och annat utbud i centrala Göteborg. Rejvare i all ära, men det är inte på vägen till rejvklubben som man handlar mat, kläder eller något annat. Att Johannes Hulter (S) och Socialdemokraterna väljer att ställa sig bakom Centerpartiets trams om ett Berghain light mitt i centrala Göteborg eftersom han ”som gammal rejvare vill se vad man kan hitta på här” – är ytterst förvånande för en politiker som vill bli tagen på allvar.

Välgrundade argument

Vi vill inte att Göteborgs stadsbyggnadspolitik styrs av känslor utan genom välgrundade och avvägda beslut. Vi anser att dagens Rosenlundsverk i nuvarande utformning förstör och förfular stadsbilden kring den nya stadsdelen Masthugget som växer fram. Området förtjänar en bättre hantering än vad som nu riskerar att bli fallet när de rödgröna med S, V, MP och C gör upp i viktiga stadsutvecklingsfrågor och äventyrar stadens ekonomi.

Hampus Magnusson (M) kommunalråd och 2:e vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

Martin Wannholt (D) kommunalråd och ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Eva Flyborg (L) ledamot i stadsbyggnadsnämnden

ANNONS

Mats Ahdrian (KD) ledamot i stadsbyggnadsnämnden

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS