Det måste närmast ses som en självklarhet att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion, skriver debattörerna.
Det måste närmast ses som en självklarhet att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion, skriver debattörerna. Bild: Hasse Holmberg / TT

Ingen bra idé med utökade öppettider på Systembolaget

Forskning visar att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad konsumtion som sin tur medför ökade skador för såväl konsumenterna som deras familjer och samhället i stort, skriver alkoholforskarna Peter Allebeck och Sven Andréasson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

27/12 Regeringen borde införa generösare öppettider på Systembolaget

Benjamin Dousa och David Sundén, båda verksamma vid Timbro, pläderar i en debattartikel för längre öppethållande i Systembolagets butiker. De menar att denna ökade tillgänglighet till alkohol inte kommer att leda till ökad alkoholkonsumtion eller ökade alkoholskador.

Detta är en överraskande slutsats som motsäger vad alkoholforskare runt om i världen kommit fram till. Nu är inte Dousa eller Sundén forskare utan opinionsbildare på Timbro, som marknadsförs som en marknadsliberal tankesmedja. Med ett sådant intresse finns en uppenbar risk för selektiv rapportering av vad forskningen på området kommit fram till. För att ge beslutsfattare ett mer korrekt underlag av forskningsläget vill vi klargöra vad olika studier på detta område faktiskt kommit fram till.

ANNONS

Ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion

Beträffande effekten av att utöka öppethållandet för alkoholbutiker med en dag per vecka hänvisar Dousa och Sundén till en rapport som en av oss (Sven Andréasson) var medförfattare till och som publicerades i ”Journal of Studies on Alcohol and Drugs” 2018. Rapporten byggde på en sammanställning av sex studier av effekter av utökat öppethållande med en dag per vecka. I samtliga studier, som höll hög vetenskaplig kvalitet, sågs ökad alkoholkonsumtion.

När det gäller förändring av öppethållande med ett antal timmar finns det bara några enstaka studier och då framför allt förändringar av öppethållande på kvällstid, sammanfattade i den nyligen publicerade forskningsöversikten ”Alcohol: No Ordinary Commodity” av Thomas Babor och medarbetare 2022. Här finner man att begränsningar i öppethållande i Ryssland, Schweiz, Tyskland och Litauen i samtliga fall ledde till minskad konsumtion. I några av studierna noterades också färre inläggningar på sjukhus, färre trafikolyckor och andra alkoholrelaterade skador.

Det förtjänar att upprepas: alkohol är ingen vanlig vara.

Dessa resultat kan knappast komma som en överraskning. Det måste närmast ses som en självklarhet att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion. Problemet på alkoholområdet är att den ökade konsumtionen leder till ökade skador, för såväl konsumenterna som deras familjer och samhället i stort.

Det finns stark evidens för vilka politiska åtgärder som har effekt på alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Bland dessa åtgärder finns politik som begränsar tillgängligheten av alkohol med åldersgränser och begränsade öppettider.

ANNONS

Det förtjänar att upprepas: alkohol är ingen vanlig vara. Därför regleras den i de flesta länder. Undersökningar vid Göteborgs universitet som studerar alkoholopinionen visar att den svenska restriktiva linjen har ett brett stöd och att opinionsutvecklingen under 2000-talet snarare går i restriktiv än i liberal riktning.

Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet

Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm

LÄS MER:Barn ska få besök av tomten inte av polisen

LÄS MER:Klarnas vd om varför han slutade dricka

LÄS MER:Kända bryggeriet i konkurs

ANNONS