Vi var bland de första kommunerna i landet som började arbeta med skolsociala team med skolsocionomer, så kallade skolfältare tillsammans med polisen. Det arbetet växlar vi nu upp ytterligare, skriver deattörerna.
Vi var bland de första kommunerna i landet som började arbeta med skolsociala team med skolsocionomer, så kallade skolfältare tillsammans med polisen. Det arbetet växlar vi nu upp ytterligare, skriver deattörerna. Bild: Kallestad, Gorm

I dag går för mycket av pengarna till administration

En fungerande skola och engagerade föräldrar är det enskilt viktigaste för att förebygga kriminalitet. Därför välkomnar jag Helena Munther med fleras engagemang och ska försöka svara så rakt jag kan, skriver Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

20/1 Besparingarna gör skolan till rekryteringsfabrik för gängkriminella

Det rödgröna styret vill skapa välbemannade skolor genom att i största möjliga mån styra kommunens resurser mot välfärden och ut i klassrummen. I dag går allt för mycket pengar som borde gå till välfärden i stället till byråkrati, administration och friskolornas vinstjakt, samtidigt som regeringens nedskärningar på kommunerna sätter skolan under hård press.

Det rödgröna styret har infört en särskild anställningsprövning som innebär att skolornas rektorer och deras motsvarigheter i andra delar av välfärden får fullt mandat att anställa de personer de behöver med den budget de har, men alla funktioner ovanför välfärdens första linje måste genomgå en särskild anställningsprövning innan man anställer en ny person. Syftet är att minska administrationen och omfördela pengar till de som jobbar närmast göteborgarna.

ANNONS

Särskilda säkerhetsinsatser

Många skolor har i dag tyvärr ett stort behov av särskilda säkerhetsinsatser. Att ge extra resurser för den typen av åtgärder innebär att grundskolenämnden enligt lag måste ge lika mycket pengar till friskolorna, även om de inte har liknande behov. För att pengarna ska hamna där de behövs bäst vill vi i stället låta andra delar av kommunen finansiera dessa åtgärder

I Göteborg har vi orkat hålla i en metod för att minska kriminaliteten genom en mycket stark samverkan mellan skola, fritid, socialtjänst och polis, en modell som stora delar av landet nu tar efter. När det förebyggande arbetet byggs ut har vi också utökat finansieringen till kommunens avhopparprogram som allt fler söker sig till. Vi var bland de första kommunerna i landet som började arbeta med skolsociala team med skolsocionomer, så kallade skolfältare tillsammans med polisen. Det arbetet växlar vi nu upp ytterligare.

Förut var det var upp till varje skola att på frivillig basis driva det arbetet vilket inneburit att arbetet spretat och på många håll varit otillräckligt

Vi har tagit fram en drogpolicy för alla skolor och ett enhetligt program som tydligt visar hur varje skola ska arbeta förebyggande mot droger. Förut var det var upp till varje skola att på frivillig basis driva det arbetet vilket inneburit att arbetet spretat och på många håll varit otillräckligt.

Genom att ge skolan arbetsro och långsiktig finansiering vill vi ge skolans personal förutsättningar att jobba långsiktigt för bättre studiero. Under allt för lång tid har skolpolitiken präglats av välmenande men i praktiken ryckig detaljstyrning från både lokala och nationella politiker.

ANNONS

Detta är bara ett axplock av vad som krävs för att stärka tryggheten på våra skolor. För att lyckas behöver skolan långsiktig finansiering, något som försvåras av regeringens nedskärningar på kommunerna och friskolornas vinstjakt. På vägen kommer vi behöva tillvarata den kunskap och det engagemang som finns hos skolpersonalen och föräldrar. Jag ser därför fram emot att träffa er och andra engagerade föräldrar runt om i Göteborg.

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) grundskolenämndens ordförande

ANNONS