Mariaplan har utsetts till ett prioriterat område av polisen. Det finns ett flertal elever på högstadiet som både använder droger och är inblandade i försäljning av droger. Det riskerar även förekomma på skoltid, skriver debattörerna.
Mariaplan har utsetts till ett prioriterat område av polisen. Det finns ett flertal elever på högstadiet som både använder droger och är inblandade i försäljning av droger. Det riskerar även förekomma på skoltid, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW / TT

Besparingarna gör skolan till rekryteringsfabrik för gängkriminella

Vi måste kunna släppa våra barn till skolan utan oro för att våra barn och deras kompisar ska bli utsatta för kränkningar, dras in i droger eller för att de inte ska få rätt stöd för att klara skolan. Då behövs mer resurser till skolan, inte mindre. Därför önskar vi svar på våra frågor från alla partier i Göteborg, skriver fem mammor till barn på skolor runt Majorna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Vi är föräldrar i Föräldraföreningen för skolor runt Mariaplan som känner stark oro för situationen i skolan och är därför bekymrade över de nedskärningar som redan gjorts och som planeras under året.

Lärare och övrig personal går redan på knäna för att möta barnens behov och nu tvingas rektorer avskeda både lärare och andra resurser. Vi ser mycket allvarligt på dessa ekonomiska prioriteringar. Många föräldrar är oroliga för sina barns studier och utveckling. Fler än var femte elev gick ut nian utan godkända betyg för att komma in på gymnasiet. Det är oacceptabelt!

I de skolor våra barn studerar har vi sett att många barn inte får det stöd de behöver. Elevassistenter och andra stödpersoner saknas, vilket innebär att skolorna tvingas bryta mot skollagen. Det är en skam att skolor i dagens Göteborg inte ges förutsättningar att följa skollagen.

ANNONS

Oro och otrygghet

Detta skapar oro, otrygghet och dålig studiemiljö för alla elever. Lärare hinner inte planera lektioner eftersom de tvingas täcka upp för andra på grund av att skolan inte tar in de vikarier som behövs. De är sönderstressade och många är sjukskrivna. Både lärare och barn har en arbetsmiljö som är under all kritik.

Vi har barn på skolor som har hamnat på värstinglistan över mest anmälda skolor till Skolinspektionen. Det finns barn som inte vågar gå till skolan på grund av att säkerheten inte kan garanteras. Lärare hinner inte bemanna korridorerna. Vejpning har ökat lavinartat på högstadiet, men även på mellanstadiet.

Mariaplan har utsetts till ett prioriterat område av polisen. Det finns ett flertal elever på högstadiet som både använder droger och är inblandade i försäljning av droger. Det riskerar även förekomma på skoltid.

Det behövs i stället mer personal i skolan som kan garantera barnens säkerhet och ge alla barn förutsättningar att klara skolan

Det är helt orimligt att skära ner inom skolan under sådana omständigheter. Det behövs i stället mer personal i skolan som kan garantera barnens säkerhet och ge alla barn förutsättningar att klara skolan. I konsekvensanalysen av nedskärningarna står att det finns risk för än mer hot och våld och risk för sämre studiero, vilket gör att ännu fler barn riskerar att inte klarar skolan.

Att av ekonomiska skäl välja att slå ihop skolor och skapa megastora högstadier är ytterligare ett problem. Beslutet har fattats utan tillräcklig konsekvensanalys. Barn som inte klarar sina studier riskerar att dras in i gäng, droger och kriminalitet. Ju fler de blir som samlas desto större risk för stora gäng som riskerar att få större våldskapital, vilket gör att de blir svårare att bemöta och ge det stöd de behöver.

ANNONS

Måste få ett slut

Att bygga skolor som göder gängkriminalitet kan inte vara kostnadseffektivt för Göteborg som stad. Nedskärningarna riskerar att göra skolan till en rekryteringsfabrik för gängkriminella. Det måste få ett slut!

Hur många fler barn ska drabbas av hot, våld, kriminalitet samtidigt som lärare som går under på grund av en orimlig arbetsmiljö, innan ni satsar på skolan? Ska ännu en generation gå förlorad för att ni inte tar ansvar?

Vi vill inte att någon ska vara rädd att skicka barn till skolan och vi vill att ni ska ge alla barn möjlighet att klara skolan.

Därför önskar vi officiellt skrivna svar från alla partier på dessa frågor:

– Vad ska ditt parti göra för att skolorna ska kunna följa skollagen och ge rätt stöd till de elever som behöver under 2024? Och hur många fler lärare och stödpersoner kommer ni se till att kunna anställa under 2024?

– Hur ska ditt parti lösa säkerheten i skolan under 2024? Vad ska ni göra för att alla barn ska vara trygga i skolan?

– Vad ska ni göra för att stoppa drogerna på högstadierna? Och hur ska ni motverka att barn sugs upp av kriminella gäng när det finns för lite skolpersonal som kan motivera dem tillbaka till klassrummet?

ANNONS

– Vilken plan har ni för att motverka gängkriminaliteten när kriminella gäng får möjlighet att bli större och starkare på stora högstadieskolor?

– Hur har ni tänkt behålla lärare och skapa en rimlig arbetsmiljö för lärare som inte hinner göra sitt jobb, där planeringstiden äts upp av att vara springvikarie för andra i en miljö som präglas av konflikter?

Föräldraföreningen för skolor runt Mariaplan - Sannaskolan, Kungsladugårdsskolan och Sandarnaskolan genom:

Helena Munther

Elisabeth Undén

Anna Beskow

Emma Linderoth

Joeline Andersson

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS