Självklart kostar det mer att bygga nya bostäder än att inte bygga dem. Men poängen är ju att pengarna till att bygga de nya bostäderna kommer in genom ombildningen, skriver debattören.
Självklart kostar det mer att bygga nya bostäder än att inte bygga dem. Men poängen är ju att pengarna till att bygga de nya bostäderna kommer in genom ombildningen, skriver debattören. Bild: Nettan Kock

Hyresgästföreningen blandar bort korten om ombildningar

De allra flesta upplever att deras boende blir bättre när inte en extern ägare bestämmer. Dessutom stannar pengarna hos bostadsägarna och går varken till fastighetsbolag eller Hyresgästföreningen. Den möjligheten bör alla få, såväl i Majorna som i våra ytterområden, skriver Patrik Rosén, vd Restate.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

16/9 Göteborg har inte råd att sälja ut allmännyttan

Hyresgästföreningen skriver på GP debatt att ombildningar av hyresrätter är att ”rea ut göteborgarnas gemensamma tillgångar” Påståendet är felaktigt och speglar mer egenintresset hos Hyresgästföreningen än omsorg om göteborgarna.

En ombildning av en hyresfastighet till bostadsrätter sker alltid till marknadspris. Kommuner får alltså precis så mycket betalt som fastigheten är värd – det är alltså inte fråga om någon ”rea”. Dessa försäljningsintäkter kan kommunen sedan använda till investeringar i nya bostadsområden om så behövs eller till annat. Det gynnar både de boende och kommunen.

Finansieras av ombildningar

Hyresgästföreningen försöker i sitt inlägg blanda bort korten kring detta och skriver att det är dyrare att bygga nytt jämfört med att behålla det gamla. Självklart kostar det mer att bygga nya bostäder än att inte bygga dem. Men poängen är ju att pengarna till att bygga de nya bostäderna kommer in genom ombildningen.

ANNONS

När det gäller människor som inte har möjlighet att få lån, vilket också används som argument i inlägget, finns alltid möjligheten att fortsätta hyra sin bostad. Ingen sparkas ut, även om det låter så från vissa håll.

Många anledningar

Det finns flera anledningar till att människor vill kunna ombilda sin hyresrätt:

Ekonomin. Bostadspriserna har stigit i många år och för de som står utanför bostadsmarknaden har det blivit allt svårare att komma in. Att ombilda sin hyreslägenhet är ett smart sätt att få in en fot på marknaden och det ger även en ekonomisk säkerhet.

Självbestämmande. Den som äger sin bostad eller bostadsrätt har betydligt större möjligheter att själv bestämma vad som ska göras med den. Det kan vara allt ifrån hobbyrum i källaren eller blommor som ska planteras, till stora beslut som fasadmålning eller en investering i solpaneler. För den som hyr är allt sådant upp till fastighetsägaren att bestämma och sedan får hyresgästerna bara finna sig i det.

Social trygghet. I en bostadsrättsförening är det de boende själva som har ansvaret för fastigheten och dess skötsel. Alla vet vilka grannarna är och bidrar gemensamt till områdets utveckling. Det skapar en större social trygghet.

Vår erfarenhet är att de allra flesta upplever att boendesituationen blir mycket bättre när det inte är en extern ägare som ska bestämma. Dessutom stannar pengarna hos dem själva och går varken till fastighetsbolaget eller till Hyresgästföreningen.

ANNONS

Den möjligheten bör alla få, såväl i Majorna som i våra ytterområden.

Om färre hyr blir det mindre intäkter till Hyresgästföreningen. Det hade varit klädsamt om de var transparenta om detta i sitt inlägg.

Vad Hyresgästföreningen gör i sitt inlägg är att de vill hindra människor från att äga sin bostad. Ett troligt skäl är att de lever på hyresavgifter från de boende. Om färre hyr blir det mindre intäkter till Hyresgästföreningen. Det hade varit klädsamt om de var transparenta med detta i sitt inlägg.

Patrik Rosén, vd Restate, ett konsultbolag specialiserat på ombildningar av hyresfastigheter till bostadsrätter

ANNONS