Systemet med en elevpeng som följer med varje elev till den skola hen väljer är i grunden bra. Det skapar viktig och uppskattad egenmakt för familjer. Det innebär förvisso minskade intäkter för den skola som väljs bort, men en friskola som väljs bort drabbas på exakt samma sätt, skriver debattörerna.
Systemet med en elevpeng som följer med varje elev till den skola hen väljer är i grunden bra. Det skapar viktig och uppskattad egenmakt för familjer. Det innebär förvisso minskade intäkter för den skola som väljs bort, men en friskola som väljs bort drabbas på exakt samma sätt, skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Hur skulle skolan bli bättre om populära friskolor förbjöds?

I sitt svar på vår debattartikel lyfter Marcus Larsson fram samma argument mot friskolor och fritt skolval vi hört tidigare. Han skriver att elever ofta byter från kommunala skolor till nystartade friskolor, men frågar sig inte varför, skriver bland andra Carola Lemne, ordförande Internationella Engelska skolan.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

20/1 Problemet är inte vinsten utan att alla andra skolor dräneras

18/1 Vinsten möjliggör för fler att få en bra skola

Marcus Larsson nöjer sig med att konstatera att det skapar ekonomiska bekymmer för den skola som väljs bort. Systemet med en elevpeng som följer med varje elev till den skola hen väljer är i grunden bra. Det skapar viktig och uppskattad egenmakt för familjer. Det innebär förvisso minskade intäkter för den skola som väljs bort, men en friskola som väljs bort drabbas på exakt samma sätt. När en friskola etableras görs det under strukturerade former efter att Skolinspektionen bedömt behovet och godkänt ansökan. Det är inget som sker över en natt, att starta en skola tar tid och kostar pengar.

ANNONS

Det är tydligt att Marcus Larsson tycker att det är ett problem att elever väljer friskolor och att fler elever får möjlighet att göra det. Men är inte det ökande antalet elever i friskolor det tydligaste tecknet på att alternativ till den kommunala skolan efterfrågas? Vore det bättre att de elever som söker något annat hålls kvar genom att begränsa deras valmöjligheter?

Riktig valfrihet

Här går en viktig skiljelinje i debatten, mellan dem som är för valfrihet på riktigt och dem som bara påstår sig vara det. Det är tämligen naivt att tro att man kan upprätthålla dagens valfrihet och mångfald samtidigt som man fasar ut majoriteten av landets friskolor. Detta är en fråga som även Socialdemokraterna duckar för när de med allt högre tonläge ger sig på en stor del av friskolerörelsen.

Sveriges friskolor är omtyckta verksamheter. Elever, föräldrar och lärare på friskolor är mer nöjda med sin skola och arbetsplats, nästan oavsett vad man mäter. Eleverna har också bättre resultat. Det framställs ibland som att friskolorna ”stjäl” elever från den kommunala skolan men att 400 000 barn och elever går i friskolor är resultatet av människors aktiva val. Och om det är något val som föräldrar gör med extra stor omsorg så är det valet av skola för sina barn.

ANNONS

Det framställs ibland som att friskolorna ”stjäl” elever från den kommunala skolan men att 400 000 barn och elever går i friskolor är resultatet av människors aktiva val

Marcus Larsson skriver att vi har gjort stora investeringar i våra respektive verksamheter. Det är helt riktigt. Vi satsar för att kunna bygga nya skolor och möta behovet av fler skolplatser. Den demografiska utvecklingen gör att Sverige behöver fler skolor, inte färre, och vi vill vara med och bidra genom att ge fler möjlighet att gå i bra skolor.

Det är dags för högljudda kritiker av dagens system att tydligt redogöra för hur svensk skola skulle förbättras av att seriösa skolhuvudmän och populära skolor i praktiken förbjuds.

Carola Lemne, ordförande Internationella Engelska skolan

Malin Nordesjö, ordförande i familjeägda Futuraskolan

Johan Andersson, styrelseledamot och störste ägare i AcadeMedia

Malin Stjernman, huvudägare och VD Fridaskolorna

Cecilia Carnefeldt, ordförande i familjeägda Kunskapsskolan

ANNONS