Vi är många som älskar Göteborg. Även om hårda ord har regnat tätt i arkitekturdebatten är det tydligt att diskussionen alstras av denna delade kärlek, skriver debattörerna.
Vi är många som älskar Göteborg. Även om hårda ord har regnat tätt i arkitekturdebatten är det tydligt att diskussionen alstras av denna delade kärlek, skriver debattörerna.

Göteborgarna överens – bygg i klassisk stil

Klassisk arkitektur enar göteborgare som annars tycker mycket olika. Av anhängarna till varje parti i Göteborgs kommunfullmäktige tycker en majoritet att nya hus i högre utsträckning borde byggas i klassisk stil, och bara en av tio göteborgare är emot, skriver två representanter för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Hur nybyggda hus ska se ut har de senaste åren blivit en fråga som debatterats flitigt i Göteborg. Men konflikten skiljer sig från andra i att politiker i regel bara befunnit sig på en sida av debatten - bland de som förespråkar mer nybyggen i klassisk stil. På motståndarsidan har det främst varit områdets experter som stått snarare än andra politiker. Framförallt har det handlat om offentliganställda tjänstemän och verksamma i byggbranschen. De har ifrågasatt att politiker ska lägga sig i hur hus ska se ut, och tycker i stället att det är arkitekter och andra proffs som ska ha den makten.

ANNONS

Arkitekter är experter på hur hus ska gestaltas. Dessutom har de en större kunskap än politiker om utmaningarna i sin bransch. Samtidigt påverkar en stads utseende och levnadsmiljö alla som vistas i den, och ofta är skattepengar inblandade i finansieringen av nybyggen. Samtalet är svårt och viktigt. Liknande konflikter har funnits i årtusenden, ända sedan Platons tid har förståsigpåare diskuterat spänningen mellan demokrati och expertstyre.

“Armlängds avstånd”

En andra dimension som kan lyftas fram när det gäller den här frågan handlar om själva synen på arkitektur. Om det huvudsakligen är en konstform borde politiker vara försiktiga och hålla “armlängds avstånd”, men om det främst är en samhällsnytta blir det viktigare att politikerna har inflytande. Även här går åsikterna isär.

En tredje dimension, som ännu inte undersökts, är medborgarnas åsikter om själva sakfrågan. I 2020 års SOM-undersökning i Göteborg bad vi därför ett representativt urval av stadens invånare ta ställning till frågan ’Vilken är din åsikt om följande förslag som gäller Göteborg? Nya hus bör i högre utsträckning byggas i klassisk stil, till exempel med fasader i sten, tegel och trä’. Svaren på frågan analyseras närmare i vårt kapitel i SOM-institutets nysläppta forskarantologi “Alltid måndag?”.

Resultaten visar att göteborgarna gärna ser mer klassisk arkitektur. En majoritet av anhängarna till varje enskilt parti i Göteborgs kommunfullmäktige är positivt inställda till förslaget. 64 procent av göteborgarna tycker att förslaget är mycket eller ganska bra. Endast 10 procent tycker att förslaget är mycket eller ganska dåligt. Av 12 politiska förslag är det bara billigare kollektivtrafik och mer kameraövervakning som är populärare bland göteborgarna. Den annars så fragmenterade Göteborgspolitiken har alltså här en fråga som invånarna står anmärkningsvärt enade kring.

ANNONS

Tydligt ställningstagande

Socialdemokraterna är det parti i Göteborg som tagit tydligast ställning för mer klassisk arkitektur, men deras sympatisörer är inte mer positiva än andra partiers. Anhängare till Kristdemokraterna och Demokraterna är i stället de som är mest positivt inställda till mer klassisk arkitektur. Rödgrönrosa sympatisörer är lika positiva som Sverigedemokrater. Förslaget går alltså hem i alla läger.

Mer oklart än fördelningen av svar är vad ”klassisk arkitektur” egentligen betyder för de som svarar. Vi kan inte veta om de i svarsögonblicket sett klassiskt göteborgska landshövdingehus framför sig, eller om det snarare handlar om nyklassicistiska hus med kolonner och andra ornament. Tillägget ‘med fasader i sten, tegel och trä’ i slutet på frågan ger oss åtminstone en viss fingervisning om vilka hustyper det kan röra sig om.

En annan möjlighet är att “klassiskt” inte förstås som ett särskilt stilideal. I stället kan stöd för förslaget vara ett uttryck för missnöje med mycket av det som byggs i dag. I så fall kan ”klassiskt” mer än något annat ses som en motsats till “modernt". Att närmare undersöka göteborgarnas åsikter om olika typer av hus är en god utgångspunkt för framtida forskning.

Vi hoppas att göteborgarnas åsikter får bidra till ett mer kunskapsbaserat samtal, och att husen som byggs i framtiden blir älskade i många generationer framöver.

Vi är många som älskar Göteborg. Även om hårda ord har regnat tätt i arkitekturdebatten är det tydligt att diskussionen alstras av denna delade kärlek. Vi hoppas att göteborgarnas åsikter får bidra till ett mer kunskapsbaserat samtal, och att husen som byggs i framtiden blir älskade i många generationer framöver.

ANNONS

Daniel Enström, f d biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet

Felix Andersson, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet

LÄS MER:Bygg klassiskt vid Gröna Vallen – eller låt bli

LÄS MER:Göteborgs bästa byggnad ska koras – här är de nominerade

LÄS MER:”Bygg mer som göteborgarna vill”

ANNONS