Göteborg lockar mer än någonsin

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Utländska etableringar, 28/5

Vi som arbetar med etableringsfrågor på Business Region Göteborg har aldrig upplevt ett större intresse för Göteborgsregionen. De stora investeringar som planeras i infrastruktur, logistikfastigheter, hotell, handel, bostäder och kontor väcker intresse både nationellt och internationellt. Men det beror också på de omfattande satsningar i forskning och utveckling som gjorts av stora globalt verksamma företag som har sin bas här.

Det skapar även möjligheter för många små nytänkande företag och har ökat efterfrågan på arbetskraft. Sedan oktober 2015 har Göteborgsregionen därför lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen.

Kontor i city bristvara

Den starka utvecklingen syns också i en efterfrågan på kontor i centrala lägen som är mycket större än tillgången. Kontorsbristen i citylägen riskerar därför precis som bristen på bostäder att hålla tillbaka utvecklingen.

ANNONS

Mats Lövgren använder Business Region Göteborgs fakta om utlandsägda företag som underlag för ett resonemang om vad som gör storstadsregioner attraktiva och vilka områden som bör utvecklas. Denna statistik visar inget annat än hur många företag av olika typ som inte har svenska ägare. Vår senaste rapport för 2015 visar för övrigt att det då fanns 2 274 utlandsägda företag. Dessa sysselsatte cirka var femte göteborgare.

Flera olika faktorer avgör

När företag tar investeringsbeslut sker det förstås alltid på kommersiella grunder. Flera olika faktorer vägs in beroende på verksamhet och mål. Närheten till en flygplats med direktlinjer till andra delar av världen har stor betydelse.

Tillgången till kompetens, närheten till värdefulla samarbeten och goda förutsättningar för logistik är andra faktorer. Den spännande utvecklingen för det västsvenska fordonsklustret är ett bra exempel, liksom den innovationstäta och internationella miljön på Lindholmen. I beslutsunderlaget ligger också möjligheten att få avkastning på investeringar i exempelvis fastigheter och bedömningar av hur den regionala marknaden utvecklas.

I en växande storstadsregion är utbudet av kultur, samhällsservice, utbildning och fritidsaktiviteter betydelsefullt. En levande och attraktiv regionkärna är en stor konkurrensfördel. Företag etablerar sig gärna där människor trivs.

Göteborgsregionen har många av de fördelar och alternativ som värdesätts när investeringsbeslut fattas. I den service som Business Region Göteborg erbjuder pekar vi förstås alltid på dessa styrkor.

ANNONS

Patrik Andersson

vd Business Region Göteborg

Henrik Einarsson

etableringschef Business Region Göteborg

ANNONS