Den mest centrala delen i det miljötillstånd Preem ansökt om handlar om att inleda förnybar produktion på raffinaderiet i Lysekil med planen att fasa ut de fossila råvarorna på sikt, skriver Benjamin Dousa, MUF.
Den mest centrala delen i det miljötillstånd Preem ansökt om handlar om att inleda förnybar produktion på raffinaderiet i Lysekil med planen att fasa ut de fossila råvarorna på sikt, skriver Benjamin Dousa, MUF. Bild: Pressbild

Ge Preem tillstånd – jobben och klimaten kan inte vänta

Jag tror att alla är eniga om att vi inte ska fortsätta investera i ökad produktion av fossila energikällor. Men Preems utvecklingsplaner i Lysekil handlar inte om att öka produktionen av fossila drivmedel. Tvärtom, skriver Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

Preemraffs expansion, 28/11.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten argumenterar Grön Ungdoms språkrör Aida Badeli och David Ling mot att ge Preemraff Lysekil ett nytt miljötillstånd för en framtida utveckling av verksamheten. Språkrören kallar det en investering i ”fossil infrastruktur” som behöver stoppas för att Sverige ska nå klimatmålen.

Fel om "fossil" satsning

Jag tror att alla är eniga om att vi inte ska fortsätta investera i ökad produktion av fossila energikällor. Men till saken hör dock att Preems utvecklingsplaner i Lysekil inte handlar om att öka produktionen av fossila drivmedel. Tvärtom. Den mest centrala delen i det miljötillstånd Preem ansökt om handlar om att inleda förnybar produktion på raffinaderiet i Lysekil med planen att fasa ut de fossila råvarorna på sikt – det är inte tillåtet med dagens miljötillstånd, och det är denna utveckling som Grön Ungdom vill stoppa.

ANNONS

Den specifika anläggning som Grön Ungdom benämner som ”fossil infrastruktur” är en så kallad Slurry Hydro Cracker. I korthet handlar det om en begränsad anläggning vars syfte är att slå sönder svåra molekyler och förvandla dem till drivmedel. Till saken hör att anläggningen kan användas för både fossil och förnybar produktion.

Om samhället efterfrågar mer förnybart, då kommer anläggningen att processa förnybart. Så enkelt är det.

Vilka råvaror som Preem väljer att hantera beror helt och hållet på efterfrågan. Om samhället efterfrågar mer förnybart, då kommer anläggningen att processa förnybart. Så enkelt är det. Det går att jämföras med en motorväg, som både kan bära helt fossila bensinbilar och moderna elbilar. Bara för att det går att köra en veteranbil på vägen – ska den då stängas?

Nödvändiga jobbmöjligheter

Ytterligare ett argument, utöver miljö och klimat, är jobben Preems utbyggnad skulle innebära. Bara i dag arbetar ungefär 1 500 personer vid raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. Om utbyggnaden blir färdigställd tillkommer 250 anställningar tillkomma och över 3 000 personer kommer arbeta med byggnationen under fyra år, det är inte av obetydlig betydelse för hela Västsverige.

Grön Ungdom och Miljöpartiet väljer symbolpolitik framför effektiva klimatåtgärder. Svensk industri är i dag världsledande sett till hållbarhet. Ingen annanstans i världen produceras drivmedel på ett mer hållbart sätt. Det är fakta.

ANNONS

Grön Ungdom och Miljöpartiet väljer symbolpolitik framför effektiva klimatåtgärder

Lämna besluten åt de sakkunniga

Det är även oroväckande att ett riksdagsparti blint accepterar politisk inblandning i pågående juridiska processer. Den typen av politiska ingripanden är något vi normalt kritiserar länder som Ryssland för. Nu är det verklighet i Sverige, och det hyllas av Grön Ungdom. Helt utan vetskap om vad prövningen egentligen handlar om. MUF anser å andra sidan att Sveriges domstolar har tillräckligt hög kompetens för att avgöra om verksamheter håller sig inom lagen eller inte. Den kompetensen har varken Miljöpartiet eller Grön Ungdom. Den kunskapen besitter Sveriges bästa jurister i Mark- och miljööverdomstolen.

Så nej, Ulf Kristersson (M) hade inte fel när han i Expressen framförde att Preems utvecklingsplaner i Lysekil handlar om att öka produktionen av förnybara drivmedel. Det är nämligen precis vad det handlar om. Preem har satt målet att bli ett av världens första klimatneutrala raffinaderier, med en ökad produktion av förnybara drivmedel som Sverige behöver för att nå klimatmålen. Miljöpartiet och Grön Ungdom är farliga för både klimatet och jobbtillväxten.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF

ANNONS