Ge barnen riktig natur – rasta dem inte på hustak

DEBATT: Vi vill att framtidens barn ska få springa barfota bland hundraåriga träd, i stället för att rastas på ett hustak. Skrota planerna på en ny förskola i Lundby Kyrkby, skriver Trädplan Göteborg och Bevara Lundby Kyrkby.

ANNONS
|

Replik

Karlavagnsplatsen, 3/4 och 15/4

Gunnel Jonsson, planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, skriver att ”Avsaknaden av naturområden på Lindholmen gör det extra viktigt att vi hittar en balans mellan olika typer av parker och grönområden.”

Vad Jonsson inte talar om är att det inte bara är naturområden som saknas utefter det gamla varvsområdet. Trots massivt byggande av lägenheter finns ingen nybyggd förskola i varvsområdet. Nu offras ett grönområde på Hisingen med mycket högt kulturhistoriskt värde. I ett av få bevarade skogsområden i Lundby Kyrkby vill man bygga en förskola för cirka 100 barn – i stället för att bygga på redan hårdgjord yta.

ANNONS

Omtyckt lekplats

Tätortsnära natur har bevarandestatus och ädellövskog skyddas av flera olika svenska och europeiska direktiv. Planerna att bygga just här, bryter både mot Göteborgs stads Grönplan, klimatmål och nya Trädpolicy. På den parkliknande tomten finns skyddsvärd ädellövskog och ett antal 100-åriga rödlistade askar, samt en enligt lag, skyddad stenmur. Skogen är omtyckt som lekplats och rekreationsområde.

Kommunen talar vackert om medborgardialog, men gör ständigt samma misstag. Med ett enkelt pennstreck försvinner decenniers arbete med bevarandeplaner, 100 år gamla unika träd samt respekten för medborgarnas önskemål.

Politiker och tjänstemän klappar sig själva för bröstet i media och talar om en grön stad, samtidigt som det ena grönområdet efter det andra naggas i kanten eller försvinner.

Klichéer och tystnad

Vi har förgäves försökt få till en konstruktiv dialog om olika exploateringsplaner, men får klichéer eller tystnad som svar.

Bevarandet av Lundby Kyrkby har belysts i flera år, på möten med kommunansvariga, på samråd, vid Ansvarsstafetten (Angered december 2014) etcetera. Ingen förbättring kan dock skönjas – tvärtom. Att bebygga en kulturhistoriskt intressant plats med en förskola kan knappast ha varit myndigheternas intention när området förklarades som bevarandevärt.

Vi vill att nybyggnation planeras och byggs i samklang med boende och i respekt för stadsnaturen. Vi vill att framtidens barn ska få springa barfota bland hundraåriga träd, i stället för att rastas på ett hustak.

ANNONS

Vi vill ha en miljösäker framtid för oss och våra barn.

Bevara den stadsnära naturen.

Barbara Lindell

Roland Jonsson

Trädplan Göteborg

Lennart Hermansson

Morten Finberg

Bevara Lundby Kyrkby

ANNONS