Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inför 2020 har Psykiatri Psykos utmaningar att nå en verksamhet i balans. Men arbetet med att identifiera åtgärder för en budget i balans pågår just nu, skriver Pia Rydell.  Bild: Jonas Lindstedt, Pressbild
Inför 2020 har Psykiatri Psykos utmaningar att nå en verksamhet i balans. Men arbetet med att identifiera åtgärder för en budget i balans pågår just nu, skriver Pia Rydell. Bild: Jonas Lindstedt, Pressbild

Fortsatt god psykosvård – trots utmaningar

Psykosverksamheten på Sahlgrenska ska fortsätta driva en av landets ledande kliniker för vård av personer som drabbats av schizofreni. Det finns en mycket god kompetens i vår verksamhet och vi vet att det går att bibehålla vård på en hög nivå trots de utmaningar vi står inför, skriver Pia Rydell, verksamhetschef Psykiatri Psykos.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Psykiatri Psykos, 24/10.

Att patientorganisationerna är delaktiga och finns med i debatten kring vården av den grupp som personer med schizofreni och deras anhöriga utgör, är för oss en mycket viktig del av arbetet. Personer med schizofreni är en stigmatiserad grupp och ofta även en tyst grupp. Vi uppskattar att patientorganisationer är engagerade och vill finnas med i diskussioner kring vilka konsekvenser de budgetförslag som vi arbetar med kan få för patientgruppen.

Vi uppskattar att patientorganisationer är engagerade och vill finnas med i diskussioner kring vilka konsekvenser de budgetförslag som vi arbetar med kan få för patientgruppen

Psykiatri Psykos är ett verksamhetsområde inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd. Vi bedriver en avancerad specialistpsykiatrisk vård som hela tiden utvecklas. Vi ser att våra patienter nu har tillgång till bättre läkemedel och vi utvecklar de psykologiska och psykosociala behandlingsmetoder som finns. Vårt arbetssätt med fokus på patientens delaktighet i beslutsfattande är viktigt och något som vi vill utveckla mer. Både medarbetare och chefer känner en stolthet över vår verksamhet.

Skenande kostnader

I dag ser sjukvården en högre efterfrågan på vård och nya, dyrare läkemedel som gör att kostnaderna ökar i en snabbare takt än intäkterna. Ekvationen går inte ihop, och därför måste alla verksamheter presentera förslag för att kunna hålla budget.

I dag ser sjukvården en högre efterfrågan på vård och nya, dyrare läkemedel som gör att kostnaderna ökar i en snabbare takt än intäkterna

Inför 2020 har Psykiatri Psykos utmaningar att nå en verksamhet i balans. Arbetet med att identifiera åtgärder för en budget i balans pågår just nu. Innan det slutgiltiga förslaget beslutas kommer vi att analysera vilka konsekvenser det medför tillsammans med medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer.

Ett mycket tidigt utkast till åtgärdsförslag har börjat diskuteras inom verksamheterna. Några av de föreslagna åtgärderna innebär förändrade prioriteringar, men vi bibehåller den höga nivån på vård till en patientgrupp med stora behov.

Pia Rydell, verksamhetschef Psykiatri Psykos