Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mölndals Sjukhus Vård Akutvård Sahlgrenska Universitetssjukhus Bild: Jonas Lindstedt
Mölndals Sjukhus Vård Akutvård Sahlgrenska Universitetssjukhus Bild: Jonas Lindstedt

Stoppa nedskärningarna inom psykosvården

Kraftiga minskningar planeras i 2020 års budget för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det kommer att medföra förödande konsekvenser för de berörda patienterna, skriver bland andra Johanna Sandström, IFS Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Psykiatri Psykos är en av landets ledande schizofrenikliniker, nationellt känd för en exceptionellt framgångsrik verksamhet.

Schizofreni är en av de allvarligaste sjukdomar en människa kan drabbas av. Den medför markant överdödlighet, ger en sänkt medellivslängd på cirka 20 år, reducerar förmågan att studera och arbeta, orsakar stora påfrestningar i personens familj och ger mycket stora samhällskostnader.

Människor med en schizofrenidiagnos tillhör de svagaste och mest utsatta grupperna i vårt samhälle.

Behövs en fungerande vårdkedja

Men det finns också ett annat perspektiv. Psykiatrin har i dag fungerande strategier att hjälpa. Den tillhandahåller mediciner som radikalt minskar risken för psykosåterfall (och därmed risken för suicid) och psykosocial terapi som ger framtidstro och minskat självstigma. Den rymmer organisationsformer som ger patienterna personligt stöd i vardagen och involverar deras nätverk eller närstående i beslut och behandlingar.

Psykiatrin har i dag fungerande strategier att hjälpa

Psykiatrin erbjuder skräddarsydd arbetsinriktad rehabilitering (i Göteborg AIR) som innebär att vägar kan öppnas till studier och arbete – också för dem som tycks stå längst bort från utbildning och arbetsmarknad. Stigmatiseringen av människor med allvarlig psykisk sjukdom bekämpas alltmer effektivt. Lovande försök görs att avhjälpa den stora kroppsliga ohälsan. Den psykiatriska forskningen upptäcker ständigt nya förklaringsmodeller och nya, fungerande behandlingsmetoder.

Men detta goda arbete är beroende av att det finns resurser på Psykiatri Psykos

Men detta goda arbete är beroende av att det finns resurser på Psykiatri Psykos. Resurser till god psykiatrisk vård i både sluten- och öppenvård. Resurser till forskning – grundforskning såväl som tillämpad forskning. Och sist men inte minst resurser till fungerande stöd ute i samhället och till anhöriga och familj.

Låt inte Sahlgrenskas besparingsarbete gå ut över en av de svagaste och mest utsatta grupperna i vårt samhälle.

Johanna Sandström, ordförande IFS i Göteborg

Lennart Lundin, 1:e vice ordf. Schizofreniförbundet

Lars Alfredsson, styrelseledamot Schizofreniförbundet