Ju högre vindkraftverk som byggs desto längre ut måste de ligga, skriver debattörerna.
Ju högre vindkraftverk som byggs desto längre ut måste de ligga, skriver debattörerna. Bild: Lars Pehrson/TT

Förstör inte Bohuskusten med en vindkraftspark

Mer fossilfri energiproduktion behöver byggas, men varje ny etablering måste vägas mot andra intressen. Detta oavsett energislag. När det gäller havsbaserade vindkraftverk är en helt förändrad horisont längs Bohuskusten inte ett pris vi är villiga att betala, skriver bland andra Axel Darvik och Elisabeth Matsson (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Som Sveriges enda gröna borgerliga parti tar vi liberaler klimatomställningen på största allvar. Vi ser att elanvändningen kommer att minst fördubblas de närmaste 20 åren vilket innebär att både elproduktionen och eldistributionen behöver expandera kraftigt. Sol, vind och kärnkraft måste byggas ut i stor skala men det måste ske på ett balanserat och genomtänkt sätt. Den havsbaserade vindkraften har potential att få en viktig roll i den svenska elproduktionen. När den placeras geografiskt behöver en rad olika intressen vägas samman.

LÄS MER:Vindkraftspark planeras att byggas utanför Öckerö

Havet är en rik resurs där fisket, sjöfarten, försvaret och alla arter som lever där ska få sina behov beaktade. Vi får heller inte glömma att havet och kustlinjen har stora natur-, turist- och estetiska värden som ska vägas in. Vi som bor, och i många fall i generationer bott nära havet, är minst sagt medvetna om detta.

ANNONS

Vindkraftverk långa som Eiffeltornet

När beslut ska fattas som rör människors närmiljö anser vi att det är viktigt att de som är mest berörda får göra sina röster hörda och blir lyssnade på. Det är aldrig en framkomlig väg att köra över de närboende. Decennier av erfarenhet från de mest skiftande frågor visar att dialog är det enda sättet att ta känsliga frågor framåt. Det är mot den här bakgrunden vi, som liberaler på Sveriges västkust, med viss oro tagit del av planerna på att längs Bohuskusten etablera ett flertal stora vindkraftsparker med sammanlagt många hundra vindkraftverk.

Genom att vi ser kärnkraften som en viktig del av energisystemet, är det inte avgörande för oss att bygga ut vindkraften precis så mycket som det går.

Anläggningarna kommer, om de förverkligas, att på ett genomgripande sätt påverka vyn från kusten ut mot horisonten hela vägen från Strömstad i norr till Öckerö i söder. Vindkraftverken som diskuteras är 350 meter höga. Det är högre än Eiffeltornet. Kraftverken syns därmed milsvida. Särskilt de vita och röda varningslampor kraftverken är försedda med kommer att bli ett helt nytt inslag i kustmiljön.

Påverkar Bohuskustens särprägel

Vi är valda av befolkningen på Bohuskusten. Vi ser behovet av att bygga fossilfri energiproduktion, men oavsett energislag måste varje etablering vägas mot andra intressen. Vi kan inte ställa oss bakom ett förslag som till stora delar skulle ödelägga något som står oss bohuslänningar, och alla de turister som besöker oss, mycket nära. Bohuskusten skulle bli helt förändrad av en sådan här etablering. Den kommer att ha förlorat en väsentlig del av sin särprägel, estetiska briljans och starka attraktionskraft.

ANNONS

LÄS MER:Rickard Nordin (C): Öckerö bör säga ja till vindkraftpark

Vi i de bohuslänska kustkommunerna söker nu en konstruktiv dialog med regeringen, myndigheter och de aktörer som driver utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Vårt budskap är att vi välkomnar kraftverken men bara under förutsättning att de byggs så långt ut i havet att de inte förstör siktlinjen från kusten. Ju högre vindkraftverk som byggs desto längre ut måste de ligga.

Inte beroende av mer vindkraft

Vi vill också understryka att det är av yttersta vikt att den ”djupa anslutningsprincip” som vi av tradition använder oss av i Sverige även tillämpas här. Den som ansluter till elnätet ska stå för alla kostnader som uppstår för själva anslutningen och för de redan anslutna. Det gäller till exempel kablarna ut i havet som inte skulle ha byggts om det inte vore för vindkraftverken. Det är därmed en självklarhet att kostnaden för dem ska bäras av den som bygger vindkraften. Det här är en viktig princip som finns till för att undvika att elnätskollektivet bakvägen tvingas subventionera nyanslutningar.

LÄS MER:Elkrisen gör att jag känner mig kränkt som svensk

Vårt budskap är grönt och liberalt. Vi driver en mycket ambitiös klimatpolitik som ställer krav på en kraftigt utbyggd elproduktion. Genom att vi ser kärnkraften som en viktig del av energisystemet, är det inte avgörande för oss att bygga ut vindkraften precis så mycket som det går, vilket det är för en del andra partier. Det finns värden som inte får åsidosättas när vi bygger ut elproduktionen.

ANNONS

En totalt förändrad horisont längs Bohuskusten är inte ett pris vi är villiga att betala!

LÄS MER:Han lever utanför elnätet – producerar sin egen el

Liberalernas ledande företrädare i följande kommuner:

Axel Darvik, Göteborg,

Göran Ohlsson, Öckerö

Elisabeth Mattsson, Kungälv

Lisbeth Svensson, Stenungsund

Martin Johansen, Tjörn

Veronica Almroth, Orust

Rolf Jonsson, Uddevalla

Lars Björneld, Lysekil

Mikael Sternemar, Sotenäs

Karin Blomstrand, Munkedal

Christian Haneson, Tanum

Lars Tysklind, Strömstad

ANNONS