Föreningslivet stärks när extremismen bekämpas

David Nilsson gillar inte att jag står upp för alla människors lika värde och att jag ifrågasätter bidrag till föreningar och organisationer som torgför antidemokratiska åsikter, skriver Nina Miskovsky (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

28/4 Hetsjakten på Ibn Rushd skrämmer bort eldsjälar från föreningslivet

I sin iver att vara vän med alla är han beredd att fortsatt stödja organisationer som motarbetar allt det han och de flesta andra människor annars säger sig stå för.

Studieförbundet Ibn Rushd har en lång meritlista när det gäller tveksam användning av bidragsmedel. De har också nära och dokumenterade kopplingar till Muslimska Brödraskapet – en organisation med mycket tvivelaktig syn på grundläggande mänskliga rättigheter.

Ett exempel på sådana kopplingar är Bellevuemoskén som drivs av Islamska Sunnicentret och som är bekostad av Saudiarabien. Moskén företräder den radikala salafigrenen av islam vars predikanter enligt en rapport från Försvarshögskolan och MSB återkommande framför ”nedsättande budskap om bland annat kvinnor, homosexuella, judar, icke-troende och att inte integreras i det svenska samhället”.

ANNONS

Studieförbundet Ibn Rushd har en lång meritlista när det gäller tveksam användning av bidragsmedel

Ibn Rushd säger nu att de inte kommer att samarbeta med Bellevuemoskén i år. De lämnar alltså inga garantier för att inte återuppta relationerna om mindre än åtta månader. Det är en av de punkter där jag anser att vänstermajoriteten i Socialnämnd Centrum hamnat fel, liksom Socialförvaltning Centrum som haft till uppgift att granska Ibn Rushd.

Det finns även brister i den granskning som både vänstermajoriteten och förvaltningen hänvisar till. De har bland annat hävdat att polisen och Säpo har granskat Ibn Rusch samt deras samverkans- och medlemsorganisationer. Det stämmer inte. I själva verket är det Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet på stadsledningskontoret i Göteborg Stad som tittat på de underlag som förvaltningen skickat till dem, utan att göra någon ytterligare utredning.

Allmän kritik

Utöver den specifika kritiken mot Ibn Rushd finns det en allmän kritik mot hur bidragen till studieförbunden kontrolleras och följs upp. Framför allt har Riksrevisionen framför svidande kritik mot den bristande uppföljningen. Därför tog Göteborgs Stad under det moderatledda alliansstyret fram en ny modell för tilldelning och kontroll av dessa bidrag. Det vänsterstyret med Centerpartiets stöd nu gör är att man tar de medel som var avsatta för uppföljning och kontroll och delar ut dem till Ibn Rushd. What could possibly go wrong?

ANNONS

David Nilsson skriver i sin artikel att min och Moderaternas vilja att sätta stopp för bidragen till Ibn Rushd på något sätt skulle skrämma bort människor från civilsamhälle och föreningsliv. Jag är övertygad om att det är tvärtom.

Jag tror inte att föreningslivet blir mer attraktivt om Göteborgs Stad delar ut pengar till verksamheter som talar nedsättande om kvinnor, homosexuella, judar och icke-troende. Skattefinansierad misogyni, homofobi, antisemitism och religiös fanatism lockar knappast fler människor att gå på årsmöten, leda studiecirklar eller träna ungdomar i idrott. Framför allt är det min starka övertygelse att den överväldigande majoriteten av göteborgarna inte vill att deras skattepengar ska gå till verksamheter och organisationer som kränker grundläggande mänskliga rättigheter.

Nina Miskovsky (M), kommunalråd

* I en tidigare version av texten stod det felaktigt att Centrum för våldsbejakande extremism deltagit i granskningen av Studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg. Rätt organisation ska vara Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet på stadsledningskontoret i Göteborg Stad.

ANNONS