Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Håkan Lösnitz, påpekar att ekonomin är central för SD när det gäller den gröna omställningen. Alltfler ekonomer ser idag dilemmat med att fortsätta ett ensidigt fokus på ökad ekonomisk tillväxt. Det vi ser idag kan istället kallas ”oekonomisk tillväxt”, eftersom den förstör själva grunden för ekonomin, skriver debattörerna.
Håkan Lösnitz, påpekar att ekonomin är central för SD när det gäller den gröna omställningen. Alltfler ekonomer ser idag dilemmat med att fortsätta ett ensidigt fokus på ökad ekonomisk tillväxt. Det vi ser idag kan istället kallas ”oekonomisk tillväxt”, eftersom den förstör själva grunden för ekonomin, skriver debattörerna.

Femteklassare vet mer om klimatet än de flesta så tack för epitetet

Håkan Lösnitz (SD) påstår att bilen inte är något problem. Jo, ökad biltrafik är definitivt ett av problemen när vi ska ställa om till ett klimatneutralt samhälle, skriver Karin Pleijel (MP) och Boel Lanne (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

31/12 Bilen är inte problemet utan drivmedlet - bygg Öckeröbron

26/12 Orimligt ur klimatsynpunkt att bygga Öckeröbro

I stadsområden finns underlag för kollektiva lösningar, där måste våra transporter vara yteffektiva för att undvika trängsel. När vi bor tätt behöver buller och miljöpåverkan vara minimala för att inte äventyra människors hälsa och välmående. Trafikens klimatpåverkan består inte enbart av de utsläpp som kommer ur eventuella avgasrör. Biltrafiken ingår i ett system med vägar, broar, tillverkning av transportmedel, brytning av metaller som ingår i batterier och fordon och överföring av ström. Alla dessa delar är klimatdrivande. Transporter kommer alltid behövas, men de måste ske utan att påverka klimatet.

Femteklassare vet mer

Håkan Lösnitz jämför oss med femteklassare, det tackar vi ödmjukast för. De flesta femteklassare vet mer om klimathotet än många vuxna.

Inte heller Miljöpartiet anser att 155:an klarar ökad trafik, men det gör inte heller klimatet. Att ta ansvar innebär att se längre än till sin närmaste omgivning. Fler och bredare vägar leder till att ännu fler väljer bilen. Hur vi bygger våra trafiksystem nu påverkar generationer framåt, då håller det inte att tänka kortsiktigt.

Att de långa köerna ut till skärgården sommartid inte är acceptabla håller vi med om. Därför förordar vi personfärja från Stenpiren till Hönö, något som testades sommaren 2019. Nya busslinjer på Öckeröarna har just startats, och kan ta både boende och besökare vidare till de andra skärgårdsöarna. Vi hälsar mer än gärna turister välkomna ut till norra skärgården. Men liksom boende i södra skärgården, tror vi inte att tät biltrafik ökar skärgårdens attraktivitet, snarare tvärtom.

Oekonomisk tillväxt

I motsats till folkomröstningarna om bro till Öckerö skedde folkomröstningen om trängselskatten efter att alla avtal om Västsvenska paketet redan var skrivna med staten, regionerna och kommunerna. En extra utredning initierad av det rödgröna styret 2014, visade att alternativen blev mycket dyrare, sämre och orättvisare för skattebetalarna, och avfärdades därför av en politisk majoritet.

Håkan Lösnitz, påpekar att ekonomin är central för SD när det gäller den gröna omställningen. Alltfler ekonomer ser idag dilemmat med att fortsätta ett ensidigt fokus på ökad ekonomisk tillväxt. Det vi ser idag kan istället kallas ”oekonomisk tillväxt”, eftersom den förstör själva grunden för ekonomin. Lösningen är inte att bara byta ut den teknik vi idag använder för vår överkonsumtion av jordens resurser. Vi måste både byta teknik och minska eller helt välja bort aktiviteter som fortsätter tära på miljö och klimat.

Boel Lanne gruppledare Miljöpartiet Öckerö

Karin Pleijel, gruppledare Miljöpartiet Göteborg