Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är svårt att förstå hur vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen tänker när de vill försämra för sina patienter genom att strypa tillgången till nationell digital vård. Att inte välja att resonera kring vad digitala vårdbesök tillför patient såväl hälso- och sjukvårdssystemet är ett stort misstag som riskerar minska tillgängligheten till primärvården, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT
Det är svårt att förstå hur vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen tänker när de vill försämra för sina patienter genom att strypa tillgången till nationell digital vård. Att inte välja att resonera kring vad digitala vårdbesök tillför patient såväl hälso- och sjukvårdssystemet är ett stort misstag som riskerar minska tillgängligheten till primärvården, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Försämra inte för patienterna genom att strypa den digitala vården

I förra veckan annonserade Västra Götalandsregionen att de inte vill anlita digitala vårdtjänster längre. Tusentals patienter hamnar i kläm om detta blir verklighet, skriver Erik Hjelmstedt, Sverigechef på Kry och Martin Lindman, VD Doktor.se.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I ytterligare ett debattinlägg som publicerades i GP i helgen menade hemsjukvårdsläkaren Eric Bertholds att digitala vårdgivare bara tar hand om “lätta” patienter och på sätt minskar resurser till fysisk vård. Digital vård används av alla typer av patienter, något pandemin visat med önskvärd tydlighet. Vi tror på att möjliggöra att fler kan få kontakt och hjälp på rätt vårdnivå – där digitala möten är en mer kostnadseffektiv mötestyp än ett fysiskt vårdmöte. Att, som Bertholds vill, begränsa viss vård till bara de patienter som har råd själva är en farlig väg att gå.

Det är svårt att förstå hur vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen tänker när de vill försämra för sina patienter genom att strypa tillgången till nationell digital vård. Att inte välja att resonera kring vad digitala vårdbesök tillför patient såväl hälso- och sjukvårdssystemet är ett stort misstag som riskerar minska tillgängligheten till primärvården. Digital vård genom de nationella vårdgivarna är nu en given del av den svenska sjukvården och har, inte minst under coronapandemin, dragit ett stort lass när det kommer till att ta ansvar för patienterna. Att sätta stopp för det innebär att man värnar administrativa strukturer före de tusentals patienter som under varje timme om dygnet kan få vård av kvalificerade läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Jämlikt regelverk

Digital vård som vi idag känner och uppskattar den fanns inte för bara fem år sedan. Tack vare en nationell möjlighet att skala upp idén från regional till nationell modell har Sverige kommit att bli ett land i absolut framkant vad gäller denna patientrevolution. Ersättningsmodellen var inte skapad för ändamålet och har länge orsakat debatt. Där är vi de första att förespråka framtagandet av ett nytt nationellt hållbart och jämlikt regelverk, bättre utformat för ändamålet och med patienten i fokus.

När hälso- och sjukvården använder sig av den nationella skalbarhetens fördelar kan vi använda samhällets gemensamma resurser mer effektivt. Med skalbarhet menar vi att lösningen fortsätter leverera trots att belastningen ökar och med hjälp av digitalisering och teknisk utveckling kan vi applicera nya lösningar på gamla problem till lägre kostnader.

Den nationella digitala vården gör det även möjligt att nyttja den kår av vårdpersonal och specialister som finns över hela landet och att matcha rätt kompetens med patientens specifika behov.

Denna skalbarhet är vad som gör det möjligt att till exempel hålla öppet dygnet runt och att erbjuda vård på över 30 olika språk. Den nationella digitala vården gör det även möjligt att nyttja den kår av vårdpersonal och specialister som finns över hela landet och att matcha rätt kompetens med patientens specifika behov. Oavsett om det är snabb tillgång som behövs eller om det är kontinuitet som efterfrågas så underlättar tekniken och skalbarheten för båda delar. Besökstider står inte tomma när patienter uteblir eftersom antalet vårdpersonal att matcha med patienter är så stort; man kan som vårdgivare justera ett uteblivet besök inom några minuter.

Bättre kvalitetsarbete

Patienternas postkod ska inte avgöra tillgängligheten till vården och inte heller när på dygnet du kan få vård när du är i behov av det. Genom nationell digital vård kan man koppla ihop vårdpersonal i söder med patienter i norr, och patienter på landsbygd med vårdpersonal i städer. Den nationella skalan innebär också bättre möjligheter till kvalitetsarbete. Vi har exempelvis alltid seniora läkare i tjänst som på heltid arbetar med att granska andra kollegors journaler.

Det är här i “hemligheten” bakom effektivitetsvinsterna och kostnadsfördelarna med digitaliserad vård ligger. En nationellt fungerande hälso- och sjukvård innebär nödvändigtvis inte att vi avskaffar den regionala strukturen, utan detta kan ofta också lösas genom ökat samarbete och tydligare styrning för samverkan mellan regionerna.

Debatteras brett

Med detta sagt ser vi ett stort behov av att sakfrågan om möjlighet till nationell skalbarhet vinner förståelse på djupet och debatteras brett, för dessvärre kommer det vara ett faktum att digital vård som patienter känner den idag inte kan fortsätta existera om allt för mycket regionaliseras i en kontext där parallella möjligheter till nationella regelverk saknas.

Snarare än att begränsa tillgången till kvalitativ primärvård så bör VGR och övriga regioner mot denna bakgrund samverka genom SKR för att säkerställa en ny, hållbar och nationellt jämlik modell för alla patienters tillgång till kvalitativ digital vård. Det vore att ta ansvar för framtidens tillgängliga primärvård som hela befolkningen får ta del av.

Erik Hjelmstedt, Sverigechef Kry

Martin Lindman, VD Doktor.se