Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Att Europaparlamentets inspel slår undan benen för svenskt skogsbruk låtsas Liberalerna inte om, skriver debattören.
Att Europaparlamentets inspel slår undan benen för svenskt skogsbruk låtsas Liberalerna inte om, skriver debattören.

Europaparlamentet slår undan benen för svenskt skogsbruk

Liberalerna slår på stora trumman och menar att det är ”viktigt att de svenska parlamentarikerna sluter upp” bakom Europaparlamentets inspel inför det kommande förslaget om koldioxidavgifter vid gränserna. Att Europaparlamentets inspel slår undan benen för svenskt skogsbruk låtsas de dock inte om, skriver Kjell-Arne Ottosson (KD), miljöpolitisk talesperson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

10/3 Sverige bör stötta EU-förslaget om koldioxidavgift vid gränsen

EU har antagit det ambitiösa klimatmålet att unionen som helhet ska vara klimatneutral till 2050. För att nå dit kommer det behövas en rad nya verktyg och arbetsmetoder, om detta är Liberalerna och Kristdemokraterna helt överens.

Det stämmer också att en EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna, som liberalerna talar sig varma för, skulle kunna vara ett sådant verktyg. Men tanken om en sådan mekanism saknar inte problem. Felkonstruerat riskerar det skapa handelskonflikter och försvaga europeisk konkurrenskraft.

Stjälper snarare än hjälper

EU-kommissionens förslag på en sådan här mekanism väntas komma först i sommar. I veckan röstade dock Europaparlamentet om sitt inspel i frågan. Parlamentets inspel illustrerar skrämmande effektivt hur lätt det är att en sådan här mekanism skulle kunna stjälpa snarare än hjälpa i färdvägen mot klimatneutralitet. För i betänkandet från Europaparlamentet, som Liberalerna entusiastiskt talar sig varma för, slås nämligen fast att skoglig bioenergi inte ska ses som hållbart när det värderas i denna kommande mekanism. Det var också orsaken till att Kristdemokraterna röstade nej till betänkandet.

Det är tråkigt att Liberalerna i stigande grad verkar ansluta sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets syn på skogen. Ett aktivt, och hållbart, skogsbruk är i själva verket en av de viktigaste tillgångarna i klimatomställningen. Inte bara genom den skogliga bioenergin som vi behöver för att kunna fasa ut fossila bränslen. Utan även genom att trävaror kan användas för att ersätta exempelvis betong och stål vid byggnation, liksom plast vid förpackningstillverkning. För att inte nämna det faktum att den brukade skogen binder mer koldioxid - vilket kräver ett aktivt skogsbruk med återplantering och skogsskötsel.

Trots det uppenbara klimatmervärdet som ett aktivt och hållbart skogsbruk skapar tycks det ifrågasättas från allt fler håll. EU är inne i en destruktiv trend vad gäller synen på naturvård och skog. Genom den så kallade taxonomin vill EU-kommissionen exempelvis stämpla investeringar i skogsbruk som ”ohållbara”. Som stor skogsnation borde Sverige göra allt vi kan för att övertyga andra EU-länder, liksom EU-kommissionen, om att detta är fel.

Istället för att hjälpa till i detta arbete ställer sig alltså Liberalerna nu entusiastiskt bakom ett betänkande, om koldioxidavgifter vid gränserna, där det uttryckligen står att skoglig bioenergi ska straffbeläggas via detta nya redskap.

Istället för att hjälpa till i detta arbete ställer sig alltså Liberalerna nu entusiastiskt bakom ett betänkande, om koldioxidavgifter vid gränserna, där det uttryckligen står att skoglig bioenergi ska straffbeläggas via detta nya redskap. Jag kan bara beklaga det och understryka vikten av att Sverige inte accepterar en fientlig agenda mot skogsbruk när EU-kommissionen väl presenterar sitt förslag.

Kjell-Arne Ottosson (KD), miljöpolitisk talesperson