Arbetsdomstolen slog nyligen fast att ett privat säkerhetsföretag haft rätt i att förbjuda hijab på arbetsplatsen med hänsyn till företagets neutralitetspolicy. Detta borde appliceras hos bland annat myndigheter, skriver debattörerna.
Arbetsdomstolen slog nyligen fast att ett privat säkerhetsföretag haft rätt i att förbjuda hijab på arbetsplatsen med hänsyn till företagets neutralitetspolicy. Detta borde appliceras hos bland annat myndigheter, skriver debattörerna.

Ett förbud mot hijab på arbetsplatsen är inte diskriminerande

Med bakgrund av att hijaben står för patriarkala och öppet kvinnofientliga värderingar så är det rätt beslut att inte tillåta den bäras inom kommunal verksamhet eller service. Dessutom bör det finnas ett utökat förbud av den religiösa symbolen, skriver Sara Mohammad, Soleyman Ghasemiani och Michelle Khan.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Arbetsdomstolen slog fast den 13 december att ett säkerhetsbolag har rätt att förbjuda bärandet av synliga politiska, religiösa eller filosofiska symboler, däribland hijab på jobbet, om det följer av arbetsplatsens neutralitetspolicy och gäller alla arbetstagare utan åtskillnad.

LÄS MER:Dom: Kvinna får inte jobba med slöja

Domen gällde en kvinnlig anställd som ville bära hijab. Hon jobbade hos ett privat bolag som trygghetsvärd inom Stockholms tunnelbana. Bolaget hade en tydlig policy som innebar att anställda ombeds att uppvisa en neutral bild under sin yrkesutövning mot sina kollegor och kunder. Motivet för detta var att minska risken för hot och våld mot anställda, att uppvisa en neutral bild i förhållande till kunder samt för att undvika sociala konflikter mellan kollegorna.

ANNONS

Kvinnan ville att arbetsgivarens neutralitetspolicy skulle upphävas eftersom det enligt hennes mening strider med förbudet mot diskriminering på grund av kön och religion. Arbetsdomstolen gick dock på tingsrättens dom och avslog kvinnans samtliga krav, då neutralitetspolicyn ansågs ha ett berättigat syfte samt var lämplig och nödvändig. Denna dom går i linje med EU-domstolens rättspraxis, som konstaterat att ett förbud mot bärandet av synliga religiösa eller filosofiska symboler på arbetsplatsen, inklusive hijab, inte är diskriminerande (se bl.a. C-148/22).

Utöka förbudet

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF, har länge förespråkat förbud mot hijab på barn eftersom vi menar att barn inte är mogna nog att fatta beslut över vilken religionstillhörighet de vill välja eller avstå ifrån och att hijaben förhindrar barnens fria och naturliga utveckling på olika områden i livet, inte minst med tanke på att hijaben sexualiserar flickor redan från tidig ålder – då flickan tvingas täcka sitt hår för att inte väcka mäns sexuella lustar.

Samtidigt förespråkar vi på GAPF även ett förbud mot hijab för myndighetspersoner på alla statliga och kommunala verksamheter som är till för att erbjuda medborgarna lagstadgade tjänster och service. Detta mot bakgrund av att hijaben står för patriarkala och öppet kvinnofientliga värderingarna, könssegregering och diskriminering av kvinnor.

ANNONS

Neutralitet är det viktigaste elementet för skapandet av en förtroendegivande atmosfär. Myndighetspersoner ska aldrig kunna skylta med sina politiska, religiösa eller filosofiska tillhörigheter.

Kravet på neutralitetspolicy har likaså utgjort en annan grundläggande aspekt av våra resonemang mot hijaben som en religiös symbol. Vi tycker att offentliganställda ska vara helt neutrala under sin yrkesutövning eftersom de är till för alla medborgare i Sverige som behöver åtnjuta offentliga tjänster. Detta kan göras endast med en konsekvent neutralitet på jobbet, eftersom individer som söker dessa anställdas tjänster inte ska behöva påminnas om deras politiska, religiösa eller filosofiska tillhörighet.

Avsaknad av förtroende till myndighetspersoner ifrågasätter myndighetens existensberättigande. Läraren, socialsekreteraren och Försäkringskassans handläggare måste inge trygghetskänsla till de man är till för, både i sin yttre och inre kommunikation. Neutralitet är det viktigaste elementet för skapandet av en förtroendegivande atmosfär. Myndighetspersoner ska aldrig kunna skylta med sina politiska, religiösa eller filosofiska tillhörigheter. Medborgaren som söker statens eller kommunens stöd ska inte exponeras för myndighetspersonens privata åtaganden eller livsval.

Neutral arbetsplats

Arbetsdomstolens dom är ett betydelsefullt steg mot en mer sekulär och neutral yrkesutövning och arbetsplats. Oavsett vad man tycker och tänker om hijab och värdegrunderna bakom den, är kravet om neutralitet på arbetsplatsen viktig för att sätta stopp för hijaben som normspridare. GAPF är således inte emot vuxna kvinnor som bär hijab, utan vad hijaben står för – det vill säga en religiös kvinnoförtryckande symbol som tydliggör att kvinnor bär ansvaret för vissa mäns sexuella lustar.

ANNONS

Domen har slagit hål på hijabförespråkarnas två huvudargument om kränkning av religionsfriheten och diskriminering av muslimska kvinnor. Det är på tiden att alla myndigheter som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med barn och unga, inte minst skolan och socialtjänsten, införlivar en neutralitetspolicy på sina arbetsplatser.

Sara Mohammad, Grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

Soleyman Ghasemiani, Stödsamordnare, Riksorganisationen GAPF

Michelle Khan, Opinionssamordnare, Riksorganisationen GAPF

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS