En skymf låta SD arrangera minnesdag om Förintelsen

Med Sverigedemokraterna som medarrangörer av minnesceremonin över Förintelsens offer så kommer vi inte att kunna delta. Det är av hänsyn till våra döda släktingar, för våra kommande generationer och för allas lika värde, skriver bland andra Lisa Granér och Erik Nilsson med många fler.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Vi som skriver det här är ingen grupp. Vi företräder ingen organisation. Ingen församling. Vi röstar på olika partier och olika block. En del av oss är troende, andra ateister. En del av oss är med i judiska församlingen, andra inte. En del av oss firar bara de judiska högtiderna. Andra firar jul. Vi är en heterogen samling människor som möjligen har mer olikheter än likheter. Men en sak har vi gemensamt. Vi är judar.

Vi bär med oss ett folkmord genom våra släktingars berättelser. Vi bär ett nedärvt flyktingskap och en medvetenhet om värstascenariot den dag samhället tillåter att grupper av människor ställs emot varandra. Vi bär minnen av vad som sker när företrädare för samhället – demokratiskt valda – säger att alla inte är lika mycket värda.

ANNONS

Vi bär med oss minnen av liv i getton och barn som slits ur famnen på sina föräldrar; barn som dödas framför ögonen på dem som älskar dem högst. Barn som skulle varit våra syskon, mostrar, farbröder, kusiner. Vi bär med oss minnen av liv och död i Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Babij Jar och många fler platser. Vi bär med oss tågfärder och marscher mot säker död och bevittnanden av massmord i lustens namn.

Extremhögern på frammarsch

Vårt arv är detta: en ryggsäck tyngre än någon skulle behöva bära men också en ödmjukhet inför vad det är att vara flykting, en tacksamhet för livet i sig. Vi bär med oss en strävan om att göra gott; vara en mensch. Just därför lämnar vi våra barn, barnbarn och nästkommande generationer arvet att alla människor är lika mycket värda. Vi önskar dem en värld där de aldrig behöver vara rädda att någon ska göra skillnad på dem eller andra utifrån deras ursprung.

Över hela Europa är extremhögern och främlingsfientligheten på frammarsch igen. Som om vi hade glömt. Partierna är demokratiskt valda – Gyllene Gryning, Jobbik, Ukip och Front National för att nämna några. Att partier spelar det demokratiska spelet är dock inte samma sak som att de är demokrater.

ANNONS

Sverigedemokraterna är ett av de partier som gång på gång visat sig ha företrädare och medlemmar som uttrycker sig antisemitiskt. Om detta skriver bland annat Svenska kommittén mot antisemitism (skma.se) i sitt nyhetsbrev i mars 2016. Där benämns inte bara distinktionen mellan partiets officiella och inofficiella retorik gällande antisemitism utan även kopplingar mellan Sverigedemokraterna och nynazistiska rörelser.

Jörgen Fogelklou (SD) säger i Göteborgs-Posten 13 januari att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti och att de är ett parti som står upp mot främlingsfientlighet. Vi är fullt medvetna om att det är partiets officiella hållning. Men vi ser också att det inte överensstämmer med det som står i det egna partiprogrammet och de granskningar som görs av Expo (expo.se, bland annat 5/12-2016) och andra. Vi ser att den officiella hållningen rimmar illa med Björn Söders uttalande om judar och assimilation (Dagens Nyheter 14/12-2014; Aftonbladet 15/12-2014 med flera) och vi ser också hur partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt inte tvingats ta ansvar när han återberättar och skrattar åt grovt antisemitiska skämt (Sveriges Radio 5/12-2016). Exemplen är långt fler än vad som ryms i den här texten.

SD:s nazistiska rötter

Låt oss vara tydliga: det finns personer som är antisemiter och/eller har uttryckt sig antisemitiskt inom alla partier i Sveriges riksdag. Men det finns bara ett parti som har en renodlad nazistisk bakgrund (Expressen 7/9-2014; Dagens Nyheter 26/7-2011; Expo 6/2-2013, 2/3-2016 med flera). Det finns bara ett parti med en uttalad främlingsfientlig agenda där människor ställs emot varandra enkom utifrån sin bakgrund och där Sveriges fortlevnad som land ställs emot bilden av en påstådd massinvandring. Det finns bara ett parti som får historiens klockor att ringa så ljudligt.

ANNONS

I Göteborgs-Posten säger Jörgen Fogelklou att ”det är ren och skär trams” att någon kan uppleva Sverigedemokraternas medverkan på minnesceremonin över Förintelsens offer som en skymf.

Ordet skymf är i det här sammanhanget högst adekvat. Möjligen är det för svagt. Att Sverige- demokraterna med kopplingar till både gammal och ny nazism och främlingsfientlighet bjuds in som medarrangörer till minnesceremonin är nämligen mer än en skymf. Det är ett oerhört reducerande av oss som judar och av vår historia.

Allvarlig utveckling

Situationen är allvarlig och samhällsutvecklingen med en normalisering av rasistiska och antisemitiska uttryck som gör att vi ens behöver skriva den här debattartikeln är fruktansvärt sorglig.

Det här handlar inte om censur. Inte om att försöka kväva yttrandefriheten. Det handlar om medmänsklighet och respekt för oss som är berörda.

Med Sverigedemokraterna som medarrangörer av minnesceremonin kan vi av hänsyn till våra döda släktingar, för våra kommande generationer och för allas lika värde, inte närvara.

Lisa Granér

pensionär och medlem i Judiska församlingen i Göteborg

Erik Nilsson

vårdadministratör och medlem i Judiska församlingen i Göteborg,

samt ytterligare 42 personer verksamma som egna företagare, journalister, bibliotekarier, föreläsare, kulturarbetare, psykoterapeuter, pensionärer, studenter, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger, socionomer, psykologer, samordnare, universitetslektorer, kommunala samt statliga tjänstepersoner.

ANNONS

Utifrån hotbilden mot judar i Sverige från bland annat högerextremt håll har de av säkerhetsskäl valt att vara anonyma. Debattredaktionen känner till skribenternas identitet.

Fotnot: Arrangemanget för att hedra Förintelsens offer i Göteborg heter Samling för demokrati och arrangeras av alla riksdagspartier i samarbete med Länsstyrelsen, Göteborgs kommun, Göteborgs universitet och Judiska församlingen i Göteborg. Ceremonin genomförs den 27 januari varje år sedan 2000. Sverigedemokraterna har funnits med som medarrangör sedan inträdet i riksdagen 2010.

Samling för demokrati ska inte förväxlas med den minneshögtid som Domkyrkoförsamlingen, Judiska församlingen i Göteborg, den romska kvinnoföreningen Trajosko Drom och Göteborgs stad arrangerar i Domkyrkan torsdagen den 26 januari för förintelsens och rasismens offer.

ANNONS