Patienter med allvarlig psykisk sjukdom som behöver läggas in kan inte mötas av fullbelagt sjukhus. Våra patienter får aldrig känna att det är meningslöst eller för svårt att söka hjälp, skriver debattörerna.
Patienter med allvarlig psykisk sjukdom som behöver läggas in kan inte mötas av fullbelagt sjukhus. Våra patienter får aldrig känna att det är meningslöst eller för svårt att söka hjälp, skriver debattörerna. Bild: Stina Stjernkvist/TT

”Digitala vårdformer” kan inte hjälpa suicidala människor

Det är vår plikt som läkare att föra ut vår oro till allmänheten för att försöka påverka utvecklingen. Att vår högsta ledning på Sahlgrenska vid mer än ett tillfälle kritiserat vårt val att uttala oss i media är synnerligen allvarligt, skriver 29 läkare i psykiatri på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

30/1 Vi behöver fortsätta förändra hur vi bedriver psykiatrisk vård

23/1 Besparingarna kommer leda till att fler patienter dör

Vi tackar verksamhetscheferna för de fyra psykiatriska klinikerna på Sahlgrenska för svaret på vårt inlägg i GP 23/1. Tyvärr ger man inga konkreta besked om hur nedskärningarna inte leder till sämre vård för våra patienter.

Vi noterar formuleringar som ger intryck av framåtanda och handlingskraft, men som saknar verklighetskontakt och substans. Digitala vårdformer och tekniska lösningar kan inte hjälpa akut psykotiska och suicidala människor. Patienter med allvarlig psykisk sjukdom som behöver läggas in kan inte mötas av fullbelagt sjukhus. Våra patienter får aldrig känna att det är meningslöst eller för svårt att söka hjälp.

ANNONS

Redogörelse önskvärt

Vi uppskattar försäkran om uppföljning av patientsäkerheten, men önskvärt vore en redogörelse för på vilken grund man i förväg bedömer nedskärningarna och de omfattande förändringarna som tillräckligt säkra och fördelaktiga ur samhällsperspektiv.

Ledningens aviserade målbild går ironiskt nog stick i stäv med de förändringsförslag de själva utformat. Sammanhållen vård försvinner då mottagningar flyttar och inte längre hör ihop med slutenvården. Samverkan med annan vård försämras då psykiatrisk konsultverksamhet minskas. Äldrepsykiatrisk mottagning reduceras trots prognos om större andel äldre i befolkningen. Prioritering av patienter med störst vårdbehov uppnås inte genom att nedrusta den mycket effektiva behandlingen ECT. Exemplen är tyvärr många.

Att då hänvisa till ”tydliga personcentrerade arbetssätt och bättre samverkan med andra aktörer” är magstarkt

Det sägs att resurser fördelas om från vård på sjukhus till öppenvård. Öppenvården är dessvärre redan i dagsläget hårt belastad. Med utökat uppdrag och reducerade vårdplatser på sjukhus, blir prioriteringarna förstås tuffare. Att då hänvisa till ”tydliga personcentrerade arbetssätt och bättre samverkan med andra aktörer” är magstarkt.

När Sverige och regionen nu kraftigt skär ner i sjukvården behöver politiker och väljare informeras. Är beslutsfattande politiker och ledning på Sahlgrenska medvetna om vilka risker det medför och vem tar ansvar? Det är vår plikt som läkare att föra ut vår oro till allmänheten för att försöka påverka utvecklingen. Att vår högsta ledning på Sahlgrenska vid mer än ett tillfälle kritiserat vårt val att uttala oss i media är synnerligen allvarligt. På det sättet motarbetar man ett ärligt samtalsklimat och skrämmer kollegor till tystnad. Vi önskar att ledningen på Sahlgrenska håller sig för goda för sådana metoder.

ANNONS

Erik Smedler, ST-läkare i psykiatri, docent

Finn Larsson, Överläkare i psykiatri

Lena Larsson Överläkare i psykiatri

Theresa Zackrisson, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Louise Wetterling, ST-läkare i psykiatri

Jenna Najar, ST-läkare i psykiatri, medicine doktor

Emilia Olsson, Specialistläkare i psykiatri

Klara Schön, Specialistläkare i psykiatri

Örjan Falk, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Mattias Jonson, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Catharina Nordén, Specialistläkare i psykiatri

Josefin Söderpalm, ST-läkare i psykiatri

Kerstin Johansson, Specialistläkare i psykiatri

Mio Kobayashi Frisk, ST-läkare i psykiatri

Ariane Kvint, Överläkare i psykiatri

Jakob Näslund, ST-läkare i psykiatri, medicine doktor

Ansar Choudry, ST-läkare i psykiatri

David Andtbacka, ST-läkare i psykiatri

Alexander Schulman, ST-läkare i psykiatri, PhD

Stefan Alexandru, ST-läkare i psykiatri

Sofija Lojanica, ST-läkare i psykiatri

Olga Rumyantseva, Specialistläkare i psykiatri

Maria Schubert, Specialistläkare i psykiatri

Soroush Shidani, ST-läkare i psykiatri

Jonatan Jannert, ST-läkare i psykiatri

Karin Nilsson, ST-läkare i psykiatri

Jesper Fransson, Specialistläkare i psykiatri

Caroline Dubow, Överläkare i psykiatri

Elin Hörbeck, ST-läkare i psykiatri

Niam Nasaj Najafabadi, ST-läkare i psykiatri

Aref Adelzadeh, ST-läkare i psykiatri

ANNONS
ANNONS