Trots fina ord om ”omställning till nära vård” finns fortsatt ett omfattande behov av slutenvård för våra sjukaste patienter. Det kan röra sig om psykoser, hög självmordsrisk, depression som kräver elbehandling eller ett akut livshotande beroende, skriver debattörerna.
Trots fina ord om ”omställning till nära vård” finns fortsatt ett omfattande behov av slutenvård för våra sjukaste patienter. Det kan röra sig om psykoser, hög självmordsrisk, depression som kräver elbehandling eller ett akut livshotande beroende, skriver debattörerna. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Besparingarna på psykiatrin kommer leda till att fler patienter dör

När Sahlgrenska nu ska spara nästan 90 miljoner kronor på psykiatrin kommer det att drabba en redan mycket utsatt patientgrupp med stort behov av slutenvård. Svensk forskning visar att när vårdplatser dras in så ökar dödligheten bland våra patienter. Vi som arbetar med dessa patienter känner en stor oro över hur vi ska kunna upprätthålla den kvalitet i verksamheten som krävs, skriver 29 läkare inom psykiatri på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den psykiatriska vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset är i dag uppdelad på fem kliniker: Affektiva, Psykos, Beroende, Kognition och äldrepsykiatri samt Rättspsykiatri.

Under de senaste åren har det stadigt genomförts nedskärningar som inom sjukvården kallas ”effektivisering”. Trots fina ord om ”omställning till nära vård” finns fortsatt ett omfattande behov av slutenvård för våra sjukaste patienter. Det kan röra sig om psykoser, hög självmordsrisk, depression som kräver elbehandling eller ett akut livshotande beroende. Vi är den del av sjukvården som hanterar psykiatrisk tvångsvård, där patienterna på grund av sin sjukdom inte klarar av att själva ta ansvar eller bestämma över sin vård.

ANNONS

Färre vårdplatser

Allt som allt planerar man nu att dra ner på den psykiatriska vården med 88,7 miljoner kronor! Samtidigt pratar man om att Sahlgrenska universitetssjukhuset ska bli Europas ledande sjukhus år 2032 (sic), trots att vi inte kan upprätthålla basal sjukvård i vissa fall. Faktum är att Västra Götalandsregionen redan 2022 hade 25 procent färre vårdplatser per invånare inom psykiatrin jämfört med Stockholm.

Såväl regioner som kommuner i Sverige är i dag i ekonomisk kris. Detta är ett faktum och leder till nedskärningar av sällan skådat slag som vi ännu inte fått se en konkret plan för. Förra veckan kom besked från psykiatrin på Sahlgrenska då ett antal omorganisationer beskrevs.

Kognition och äldrepsykiatri avsäger sig sin öppenvårdsmottagning och patienterna ska tas över av Affektiva kliniken. Samtidigt behåller man sin slutenvård, vilket bryter en fungerande vårdkedja. Som följd har kliniken börjat tappa specialistläkare, vilka verkligen inte är lätta att rekrytera. Härmed riskerar man att bryta ner en verksamhet för de äldre psykiatriska patienterna trots insikten om den demografiska förändringen med allt äldre befolkning.

Avdelningar läggs ned

Som motbud ska Affektiva flytta över sin neuropsykiatriska vård (adhd och autism) samt ätstörningsvård till Kognition och äldrepsykiatri. Detta är inget som efterfrågats av ansvariga läkare eller vårdpersonal och vi har svårt att se vilka rationella argument som ligger bakom. Utöver detta flyttas avdelningar mellan sjukhustomterna, två avdelningar läggs ner och utbudet av psykiatrisk konsult minskas.

ANNONS

Totalt minskar antalet vårdplatser med 10 platser inom hela psykiatrin (man stänger även två avdelningar permanent som man försökt öppna igen) med alla risker det innebär. En svensk studie från 2022 visade att minskning av vårdplatser leder till ökad dödlighet! Tre färre vårdplatser motsvarade ungefär ett ytterligare dödsfall per år.

Förändringarna är så stora att de närmast lägger sig som en rökridå för att dölja vad som egentligen är stora nedskärningar

Allt som allt sker en mycket omfattande omorganisation av den psykiatriska vården på Sahlgrenska. Vi har svårt att se att det sker med någon evidens i ryggen eller på efterfrågan av kollegiet utan snarare att rent organisatoriska skäl ligger bakom. Förändringarna är så stora att de närmast lägger sig som en rökridå för att dölja vad som egentligen är stora nedskärningar.

Vi noterar även att ingen plan finns för minskning av administrativ personal eller icke-kliniskt verksamma chefer inom staben. Vi är rädda att detta kommer slå mot en redan mycket utsatt patientgrupp och efterfrågar följande från ansvariga chefer och politiker:

– En långsiktig plan för en livskraftig psykiatri.

– Involvering av professionen inför omorganisationer med bas i evidens.

– Vägledning om vilka psykiatriska tillstånd som ska nedprioriteras under ekonomisk kris då vi inte kan upprätthålla samma kvalitet och kvantitet av sjukvård för alla medborgare.

Erik Smedler, ST-läkare i psykiatri, docent

ANNONS

Theresa Zackrisson, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Lousie Wetterling, ST-läkare i psykiatri

Jenna Najar, ST-läkare i psykiatri, medicine doktor

Emilia Olsson, Specialistläkare i psykiatri

Klara Schön, Specialistläkare i psykiatri

Örjan Falk, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Mattias Jonson, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Catharina Nordén, Specialistläkare i psykiatri

Josefin Söderpalm, ST-läkare i psykiatri

Kerstin Johansson, Specialistläkare i psykiatri

Mio Kobayashi Frisk, ST-läkare i psykiatri

Ariane Kvint, Överläkare i psykiatri

Jakob Näslund, ST-läkare i psykiatri, medicine doktor

Ansar Choudry, ST-läkare i psykiatri

David Andtbacka, ST-läkare i psykiatri

Alexander Schulman, ST-läkare i psykiatri, PhD

Stefan Alexandru, ST-läkare i psykiatri

Sofija Lojanica, ST-läkare i psykiatri

Olga Rumyantseva, Specialistläkare i psykiatri

Anniella Isgren, Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Maria Schubert, Specialistläkare i psykiatri

Soroush Shidani, ST-läkare i psykiatri

Jonatan Jannert, ST-läkare i psykiatri

Karin Nilsson, ST-läkare i psykiatri

Jesper Fransson, Specialistläkare i psykiatri

Caroline Dubow, Överläkare i psykiatri

Marta López Muñoz, ST-läkare i psykiatri

Elin Hörbeck, ST-läkare i psykiatri

ANNONS