Digitaliseringens roll i vården är att erbjuda ytterligare ingångar och alternativ för patienter, vilket inte bara ökar tillgängligheten utan även ger patienter större kontroll över sin egen vårdprocess, skriver debattören.
Digitaliseringens roll i vården är att erbjuda ytterligare ingångar och alternativ för patienter, vilket inte bara ökar tillgängligheten utan även ger patienter större kontroll över sin egen vårdprocess, skriver debattören. Bild: Claudio Bresciani/TT

Digitala lösningar ska komplettera – inte ersätta vårdpersonal

Vi vill betona att framtidens digitala lösningar inte är avsedda att ersätta vårdpersonal, utan snarare att komplettera och utveckla den nuvarande vården och att patientsäkerheten alltid står i fokus, skriver Karin Looström Muth.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

1/12 När AI-verktyg ersätter sjuksköterskor riskeras patientsäkerheten

Debattartikeln "När AI-verktyg ersätter sjuksköterskor riskeras patientsäkerheten" belyser viktiga frågor om digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. Det är dock viktigt att betona att framtidens digitala lösningar inte är avsedda att ersätta vårdpersonal, utan snarare att komplettera och utveckla den nuvarande vården och att patientsäkerheten alltid står i fokus.

Vi vill understryka att digitaliseringen inom vården inte är ett mål i sig, utan ett medel för att förbättra och effektivisera vården. Digitaliseringens roll i vården är att erbjuda ytterligare ingångar och alternativ för patienter, vilket inte bara ökar tillgängligheten utan även ger patienter större kontroll över sin egen vårdprocess.

ANNONS

Stora utmaningar

Genom att erbjuda digitala tjänster som komplement till den traditionella vården kan vi skapa en mer flexibel och tillgänglig vårdmiljö. Denna flexibilitet är särskilt viktig i en tid då hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar.

Den digitala chattboten Triage24, som i VGR:s regi heter Sök vård, har under våren testats inom Västra Götalandsregionen i en liten skala. Denna tjänst är utformad för att erbjuda en digital symtombedömning och göra en initial prioritering inför den fortsatta kontakten med vården. Under testfasen, har varje bedömning som systemet gjort kvalitetssäkrats av sjuksköterskor. Sådana åtgärder säkerställer att digitaliseringen sker med en grund i patientsäkerhet och kvalitet.

Vi vill också poängtera att denna tjänst, liksom andra digitala lösningar inom Västra Götalandsregionen är under ständig utveckling. Jämfört med versionen av tjänsten som testades tidigare under året, har funktionaliteten förbättrats betydligt. Denna kontinuerliga utveckling är avgörande för att säkerställa att digitala lösningar möter både patienternas behov och de höga krav på kvalitet och säkerhet som hälso- och sjukvården ställer.

Effektivt införande

I vårt fortsatta arbete läggs stor vikt vid att skapa en organisation och ett arbetssätt som möjliggör ett patientsäkert och effektivt införande av tjänsten. Detta inkluderar att skapa en plan för att successivt bredda användningen av tjänsten, vilket säkerställer att varje steg i är välgrundat och ger tid för nödvändiga justeringar och förbättringar.

ANNONS

Ett centralt element i den digitala omvandlingen av vården är principen om att erbjuda rätt vård för rätt patient. Detta innebär att skapa olika ingångar till vården, anpassade efter individuella behov och situationer. Genom att integrera digitala lösningar, som e-tjänsten Sök vård, med traditionella vårdmetoder, utvidgar vi tillgången till vård för patienterna. Fler tillgängliga ingångar säkerställer att varje patient får den vård och det stöd som bäst motsvarar deras specifika behov.

Karin Looström Muth, Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

ANNONS