Vi kan inte klargöra om Israels handlingar i Gaza faktiskt utgör ett folkmord. Vi hävdar dock att det finns en påtaglig risk att Israels agerande leder till ett folkmord eller innebär folkmordsliknande handlingar. Israels krig gör palestinierna i Gaza till en måltavla just på grund av att de tillhör gruppen palestinier. Det är allvarligt nog, skriver debattörerna.
Vi kan inte klargöra om Israels handlingar i Gaza faktiskt utgör ett folkmord. Vi hävdar dock att det finns en påtaglig risk att Israels agerande leder till ett folkmord eller innebär folkmordsliknande handlingar. Israels krig gör palestinierna i Gaza till en måltavla just på grund av att de tillhör gruppen palestinier. Det är allvarligt nog, skriver debattörerna.

Det finns liten anledning att misstro de palestinska dödssiffrorna

Telinius hävdar att vi inte kan lita på uppgifterna om dödade och skadade som kommer från hälsoministeriet i Gaza och antyder att de är överdrivna. Men flera FN-organ och humanitära organisationer vittnar om att uppgifter från hälsodepartementet i Gaza brukar ligga nära vad som i efterhand kan konstateras, skriver Nina Gren och Helena Lindholm.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

11/11 En vapenvila skulle visa att terror lönar sig

4/11 Uppenbart att omvärlden inte tycker att palestinska liv är värda att sörjas

FN-organisationer, inklusive FN:s generalsekreterare och humanitära organisationer, uppmanar alla till vapenvila för att kunna lindra det ”episka mänskliga lidandet” i Gaza. Eller som chefen för FN:s organ för mänskliga rättigheter på de ockuperade områdena uttryckte det: Om det finns ett helvete på jorden i dag, så är det norra Gaza.

Telinius verkar mena att alla krig är oproportionerliga. Det förefaller bygga på ett missförstånd kring vad proportionalitetsprinicipen innebär. Den betyder ‘‘att den militära betydelsen av ett anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom utsätts för.’’ Förvisso stipulerar krigets lagar inte ett specifikt kvantitativt förhållande mellan det antal döda civila eller andra skador för civilbefolkningen som kan anses acceptabelt i förhållande till förväntade militära fördelar. Enligt det palestinska hälsodepartementet hade 11 078 människor dödats till den 12 november 2023. 4506 var barn. 27490 personer uppgavs vara skadade. Cirka 3250 saknas och ligger sannolikt begravna under rasmassorna. 10 000 byggnader har förstörts, 22 sjukhus är ur funktion, 198 människor med sjukvårdande funktioner och 100 FN-anställda samt 49 journalister har dödats. I helgen har vi nåtts av hjärtskärande uppgifter från al-Shifa sjukhuset om hur patienter inklusive för tidigt födda barn dör när elen slås ut. Krigsbrott måste självfallet alltid utredas noggrant. Men dessa siffror pekar på en förfärande brist på respekt för krigets lagar.

ANNONS

I helgen har vi nåtts av hjärtskärande uppgifter från al-Shifa sjukhuset om hur patienter inklusive för tidigt födda barn dör när elen slås u

Telinius hävdar att vi inte kan lita på uppgifterna om dödade och skadade som kommer från hälsoministeriet i Gaza och antyder att de är överdrivna. Under pågående våldshandlingar är det givetvis svårt att ange säkra dödssiffror. Samtidigt vittnar flera FN-organ och humanitära organisationer om att uppgifter från hälsodepartementet i Gaza brukar ligga nära vad som i efterhand kan konstateras. Det finns alltså liten anledning att misstro de palestinska siffrorna.

Folkmord definieras av folkmordskonventionen som handlingar utförda med intentionen att förgöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp. Dessa handlingar kan döda, åsamka allvarlig skada, införa levnadsvillkor vilka syftar till att förgöra gruppen, förhindra födslar eller fördriva barn.

Leder till folkmord

Vi kan inte klargöra om Israels handlingar i Gaza faktiskt utgör ett folkmord. Vi hävdar dock att det finns en påtaglig risk att Israels agerande leder till ett folkmord eller innebär folkmordsliknande handlingar. Israels krig gör palestinierna i Gaza till en måltavla just på grund av att de tillhör gruppen palestinier. Det är allvarligt nog.

”Aldrig igen” skriver Telinius, får aldrig bli tom retorik. Men ”Aldrig igen” måste betyda aldrig igen för någon folkgrupp och krigets lagar måste gälla för alla, inklusive Israel. Annars pratar vi verkligen om dubbla måttstockar.

ANNONS

Nina Gren, universitetslektor i socialantropologi, Lunds universitet

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

ANNONS