Billigt. De senaste åren har vi höjt priserna på fjärrvärme med i genomsnitt 0,34 procent per år och 2019 års priser är till och med lägre än 2015, skriver David Hellström, Göteborg Energi.
Billigt. De senaste åren har vi höjt priserna på fjärrvärme med i genomsnitt 0,34 procent per år och 2019 års priser är till och med lägre än 2015, skriver David Hellström, Göteborg Energi. Bild: Stefan Berg

Den mest prisvärda fjärrvärmen finns i Göteborg

Ingen annan storstad i Sverige har så prisvärd fjärrvärme som Göteborg. Och i jämförelse med landets alla kommuner är 230 av dessa dyrare än oss, skriver David Hellström, Göteborg Energi.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Fjärrvärmen, 29/11

Göteborg växer så det knakar. Och när 150 000 nya göteborgare ska bo och arbeta i staden krävs en robust, säker och kostnadseffektiv infrastruktur. Vårt fjärrvärmesystem är en central del av denna infrastruktur. Precis som Rikard Ljunggren och Kenny Fredman skriver har Göteborg ett av världens bäst utvecklade fjärrvärmenät – ett nät som i hög grad använder återvunnen värme som bränsle.

Om Europas länder använde den värme som blir över från till exempel sopförbränning och industrier lika effektivt som vi gör i Göteborg skulle det samlade europeiska värmebehovet vara tillgodosett helt utan hjälp av kol eller olja. En svindlande tanke.

ANNONS

Miljardinvesteringar väntar

I Göteborg var vi tidigt ute med att bygga ut vårt fjärrvärmesystem, vilket gör att vi i dag delvis har ett äldre nät som är i behov av underhåll. Stadsutvecklingen kräver investeringar i storleksordningen 10-12 miljarder kronor i nya fjärrvärmenät och förnybar produktion av el och värme. Några exempel är utbyggnad av nät på båda sidor om älven; förbi Operan respektive Lindholmen/Frihamnen. Detta samtidigt som vi senast år 2030 ska uppfylla målet om en fjärrvärme som endast består av återvunnen och förnybar energi. För att klara dessa utmaningar har vi de senaste åren bedrivit ett omfattande inre effektiviseringsarbete för att minska våra kostnader, vi har konsoliderat koncernen och vi har minskat vår belåning.

Vad gäller fjärrvärmen har vi de senaste åren höjt priserna med i genomsnitt 0,34 procent per år och 2019 års priser är till och med lägre än 2015.

Som ett kommunalt bolag, ägt av göteborgarna, har vi ett tydligt uppdrag att leverera en god avkastning som går tillbaka till staden och dess verksamheter (400 miljoner kronor 2017), samtidigt som vi håller låga och konkurrenskraftiga priser. Ett uppdrag som vi lyckas bra med.

Små prishöjningar

Vad gäller fjärrvärmen har vi de senaste åren höjt priserna med i genomsnitt 0,34 procent per år och 2019 års priser är till och med lägre än 2015. I jämförelse med landets övriga kommuner är 230 av dessa dyrare än oss och i jämförelse med storstäderna Stockholm och Malmö ligger vi betydligt lägre (Nils Holgersson-undersökningen). Att vi håller låga priser på både fjärrvärme och elnät är bra för våra kunder men stärker också konkurrenskraften för industrin vilket är en förutsättning för tillväxt i hela regionen.

ANNONS

Precis som Ljunggren och Fredman konstaterar är det viktigt att kunderna är välinformerade om hur prissättningen på fjärrvärme går till och vilka parametrar som ligger bakom. Därför värnar vi den så kallade Prisdialogen och vi har under mötena med våra kunder varit helt transparenta och följt den överenskomna processen i dialogen. Vad gäller våra lönsamhetskrav på fjärrvärmen som skribenterna lyfter är detta en fråga för våra ägare.

David Hellström

marknad- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi

ANNONS