Hela processen, med dagens väntetider till vården, tar cirka fem år. Det är långa år av väntan på att kunna leva sitt liv som alla andra, att kunna hämta ut paket på posten utan att riskera ifrågasättande, att kunna visa upp sitt pass vid resa utan rädsla och att få ut sina betyg med ett personnummer som överensstämmer med ens könsidentitet, skriver debattörerna.
Hela processen, med dagens väntetider till vården, tar cirka fem år. Det är långa år av väntan på att kunna leva sitt liv som alla andra, att kunna hämta ut paket på posten utan att riskera ifrågasättande, att kunna visa upp sitt pass vid resa utan rädsla och att få ut sina betyg med ett personnummer som överensstämmer med ens könsidentitet, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Dags att ge transpersoner rätt att bestämma juridiskt kön själva

Det finns ett färdigt lagförslag, en riksdagsmajoritet i frågan, remissinstanserna är övervägande positiva och svenska folket är på banan. Nu vill vi se att regeringen jobbar snabbt så att vi får en ny könstillhörighetslag på plats innan valet, som utlovat, skriver Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Frågan om en ny könstillhörighetslag handlar i grund och botten om ifall det är staten eller individen själv som ska bestämma vilket kön som står i folkbokföringen. Det handlar om respekt för transpersoners självbestämmande. En ny könstillhörighetslag är en frihetsreform som är en viktig pusselbit för att förbättra transpersoners livsvillkor och nu finns chansen att få den biten på plats.

Karin Pihl oroar sig på GP:s ledarsida att en lagändring skulle försvåra för unga transpersoner att få hjälp av vården i sin process. Men en lagändring kommer inte att påverka ungas tillgång till vård eller möjlighet att få hjälp, det absolut största hindret för unga som behöver stöd är bristande vårdresurser och långa kötider.

ANNONS

I dag tvingas den som behöver ändra sitt juridiska kön till en lång medicinsk utredning och en förnedrande utvärdering av sin könsidentitet hos Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Hela processen, med dagens väntetider till vården, tar cirka fem år. Det är långa år av väntan på att kunna leva sitt liv som alla andra, att kunna hämta ut paket på posten utan att riskera ifrågasättande, att kunna visa upp sitt pass vid resa utan rädsla och att få ut sina betyg med ett personnummer som överensstämmer med ens könsidentitet.

Går inte att ändra

Alla, även unga, borde ha rätt att ha ett namn och personnummer som speglar ens könsidentitet. Namn går att ändra idag och vill man byta igen går det att göra. Men juridiskt kön går inte att ändra om du är under 18 år. Vi är glada att regeringen föreslår att möjliggöra det. Juridiskt kön är en siffra i ditt personnummer, en administrativ produkt. Den går också att ändra tillbaka om det skulle bli fel.

Kritik har framförts om att vem som helst kommer att kunna ändra sitt juridiska kön enligt den nya lagen. Och det är sant att om cispersoner, av oklar anledning, skulle vilja ändra juridiskt kön skulle det förvisso vara fritt fram med den nya lagstiftningen. Men den olägenhet som det innebär att ändra hela sin juridiska person i och med en personnummerändring gör att det mest troligt bara är just transpersoner som verkligen behöver ändra juridiskt kön för att må bra som kommer att göra det.

ANNONS

Ytterligare en positiv effekt av en ny lag skulle vara att trycket på den överbelastade vården skulle minska, då transpersoner inte längre skulle behöva uppsöka vård för att få ändra juridiskt kön

Dagens system är inhumant och behöver förändras. Det har politikerna i Sverige förstått och det har många andra länder redan gjort, med goda resultat. Svenska folket står dessutom bakom en ny könstillhörighetslag som ger människor rätt att själva bestämma sitt juridiska kön, som RFSL visade i en opinionsundersökning från i höstas. Remissvaren kom in i tisdags och det är uppenbart att de flesta av remissinstanserna är positivt inställda till lagförslaget.

Ibland verkar det kanske som att hbtqi-rörelsen tror att en ny könstillhörighetslag är det enda som behövs för att förbättra levnadsvillkoren för transpersoner, eftersom den frågan är så oerhört viktig för oss. Men det stämmer inte. Vi vill bland annat se en stor satsning på den könsbekräftande vården. I dag har vården för lite resurser för att kunna ta emot alla som behöver könsbekräftande vård inom en rimlig tid. Kötiderna för ett första besök är för de flesta vårdteam två år långa. Köerna skapar stort lidande för den som behöver vården och en ohållbar arbetsmiljö för vårdpersonalen. Ytterligare en positiv effekt av en ny lag skulle vara att trycket på den överbelastade vården skulle minska, då transpersoner inte längre skulle behöva uppsöka vård för att få ändra juridiskt kön.

Fler mötesplatser

Vi vill också att det ska skapas fler mötesplatser för transpersoner i olika åldrar. Att vara trans i dagens samhälle är inte lätt. Man möter mycket transfobi och okunskap, man får om och om igen läsa debattartiklar som ifrågasätter om ens könsidentitet bör respekteras över huvud taget. Därför behövs platser där transpersoner kan träffas, känna stöd och gemenskap och få vara sig själva.

ANNONS

Transpersoner har en högre psykisk ohälsa än den generella befolkningen, därför skulle vi vilja se en stor satsning på hbtqi-kunskap inom psykiatrin samt riktade insatser för att främja transpersoners psykiska hälsa.

Allt detta är viktiga pusselbitar i arbetet för att förbättra transpersoners livsvillkor. Men rätten till självbestämmande över sitt juridiska kön är en åtgärd som skulle kunna åstadkommas med lätthet om regeringen agerar snabbt nu för att få den på plats innan valet. Den kommer att gå igenom i riksdagen med nuvarande mandatfördelning. Skynda er! Transpersoner måste få friheten att bestämma över sitt eget liv.

Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL

Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom

ANNONS