Johannes Hulter (S), vice ordförande i byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S), vice ordförande i byggnadsnämnden

Byggena gör inte intrång i naturområdet

Jag har stor respekt för den omsorg som de boende visar om Härlanda tjärn och naturområdet runtomkring, men den planerade bebyggelsen innebär inget intrång i naturområdet, skriver Johannes Hulter (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Härlanda Tjärn, 23/4

Tre närboende riktar skarp kritik mot mig (GP 23/4) för beslutet att bygga bostäder och skola vid Robertshöjdgatan. Jag har full förståelse för att byggplaner engagerar närboende. Hemmet är något av det viktigaste vi har och närmiljön där man rör sig betyder mycket för människor. Samtidigt är det så att Göteborg växer och då behövs fler bostäder, skolor och allt annat som ingår i en levande stad. Ska staden växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt så behöver den växa inåt och förtätas, inte spridas ut mer. Vi behöver bygga där det redan bor folk och då uppstår förstås ibland konflikter. Som politiker får vi då försöka hitta rimliga avvägningar mellan allmänintresset och de närboendes intressen.

ANNONS

Fantastisk miljö

Det gör det också extra viktigt att värna uppskattade naturområden och grönska. Jag har därför den största respekt för den omsorg som de boende visar om Härlanda tjärn och naturområdet runtomkring. Det är en fantastisk miljö som är en otrolig tillgång, inte bara för de närboende utan för hela Göteborg, och det ska vi naturligtvis ska vara väldigt rädda om. Det är därför vi socialdemokrater var med och tog initiativ till att utreda en utökning av Delsjöområdets naturreservat till Härlanda tjärn. Den planerade bebyggelsen vid Robertshöjdsgatan innebär dock inget intrång i naturområdet. Det finns redan idag bostadsbebyggelse som ligger närmare Härlanda tjärn än det som nu planeras. Härlanda tjärn är inte på något sätt hotat.

Inga förbättringar

Vi socialdemokrater stödde det första förslaget som Stadsbyggnadskontoret presenterade. Borgarna röstade dock, med hjälp av MP, igenom en del förändringar. Vi tycker inte att det har blivit några förbättringar av det, snarare tvärtom, vilket vi också påpekade i ett yttrande. På det hela taget så tror vi dock att planen kommer att innebära ett positivt tillskott i området och för Göteborg som helhet.

Johannes Hulter (S)

vice ordförande i byggnadsnämnden

ANNONS