Idag är fordonsindustrin i sin största omställning sedan förbränningsmotorn uppfanns. Det betyder att när väl en bro till Björkö skulle stå klar så kommer majoriteten av bilar inte vara beroende av fossila drivmedel. Sverigedemokraterna anser inte att det är bilen som är själva grundproblemet, det är drivmedlet, skriver debattören.
Idag är fordonsindustrin i sin största omställning sedan förbränningsmotorn uppfanns. Det betyder att när väl en bro till Björkö skulle stå klar så kommer majoriteten av bilar inte vara beroende av fossila drivmedel. Sverigedemokraterna anser inte att det är bilen som är själva grundproblemet, det är drivmedlet, skriver debattören. Bild: Claudio Bresciani/TT

Bilen är inte problemet utan drivmedlet - bygg Öckeröbron

Vi känner oss tvingade att bemöta Boel Lanne och Karin Pleijels debattartikel, då den både innehåller rena sakfel samt ologisk argumentation, skriver Håkan Lösnitz (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

26/12 Orimligt ur klimatsynpunkt att bygga Öckeröbro

Så låt oss börja från början. ”En ny bro för bilar löser inte köerna på 155:an”. Det är ju precis därför Trafikverket arbetar med frågan. Utan att vara elaka men till och med en ”femteklassare” borde förstå att om man bygger en bro så kommer vi under sommaren inte ha kilometerlånga köer med bilar som i väntan på färjan står och puttrar på tomgång.

Bilen inte problemet

De fortsätter med ”en bro skulle leda till ytterligare biltrafik, tvärs emot våra klimatmål.” Idag är fordonsindustrin i sin största omställning sedan förbränningsmotorn uppfanns. Det betyder att när väl en bro till Björkö skulle stå klar så kommer majoriteten av bilar inte vara beroende av fossila drivmedel. Sverigedemokraterna anser inte att det är bilen som är själva grundproblemet, det är drivmedlet. Att blanda in Parisavtalet och den globala klimatdebatten när vi diskuterar en bro blir faktiskt rent av lite löjeväckande. ”För om vi bygger en bro så kommer jorden inte vara en behaglig plats att bo på”. I synnerhet inte om alternativet är dagens köer till färjorna och deras utsläpp.

ANNONS

Slå mot turistnäringen

Eller MP kanske inte vill ha någon bra kommunikation till skärgården. Hur skulle det slå mot de som arbetar i Göteborg, men betalar skatt på Öckerö? Hur skulle det slå mot turistnäringen i Öckerö kommun? För oss sverigedemokrater är ekonomin en oerhört central del när det kommer till den gröna omställningen.

Även stora naturområden kommer förstöras enligt Karin och Boel. Trafikverket har tagit fram ett antal alternativ. Här kan MP förorda alternativet med tunnel fram till bron men MP hittar säkert något fel där också. Med deras resonemang så borde vi sluta bygga något nytt helt och hållet. Fast att gräva upp Göteborg (västlänken) under en tio års period har de ingenting emot.

Att blanda in Parisavtalet och den globala klimatdebatten när vi diskuterar en bro blir faktiskt rent av lite löjeväckande

De tar också ironiskt nog upp folkomröstningarna på Öckerö i brofrågan som ett argument. Här är det alltså viktigt att lyssna på vad folket sagt, men när en klar majoritet av göteborgarna ville ta bort trängselskatten, röstade Miljöpartiet för. Då hörde vi inte av miljöpartiet att det var viktigt att lyssna på folkets vilja.

Den finns en historik att när fasta förbindelser byggts så har det alltid funnits ett lokalt motstånd mot dessa. Exemplen är många Tjörnbron, Ölandsbron Fotöbron med flera. Om man ställer samma fråga idag, fast om man vill riva dessa broar, skulle nog svaret vara entydigt. Nej.

ANNONS

Avslutningsvis, 155:an klarar inte av en ökad trafikkapacitet. Vi tror på att en fast förbindelse skulle gynna både Göteborg och Öckerös kommun, och i synnerhet trafiksituationen på Hisingen. Till skillnad mot miljöpartiet är vi inte ett bilfientligt parti. Vi ser hellre lösningar än stirrar oss blinda på problem.

Håkan Lösnitz (SD) Regionråd Västra Götalandsregionen och Torslandabo

ANNONS