Runt om i landet tvingas skolor spara in på personal, med risk för ökat stök och minskad studiero som följd. Samtidigt plockar skolkoncernerna ut mångmiljonbelopp i vinst och bonusar – medan M och SD bara tittar på vid regeringsmakten, skriver debattörerna.
Runt om i landet tvingas skolor spara in på personal, med risk för ökat stök och minskad studiero som följd. Samtidigt plockar skolkoncernerna ut mångmiljonbelopp i vinst och bonusar – medan M och SD bara tittar på vid regeringsmakten, skriver debattörerna. Bild: Berit

Barnens utbildning får inte vara en affärshemlighet på Stockholmsbörsen

Om du ska få del av göteborgarnas skattepengar ställer kommunen höga krav på att du kan visa att pengarna går till det de är avsedda för. Detta gäller föreningar, studiecirklar och alla andra ideella aktörer, men när det kommer till just vinstdrivna friskolor vänder sig skolkoncernerna och högerpartierna emot liknande krav. Varför? skriver Jonas Attenius (S) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

16/4 Stoppade utbetalningar ett slag i ansiktet på friskolornas elever

Om Friskolornas riksförbund varit lojala med friskolornas elever och lärare hade de lagt sina omfattande opinionsbildningsresurser på att kräva ett stopp för Tidöpartiernas nedskärningspolitik. Vi borde kunna enas i att mer pengar till skolan är viktigare än skattesänkningar för de allra rikaste. Tillsammans hade vi kunnat sätta press på SD-regeringen. I stället väljer Ulla Hamilton – som ingenstans i sin text låter läsaren veta att hon utöver sitt uppdrag som friskolelobbyist också är mångårig moderatpolitiker i Stockholm – att lägga fokus på att kritisera och stämma Göteborgs stad när vi försöker skicka ut mer pengar till skolornas klassrum, oavsett vem som äger skolan.

ANNONS

Det är ekonomisk kris i den svenska välfärden. Göteborg utgör inget undantag. Sedan inflationen tog fart och högerregeringen, med Sverigedemokraterna tätt intill sig, ändå började skära ner på kommunerna och regionerna har skolor över hela Göteborg kämpat med att få ihop sin budget och i vissa fall även tvingats till tuffa besparingar.

Skydda skolan

Som styrande gör vi allt vi kan för att så långt som möjligt skydda skolan från kostnadskrisen och SD-regeringens nedskärningar. I flera omgångar har vi skjutit till nya pengar till skolan, men för att de nya pengarna ska få önskad effekt måste vi också se till att pengarna går dit de är avsedda: till att behålla utbildade lärare och elevassistenter i våra klassrum.

Under de senaste åren har Göteborgs skolor – efter en förhandling mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå – drabbats av plötsliga och kraftiga höjningar av sina pensionskostnader. Det rödgröna styret har valt att skjuta till 100 miljoner kronor till skolorna, för att undvika att kostnadsökningen går ut över lärarna och elevassistenterna i klassrummet. Samtidigt ställer vi krav på att fristående skolor kan redovisa att de har liknande ökningar av pensionskostnader för att de ska få del av pengarna.

Kommunen ställer alltid höga krav på transparens och att man kan visa vart pengarna går när man får del av skattepengar. För oss är det självklart, oavsett om man är en enskild studiecirkel, förening eller en fristående skolkoncern. Oftast har vi varit brett politiskt eniga om dessa principer, men inte i det här fallet.

ANNONS

Om M och SD fått sin vilja igenom hade skattepengar som behövs i klassrummet gått iväg till koncernerna, helt utan möjlighet för kommunen att kontrollera om de går till det de är avsedda för

När det rödgröna styret ville ställa krav på att friskolorna visar att de faktiskt har de kostnader som de nya skolpengarna är avsedda för röstade Moderaterna och Sverigedemokraterna i grundskolenämnden nej. Om M och SD fått sin vilja igenom hade skattepengar som behövs i klassrummet gått iväg till koncernerna, helt utan möjlighet för kommunen att kontrollera om de går till det de är avsedda för.

Högerpartierna fick snabbt förstärkning av Friskolornas riksförbund, som nu har valt att dra Göteborgs stad inför rätta. På denna debattsida påstår de att friskolor har högre pensionskostnader än kommunala skolor och använder selektivt utvald statistik för att låtsas som att de skulle ha elever med större behov av särskilt stöd än kommunala skolor. Om det stämmer, och pengarna kommer gå till att skydda själva undervisningen genom den ekonomiska krisen och inte till vinstjakt, borde man inte ha några problem med att bevisa det och få del av pengarna.

Inflation i glädjebetyg

Det är tydligt att marknadsexperimentet i svensk skola har misslyckats. Samtidigt som det går inflation i glädjebetyg störtdyker svenska skolelevers Pisa-resultat. Runt om i landet tvingas skolor spara in på personal, med risk för ökat stök och minskad studiero som följd. Samtidigt plockar skolkoncernerna ut mångmiljonbelopp i vinst och bonusar – medan M och SD bara tittar på vid regeringsmakten. Istället för en mångfald av små ideella aktörer i välfärden fick vi ökad likriktning och koncerner som ägs av utländska riskkapitalister, oljeshejker och ibland till och med andra stater.

ANNONS

Våra barns utbildning får inte vara en affärshemlighet på Stockholmsbörsen. Om vi ska vända utvecklingen i skolan måste vi städa upp i marknadskaoset. Det är dags att sätta människor före marknaden och se till att våra skattepengar går till undervisning – inte till vinstjakt.

Vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att skydda Göteborgs skolor – oavsett om de är kommunala eller fristående – från SD-regeringens nedskärningar. En viktig del i det är att se till att pengarna går till undervisning, inget annat. Ulla Hamilton reagerar mer på detta än på den borgerliga nedskärningspolitik som är skälet till att många skolor behöver krispengar till att börja med. Varför?

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) grundskolenämndens ordförande

ANNONS