Dagens samhälle ställer höga krav på snabb, korrekt och tillgänglig information. Trots det ses den yrkesgrupp som arbetar med just dessa frågor som ett problem och sägs hota välfärden, skriver debattörerna.
Dagens samhälle ställer höga krav på snabb, korrekt och tillgänglig information. Trots det ses den yrkesgrupp som arbetar med just dessa frågor som ett problem och sägs hota välfärden, skriver debattörerna. Bild: Peter Svenson

Attenius, vi är inga byråkrater – vi är demokratins väktare

Socialdemokraterna går till val med löftet att stadens kommunikatörer ska bli färre och likställer vår yrkeskår med byråkrater. De verkar ha missat att offentliga kommunikatörer står för demokrati i dagens samhälle, skriver bland andra Annika Bergstrand.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Detta budskapet framkom när Jonas Attenius besökte Hammarkulleskolan i mitten av juni och som GP skrev om. Samma tongångar återkommer i en debattartikel kort därefter. Vi vill därför berätta vad vi arbetar med och vad vi gör för att stärka demokratin.

Dagens samhälle ställer höga krav på snabb, korrekt och tillgänglig information. Trots det ses den yrkesgrupp som arbetar med just dessa frågor som ett problem och sägs hota välfärden.

I Göteborg bor över en halv miljon invånare som behöver skola, socialtjänst, äldreomsorg, daglig verksamhet och annan kommunal service. I alla dessa delar krävs kommunikation. Trots det väljer Socialdemokraterna att gå till val med löftet om att minska stadens kommunikatörer. Det görs dessutom genom att ställa olika grupper mot varandra och framhärda att fler kommunikatörer hotar välfärden.

ANNONS

Djup okunnighet

Att kalla kommunikatörer för byråkrater speglar en djup okunnighet. Vårt jobb går ut på att säkerställa att alla göteborgare har tillgång till korrekt information om hur de kan nyttja stadens välfärdstjänster. Hur kan det vara likställt med en byråkrat?

Vi vill lyfta några arbetsuppgifter som beskriver vad vårt arbete handlar om:

– Vi ser till att medarbetare och chefer har tillgång till information de behöver för att utföra sitt dagliga arbete.

– Vi arbetar med att informera vård- och omsorgstagare om den service vi tillhandahåller och hur de gör för att lämna synpunkter om omsorgen brister.

– Vi säkerställer att informationen på stadens webbplats är enkel, begriplig och aktuell, så att det ska vara lätt för invånare att förstå exempelvis hur de kontaktar sina lokala politiker och hur de kan lämna synpunkter och förbättringsförslag.

I staden pågår flera aktiviteter för att stärka grupper med lågt valdeltagande, exempelvis invånare i socioekonomiskt svaga områden och personer med funktionsnedsättning

Och, som förberedelse inför höstens val, är vi många som arbetar med att kommunicera valstärkande aktiviteter. I staden pågår flera aktiviteter för att stärka grupper med lågt valdeltagande, exempelvis invånare i socioekonomiskt svaga områden och personer med funktionsnedsättning. Som kommunikatörer bidrar vi med att se till att informationen når fram till relevanta grupper vilket i sin tur kan öka möjligheten att fler går till valurnan den 11 september.

ANNONS

Som kommunikatörer i offentlig verksamhet är vi stolta över att kunna bidra till en mer jämlik välfärd, ge fler möjlighet att påverka och på så sätt stärka demokratin. Det gör oss bekymrade att ett parti som suttit i ledande ställning i Göteborg under lång tid inte har bättre kännedom om vad vår yrkesgrupp kan bidra med. Vi träffar gärna Jonas Attenius för att berätta om vad vi arbetar med.

Annika Bergstrand, kommunikatör, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Joachim Brink, kommunikatör, socialförvaltningen Hisingen

Yvonne Lind, kommunikatör, förvaltningen för funktionsstöd

ANNONS