Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johnny Magnusson (M).
Johnny Magnusson (M).

Att efterskänka underskott löser inte problemet

Vänsterpartiet försöker återigen måla en bild av att allt löser sig med höjda skatter. De hävdar att vårdbudgeten varit för snål de senaste åren. Trots både mycket kraftiga tillskott till vården och höjd skatt fortsätter underskotten. Nu krävs andra lösningar, skriver Johnny Magnusson (M) och Jonas Andersson (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik, Sjukvården, 2/4

Låt oss redan inledningsvis konstatera att sedan Grönblå samverkan tog över makten i Västra Götalandsregionen 2014 har vi 2015-2018 både höjt skatten och tillfört hälso- och sjukvården en ökning av sina ekonomiska ramar med i genomsnitt 4,3 procent per år. Det motsvarar totalt 6,5 miljarder kronor, vilket är betydligt mer än vad sjukvården har tillförts i Sveriges övriga regioner. Trots detta har problemen med underskott fortsatt och nu visar samtliga sjukhusgrupper ett negativt resultat för 2018 på totalt 735 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen måste ha långsiktiga och stabila regelverk för hantering av svängningar i sjukhusens ekonomi och att dessa regler efterlevs. Något som inte minst revisorerna understryker i sin rapport vad gäller ansvar och styrning. Nuvarande regelverk är antaget i politisk enighet i regionfullmäktige. Enligt regelverket ska återbetalning av negativt eget kapital efter resultatdispositioner ske senast tre år efter aktuellt bokslutsår.

Regelverk ska följas

På regionstyrelsens möte den 26 mars ställde sig Vänsterpartiet bakom Socialdemokraternas yrkande att sjukhusgruppernas underskott skulle efterskänkas. Grönblå samverkans inställning var att de regelverk som finns för hantering av underskott skulle följas. Ärendet går nu vidare till regionfullmäktige.

2018 utfördes det totalt färre besök och behandlingar jämfört med beställd volym, trots stora ekonomiska tillskott och personalökningar

Då reglerna, som det tidigare har rått politisk enighet om, nu ifrågasätts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har Grönblå samverkan beslutat att bjuda in till en diskussion kring regelverkets innehåll för att komma fram till en modell för fortsatt enighet och som dessutom ger incitament för efterlevnad.

Oacceptabel utveckling

Vi politiker måste hantera skattemedel klokt och ansvarsfullt samt säkerställa och ge möjlighet till att det finns de ekonomiska resurser och medarbetare som krävs för att invånarna ska få den vård de behöver. Tyvärr konstateras det i årsredovisningen för Västra Götalandsregionen år 2018 att det totalt utförts färre besök och behandlingar jämfört med beställd volym, trots stora ekonomiska tillskott och personalökningar.

Den här utvecklingen är oacceptabel. Därför måste fokus vara på att öka produktiviteten och korta köer, upprätthålla kostnadskontroll och att verksamheterna håller sig inom givna budgetramar. Det är att ta ansvar både för ekonomin och för invånarnas behov av en god och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande

Jonas Andersson (L)

regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen