Fredrik Lundell (M), region Östergötland, överläkare Höglandssjukhuset Eksjö
Fredrik Lundell (M), region Östergötland, överläkare Höglandssjukhuset Eksjö

Allmän screening för prostatacancer betalar sig

Prostatacancer är inte bara Sveriges vanligaste cancerform, utan dessutom den cancer som näst lungcancer orsaker flest dödsfall. Det är dags att införa allmän screening, inte minst för jämställdhetens skull, skriver Fredrik Lundell (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Fredrik Lundell </strong>(M),region Östergötland, överläkare Höglandssjukhuset Eksjö
Fredrik Lundell (M),region Östergötland, överläkare Höglandssjukhuset Eksjö

En av världens största studier*, en svensk studie från Göteborg med över 20 000 deltagare har visat att screening för prostatacancer skulle leda till minskade dödstal. Studien konkluderar att screening för prostatacancer står sig väl i jämförelse med andra screeningprogram.

Som bekant har vi sedan länge, med början på 1980-talet, för kvinnor screening både för cellförändringar i livmoderhalsen och för bröstcancer. Förutom att screening för prostatacancer skulle vara effektiv sjukvård skulle ett införande innebära ett viktigt steg framåt ur jämställdhets- och rättvisesynpunkt. Ty enligt såväl Hälso- och sjukvårdslagen som enligt sjukvårdshuvudmännens interna styrdokument ska vi verka för en jämställd hälsa.

ANNONS

Ett mycket bra mått på hälsa, förmodligen det allra bästa när det gäller den samlade hälsan över tid, är medellivslängd, där ju död får anses som det yttersta uttrycket för avsaknad av hälsa. Medellivslängden i riket ligger nu på cirka 84 år för kvinnor och cirka 80 år för män. En skillnad på fyra år till kvinnornas fördel sålunda.

Ju tidigare desto bättre

Ett ofta framfört motargument mot införande av screening är att riskerna för komplikationer i form inkontinens och impotens vid kurativt syftande operation, där man opererar bort hela eller delar av prostatakörteln, är så stora att det därför inte skulle vara motiverat med flera tidigt upptäckta fall. Sant är att komplikationsrisken inte är liten. För båda komplikationerna, inkontinens och impotens, ligger den på mellan knappt 10 till drygt 20 procent. Skulle screening införas skulle komplikationsriskerna dock minska. Ju tidigare ett problem upptäcks desto lättare är det att åtgärda, och, inte minst när det gäller kirurgi, handlar det om att komma upp i volym. Det vill säga ju fler av ett ingrepp som genomförs desto mer standardiserat kan det bli, och desto säkrare blir det, inte minst gäller det på operatörsnivå.

Så, nu när det finns belägg för att screening för prostatacancer skulle vara rationellt använda resurser finns det inte längre några argument för att avstå. I synnerhet inte som vi enligt lag är ålagda att verka för en jämställd hälsa, i detta fall mellan kvinnor och män.

ANNONS

Fredrik Lundell (M)

region Östergötland, överläkare Höglandssjukhuset Eksjö

* Mortality rates from the Göteborg randomised population-based prostate-cancer screening trial, professor Jonas Hugosson m fl, Lancet 2010.

ANNONS