Vett och etikett vid begravningar

Vad ska jag ha på mig, vad gör man framme vid kistan och är det okej att fotografera? Kring kyrkobegravningar finns flera etikettsregler. Något tvång att följa dem finns däremot inte. Den här guiden är vägledande, kontakta alltid den som ordnar begravningen kring eventuella oklarheter.

ANNONS
|

Placering En av de vanligaste frågorna i samband med en begravning är hur man ska sitta. Vid begravningar i kyrka eller kapell är det vanligast att de närmast anhöriga sitter längst fram på höger sida. Bakom dessa sitter övrig släkt. Vänner och bekanta sitter på vänster sida.

Klädsel Många undrar vad man ska ha på sig. Har ingen klädkod angivits i dödsannonsen är det brukligt att män bär mörk kostym och svart slips. Närmast sörjande kan även bära vit slips. Vilka som räknas till de närmast sörjande avgörs från fall till fall. Vanligtvis handlar det om familj och släkt men det kan också vara andra som haft en nära relation till den avlidne. Kvinnor bär traditionellt svart och vitt, även om mörkblått och grå nyanser också förekommer. Barn kan alltid ha på sig sina finkläder. Om ljus klädsel önskas bör man respektera detta.

ANNONS

Defilering Vid defileringen, då gästerna går fram till kistan för att ta avsked, är det vanligt att man har en liten bukett eller blomma att lägga på kistan. Man går fram sällskap för sällskap efter placering i bänkraderna och bugar eller niger lätt. Därefter går man tillbaka sin plats. Defileringen är en vördnadsfull hälsning till den som gått bort och till de närmast anhöriga.

Fotografering Det är vanligt att man vill ha ett bildminne av kistan och blomsterarrangemangen. Tänk på att alla fotografier ska tas före eller efter ceremonin, aldrig under. Man tar heller inte bilder av familjen eller andra gäster så länge man inte hör till de närmast anhöriga.

Barnens närvaro Funderingar kring om barn bör följa med på begravningar, och om begravningen kan kännas skrämmande för de små, är vanligt förekommande. Det är viktigt för barn att förstå att sorg är naturligt. Det kan även finnas ett behov hos barnet att få ta del av sorgen och själv få ta avsked

Ge en minnesgåva Många vill visa sin vördnad genom att lämna ett bidrag till en fond eller förening som haft betydelse för den som har gått bort. Önskemål från de anhöriga om gåvomottagare brukar anges i dödsannonsen.

ANNONS

Besök Fonus minnessidor

Det finns flera sätt att lämna en minnesgåva:

Ring till aktuell fond/organisation och hör dig för om tillvägagångssätt.

Besök fondens hemsida

Glöm inte att ange vem som ger gåvan, redovisa kontaktuppgifterna till de anhöriga eller tillbegravningsbyrån. Då kan organisationen eller fonden skicka ett minnesblad som en bekräftelse på att de tagit emot gåvan.

ANNONS