Här ska staden ligga. Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) är helt överens om att fortsätta planera för den nya staden Landvetter södra. Bild: Martin Björklund
Här ska staden ligga. Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) är helt överens om att fortsätta planera för den nya staden Landvetter södra. Bild: Martin Björklund

Tillsammans för nya samhället

ANNONS
|

I ett skogsområde söder om Landvetter centrum möter GP Härrydas kommunalråd Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S). I dag bebos området av djur, insekter, växter och träd, i framtiden är planen att 25 000 personer ska leva här.

–Jättepositivt att vi får vara med i den statliga satsningen, för det här handlar inte bara om ett bostadsområde utan om en helt ny hållbar stad, säger Patrik Linde.

–Våra ledord är modernt, internationellt, innovativt och mänskligt. Vårt mål är att bygga hållbart ur flera aspekter, säger Per Vorberg.

Nyligen presenterade regeringen nio områden i sex kommuner som prioriterade exploateringar och som samtidigt ska byggas hållbara. Åtta av de nio återfinns längs ostkusten och Västsveriges enda inslag är Landvetter södra. Gemensamt för samtliga är att de ligger i eller nära storstadsområden där behovet av bostäder är som störst, att kommunerna har antagit en översiktsplan och äger merparten av den aktuella marken.

ANNONS

–Projekten ger den största effekten på kort tid och vi ska kunna sluta avtal redan under hösten, säger Johan Edstav, regeringens samordnare för hållbara städer.

Sammanlagt kommer de nio områdena att ge 100 000 bostäder och i Landvetter södra planeras 10 000. Härryda kommun hade tänkt bygga oavsett, men nu ges ytterligare stöd på vägen.

–I grunden är det kommunens ansvar att se till att bygga bostäder, men statsmakten kan hjälpa till, exempelvis i form av nödvändig infrastruktur, forsätter Johan Edstav.

Infrastruktur i det här fallet handlar om en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Samma järnväg som Trafikverket i förra veckan tog bort från den nationella planen då den enligt myndigheten "kräver ett omtag". Men enligt Johan Edstav är sträckningen alltjämt viktigt.

–Ambitionen är fortfarande att se till att vi bygger en järnväg och även om inte spåren blir klara i närtid vill vi ändå få till en vettig kommunikationslösning för Landvetter södra. Därför kommer vi ha fortsatta diskussioner med Härryda kommun och Västra Götalandsregionen.

– Att få till en station är en nyckelfaktor för att kunna resa till och från, säger Per Vorberg.

Tanken är att området ska växa från stationen, cirka tre kilometer söder om Landvetter centrum och norrut mot riksväg 40.

ANNONS

Kommunens plan är att sätta spaden i jorden inom ett par år. I december förväntas ett kommunalt bolag bildas för att driva planeringen framåt och därefter ska en vd tillsättas.

Fakta: Hållbara byggexploateringar

Utgångspunkten har varit bostadsbristen i storstadsregionerna och att åtgärda detta med ett omfattande hållbart byggande. Utredningen har bedömt att arbetet kan bli en viktig del i omställningen för att Sverige ska bli fossilfritt. Det innebär också möjligheter för svenska företag genom att områdena kan visas upp nationellt och internationellt.

  1. Landvetter södra i Härryda kommun (10 000 bostäder)
  2. Segersäng i Nynäshamns kommun (7-10 000 bostäder)
  3. Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)
  4. Alsike i Knivsta kommun (10 000 bostäder)
  5. Nydal i Knivsta kommun (12 000 bostäder)
  6. Bergbrunna och Södra staden i Uppsala kommun (33 000 bostäder)
  7. "Nysala" i Uppsala och Knivsta kommuner (20 000 bostäder)
  8. Näringen i Gävle kommun (4-6 000 bostäder)
ANNONS